КОЛКО ПОЛУЧАВАТ АМЕРИКАНСКИТЕ ЛЕКАРИ СПОРЕД ИЗСЛЕДВАНЕ НА MEDSCAPE?

Етикети

, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Североамериканският медицински портал Medscape е представил резултатите от ежегодното си изследване, в рамките на което е проведен анализ на динамиката на работната заплата на лекарите в САЩ и равнището на удовлетвореност от професионалната дейност (Medscape Physician Compensation Report 2018).

В осмия по ред доклад на медицинския портал Medscape, са представени резултатите от изследване, което е свързано с динамиката на работните заплати на североамериканските лекари и тяхната удовлетвореност от работата им. В изследването са взели участие над 20 000 американски лекари от 29 специалности.

Данните показват, че размера на средната работна заплата на лекарите в САЩ е $ 299 000 на година. Според експертите това е слабо увеличение на показателите в сравнение с предходната година. Според данните от доклада от 2017 г. терапевтите са заработвали $ 217 000 годишно, а лекарите- специалисти – $ 316 000. През тази година техния годишен доход е достигнал съответно $ 223 000 и $ 329 000.

Най-високо платените професии за миналата година са, както следва: на първо място излизат пластичните хирурзи ($ 501 000), след тях се нареждат ортопедите с ($ 497 000) и кардиолозите ($ 423 000). Най-малко в САЩ заработват педиатрите и специалистите от сферата на профилактичната медицина, както и тези, работещи в общественото здравеопазване – съответно $ 212 000 и $ 199 000. Мнозинството от анкетираните медици са отбелязали повишение на работните си заплати. Най-много се е увеличила тя при психиатрите (с 16%) и пластичните хирурзи (с 14%). Намаление на работната заплата са отбелязали хирурзите (с 9%), уролозите (с 7%), отоларинголозите и ендокринолозите (с 4%).

Интересно е, че лекарите мъже продължават да заработват повече от лекарите жени. По данни на респондентите, средната заработка на терапевт-мъж е била $ 239 000 в сравнение с $ 203 000 при терапевт-жена. Сред лекарите-специалисти мъжете изкарват с 36% повече от жените – $ 358 000 и $ 263 000 съответно.

Като цяло 55% от лекарите са удовлетворени от своята работна заплата. За това са съобщили 74% от лекарите в отделенията за неотложна медицинска помощ, 70% от пулмолозите и 70% дерматолозите. Независимо от размера на актуалните възнаграждения 47% от терапевтите и 45% от лекарите специалисти смятат, че те трябва да получават повече с 11%–25%, при това една трета от медиците от всяка група са изявили желание увеличението на работните заплати да с 26%–50%.

Мнозинството респонденти са съобщили, че имат прием на пациенти между 30–45 часа на седмица, при това почти 70% от лекарите се занимават над 10 часа в седмицата с документация и административна работа.

Независимо от увеличението на обема на работа, 77% от американските медици отново биха избрали професията на лекаря. За това са съобщили 88% от пулмолозите и кардиолозите и 83% от психиатрите, онколозите, отоларинголозите и гастроентеролозите. Само 62% обаче от лекарите биха избрали отново своята специалност. Сред тях са ортопедите (98%), пластичните хирурзи (97%), рентгенолозите (96%) и онколозите (96%).

*****

Интересното в този доклад според мен, не са зашеметяващите от гл.т. на българските условия и доходи цифри на работните заплати. Интерес представлява ситуирането на лекарите в САЩ в социалната йерархия вътре в социалната категория „лекари“ според пола и избраната медицинска специалност. И ако за мен не буди изненада първата позиция по доходи на пластичните хирурзи, то в някаква степен изпреварването на кардиолозите от ортопедите е в известна степен изненада. Не успях да намеря данни за неврохирурзите, които също са сред най-високо платените лекари.

Подобно на ситуацията в България лекарите от публичното здравеопазване заработват 2,5 пъти по-малки работни заплати от тези на пластичните хирурзи и ортопедите и малко над 2 пъти по-малко от кардиолозите. И тъй като родното ни здравеопазване върви по пътя на американското – тотално опазаряване, доминация на осигурителните фондове (у нас на НЗОК), крупни суми, заплащани от джоба на пациента и др., както и поради това, че реалните доходи на българските лекари никога не се обявяват – особено в частните болници и кабинети, този доклад несъмнено представлява интерес.

Това, че ортопедите се нареждат на второ място по доходи сред американската медицинска общност много вероятно е свързано и със застаряването на населението, който процес предполага повече ортопедични проблеми.

Удовлетвореността от професията също навява интересни асоциации и мисли. Самият факт, например, че седмично лекарите полагат над 10 часа административен труд и такъв свързан с оформяне на документация, е показателен за натовареността на професията, както и за редица други явления и процеси – например за доминацията на осигурителните фондове, за слабости в организацията на здравеопазването и др.п.

Горещо препоръчвам на всеки, който знае английски, да се запознае подробно с доклада, достъпът до който е напълно свободен.

Източници: Нелли Хамзина (2018) Представлен ежегодный доклад портала Medscape по зарплатам врачей в США https://medvestnik.ru/content/news/Predstavlen-ejegodnyi-doklad-portala-Medscape-po-zarplatam-vrachei-v-SShA.html?utm_campaign=letternews_2018.04.19&utm_content=%

Leslie Kane (2018) Medscape Physician Compensation Report 2018 https://www.medscape.com/slideshow/2018-compensation-overview-6009667

Снимка: https://medvestnik.ru/content/news/Predstavlen-ejegodnyi-doklad-portala-Medscape-po-zarplatam-vrachei-v-SShA.html?utm_campaign=letternews_2018.04.19&utm_content=%

доц. д-р Божидар Ивков

Advertisements

АНАТОМИЯ НА БОЛКАТА (ЛУКАШ МУШЯЛ: „ЗА БОЛКАТА“)

Етикети

, , , , ,

С какъв език говори за болката философията и литературата? Възможно ли е човешката болка да се изкаже с думи и в каква степен? Мопасан, Шопенхауер, Ницше, Валери, Юнгер, Кафка, Гомбрович: седем автора в пет размишления, посветени на въпросите за изразимостта на болката в избрани философски и литературни текстове, в контекста на секуларизационните процеси през ХХ век“.

ANATOMIA BÓLU

доц. д-р Божидар Ивков

МИСЛИЧКИ II (№ 15 – 08.04.-15.04.2018)

Етикети

,

Изгубите ли майчиния си език, изгубили сте себе си!

*****

За глупост и неграмотност ТЕЛК не определя вид и степен на увреждане, а би трябвало. Има хора, на които е по-добре да се плаща, за да не работят. Така ще се ограничат сериозно вредите и щетите, които нанасят.

*****

Не се заблуждавайте, изворите на глупостта никога не пресъхват.

*****

Дори интернет секса може да бъде заразен – винаги има опасност от вируси.

*****

Само да напомня на Тръмпчо, Микрончо и пчеличката Мая, че руснаците имат един отвратителен навик – всяка война я завършват в столицата на противника си. А при съвременните технологии няма да имат проблем да я завършат и в три и повече (ако се наложи) столици.

Божидар Ивков

ПАЦИЕНТЪТ: В ИНТЕРНЕТ – ВОЕВОДА, В ЛЕКАРСКИЯ КАБИНЕТ – „БОЖА КРАВИЧКА“

Етикети

, , , , , , , , , ,

Лекарите, за които има много негативни мнения в пациентските групи и форуми в мрежата, получават коренно различни оценки при изследване на удовлетвореността на пациентите от лекарите, при които са били на визита – се чете на страницата на Mayo Clinic.

Специалисти от клиника „Мейо“ са установили, че съществува голяма разлика между коментарите, отнасящи се до работата на лекарите, и събираните от пациентите оценки за тяхната удовлетвореност. Такова е мнението на д-р Sandhya Pruthi, специалист по вътрешни болести в Mayo Clinic.

„Пациентите трябва да бъдат информирани за тези разлики, когато вземат решения за своето здраве и избора на лекар, както и самите лекари трябва да се научат по-добре да управляват поместваните в интернет текстове, свързани с тяхната професионална репутация“ – добавя специалистката.

Платформите, които публикуват мнения за лекари (изразявано със звездички, обикновено от 1 до 5 или 6), през последните години са доста популярни източници на информация за пациентите. Проведеното изследване обаче е първото по рода си, в което се анализира надеждността на подобен вид сайтове.

В началния етап на изследването учените са следели интернет сайтове, оценяващи лекари от Клиника Мейо в Рочестър (САЩ). Сред всички 2148 лекари (представители на 28 различни области), 113 са имали негативни оценки в интернет.

След това са сравнени резултатите, получени от тези 113 лекари при формални изследвания на удовлетвореността на пациентите, с резултатите на другите лекари от клиниката (без никакви негативни оценки). Оказало се, че нямало никакви статистически значими разлики между двете групи: нито при общата оценка, нито при оценката на комуникативността и интеракциите им с пациентите.

Интересно е обаче, че лекарите с негативни оценки в интернет, са получили ясно изразени по-ниски точки в частта от анкетата, посветена на факторите, прекрачващи граница отношения лекар-пациент. Ставало дума за такива въпроси, като: контакт на пациента с персонала на болницата, с медицинските сестри и санитарите, времето на чакане пред кабинета, достъпът до кабинета, фактуриране на визитата и достъпността на паркинга.

„Това е много интересно, макар събраните данни да не позволяват да се оцени, по какъв начин този тип преживявания на пациентите са довели до поставянето на негативни оценки в интернет на лекарите“ – казва авторката на изследването.

Подобен род изследвания показват, колко много и различни фактори, преживявания и процеси – не само по линия на отношенията лекар-пациент, са необходими, за да ни дадат чувството, че ще получим добро отношение по време на посещение на лекаря, смята д-р Bradley Leibovich, уролог в Клиника Мейо.

*****

Ако човек се вгледа в оценките на различни лекари в пациентските групи ще види диаметрално противоположни мнения за един и същи лекар. По-рядко може да се натъкне на системна (т.е. винаги и от всички) негативна оценка. Присъщо на българския пациент е в кабинета на лекаря да се държи като „божа кравичка“, а след това да размахва „сабята на воеводата“, на собственото си „величие и непогрешимост“.

И лекарите, и пациентите – преди да влязат в тези си роли, са преди всичко човеци, с всички произтичащи от това плюсове и минуси. А формирането на една оценка на пациента за лекаря е процес, който се влияе от множество фактори, в т.ч. – както е показало споменатото по-горе изследване – фактори, които прекрачват границата на отношенията лекар-пациент.

Източник: PAP/RZ (2018) USA: w internecie pacjenci są bardziej krytyczni wobec lekarzy. W: Rynek Zdrowia z 11 kwietnia. http://www.rynekzdrowia.pl/badania-i-rozwoj/usa-w-internecie-pacjenci-sa-bardziej-krytyczni-wobec-lekarzy,183005,11.html

доц. д-р Божидар Ивков

РАННОТО ЗАТЛЪСТЯВАНЕ ПРИ ДЕЦАТА ВОДИ ДО СЕРИОЗНИ РИСКОВЕ ОТ ЗАБОЛЯВАНИЯ

Етикети

, , , , , , , , , , ,

Твърде голямата обиколка на талията при тригодишни деца увеличава риска от неалкохолна мастна чернодробна болест, когато те достигнат до осем годишна възраст – информира научното списание „The Journal of Pediatrics“.

Успоредно с нарастващия брой случаи на затлъстяване сред децата специалистите наблюдават в педиатричната практика нарастване броя на децата с неалкохолно затлъстяване на черния дроб – казва авторката на изследване проф. Jennifer Woo Baidal от Columbia University Vagelos College of Physicians and Surgeons.

„Много родители знаят, че затлъстяването може да доведе до диабет тип 2 и до други здравни проблеми, свързани с метаболизма. Значително по-рядко си дават сметка, че – дори в случаите на малки деца – това може да доведе до сериозни заболявания на черния дроб – отбелязва проф. Woo Baidal.

До неалкохолно затлъстяване на черния дроб се стига тогава, когато в него се натрупват твърде много мазнини, което води до възникване на увреждащо този орган възпалителен процес. Това е проблем за около 80 милиона лица с САЩ и е най-честото хронично патологично състояние на черния дроб сред децата и младежите. Болестта никак не е безобидна – протича без симптоми, но може да доведе до възникване на цироза на черния дроб, а в отделни случаи и до рак на органа.

Предишните изследвания са били насочени към затлъстяването на черния дроб при юноши и младежи, докато Woo Baidal и колегите насочели изследователските си усилия към чернодробните проблеми на по-малките деца.

Изследването е обхванало 635 деца от Масачузетс, участвали в проспективното изследване „Project Viva“. Учените измервали равнището на чернодробния ензим ALT (аланинова аминотрансфераза) в кръвта. Повишените му стойности подсказват за увреждане на черния дроб и може да се прояви при деца с неалкохолно затлъстяване.

На 8 годишна възраст 23% от участвалите в изследването деца са имали повишени стойности н а ALT. Децата с по-голям размер на талията (мярка за затлъстяване на корема) на възраст 3 години и тези, при които затлъстяването е било с най-голямо нарастване на възраст от 3 до 8 години, по-често са имали повишени стойности на ALT. Това е било установено при около 35% от 8-годишните деца със затлъстяване в сравнение с 20% при лицата с нормално тегло.

„Днес най-добрия метод за борба със затлъстяването на черния дроб при децата и възрастните е намаляването на масата на тялото чрез намаляване на консумацията на промишлено преработените храни и редовните физически натоварвания. Спешно се нуждаем от по-добри средства за изследване, диагностика, предотвратяване и лечение на това заболяване, започвайки от ранно детство“ – отбелязва проф. Woo Baidal, която специализира в сферата на затлъстяването на децата. (PAP)

*****

Независимо от непрекъснатото алармиране на обществото, че затлъстяването става все по-широко разпространен здравен проблем, то продължава да се увеличава, в т.ч. и сред децата. За затлъстяването на малките деца са виновни основно родителите – било поради неграмотност и невежество, било, че не умеят да казват „Не“, било по други причини. За съжаление твърде малко хора си дават поне приблизителна сметка за далеч отиващите социални последици от едно затлъстяване на детето и повишаването на рисковете за неговото здраве.

За затлъстяването на младите българи вина има и родното ни училище, в което като цяло се отделя твърде малко внимание на формирането на адекватна здравна култура в децата, да не говорим за „надзора“ над поеманите от тях храни по време на учебния процес.

Всички ние, родители, баби и дядовци, трябва ясно да си дадем сметка, че здравето на нашите малки любимци в много голяма степен зависи от нас самите и че понякога погрешно разбираната „безгранична обич“ към малките деца всъщност се превръща в техен „тих убиец“.

Източници: Wernicki, Paweł (PAP)/RZ Otyłość uszkadza wątrobę już u ośmiolatków. W: Rynek Zdrowia, z 08 kwietnia. http://www.rynekzdrowia.pl/badania-i-rozwoj/otylosc-uszkadza-watrobe-juz-u-osmiolatkow,182922,11.html

Woo Baidal, J. A., E. E. Elbel, J. E. Lavine, Sh.l L. Rifas-Shiman, M. W. Gillman, E. Oken, E. M. Taveras (2018) Associations of Early to Mid-Childhood Adiposity with Elevated Mid-Childhood Alanine Aminotransferase Levels in the Project Viva Cohort. In: The Journal of Pediatrics. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jpeds.2018.01.069

Снимка: http://www.rynekzdrowia.pl/badania-i-rozwoj/otylosc-uszkadza-watrobe-juz-u-osmiolatkow,182922,11.html

доц. д-р Божидар Ивков

 

 

МИСЛИЧКИ II (№ 14 – 02.04.-08.04.2018)

Етикети

, ,

Връзката между инвалидност и бедност, както и взаимното им усилващо се влияние, не подлежи на съмнение. И затова има много сериозни доказателства. Вече загубих надежда, че ще доживея да видя програма, която се опитва да прекъсне тази тенденция. Нещо повече, всички политически действия в България са насочени към затвърждаване и задълбочаване на тези взаимоотношения между бедността и инвалидността.

*****

Най-важното правило в живота е това, че каквото и да ни се случва, искаме или не искаме, трябва да се справим с него. Животът не предлага друг изход. Друг изход може да предложи единствено смъртта.

*****

Човек не бива да се притеснява, че говорят за него зад гърба му. Достатъчно е да помисли за респекта, който всява в другите, за да не смеят да му кажат нещата в очите.

*****

Когато се грижите за децата си, не се обръщайте към своето детство. Погрижете се да им осигурите детството, което те искат, защото техните желания са естествени и без никакво лицемерие или потайни мисли.

*****

Ценността на времето до голяма степен зависи от хората, с които го прекарваме.

*****

Най-ценното бижу за майката са ръцете на детето й, които я прегръщат и й отдават цялата детска обич и благодарност.

*****

Сянката е предвестник на светлината.

*****

Животът винаги ни предоставя нови шансове, докато не се увери, че душите ни са слепи за тях.

*****

Да посягаш на живота или хляба на бедните, безсилните и беззащитните хора, е най-отвратителната комбинация между варварство и садизъм.

*****

Това, че добротата на политиците се побира в чаена лъжичка не означава, че всички хора са зли.

*****

Обожавам да гледам спящ човек, защото това е най-голямата проява на доверие към мен.

*****

Когато само се оплаквате, не намалявате собственото си страдание, а увеличавате страданието на другите.

Божидар Ивков

СОЦИАЛНИТЕ НАУКИ В ПОМОЩ НА ХОРАТА С ИНВАЛИДНОСТ

Етикети

, , , , , , , ,

В знак на солидарност с всички хора с инвалидност в България, както и в знак на подкрепа на борбата на национално представените организации на и за хора с инвалидност, публикувам уникални данни за разходите за здраве от джоба, правени от хората с инвалидност, както и за социалните неравенства в здравето между двете основни социални категории лица със и без инвалидност.

Целият текст е взет от книгата:

Ивков, Б., А. Атанасов, С. Съйкова, З. Тонева, С. Тодорова, П. Попиванов, Д. Драганов, И. Янков, Т. Ампирска (2017) Разходи за здраве от джоба и неравенства в здравето. ИК УНСС, София. ISBN: 978-619-232-028-7.

РАЗХОДИ ЗА ЗДРАВЕ-СОЦИАЛНИ НЕРАВЕНСТВА

ЗА ИНВАЛИДНОСТТА

Етикети

, ,

На 11 април 2018 година предстои протест срещу убийствената, граничеща (а може би преминаваща границата) с геноцид политика на Министерство на здравеопазването (МЗ), на Министерство на труда и социалната политика (МТСП), Агенцията за хора с увреждания (АХУ) и неолибералните им, формално извън властови, разклонения – някои представители на Центъра за независим живот (ЦНЖ) и Асоциацията на индустриалния капитал[1], които подкрепят „лудостта на „величията“.

За да разберете вредата от тези институции в сферата на инвалидността ще публикувам няколко цитата, които частично и пряко показват, какво представляват уврежданията (impairments) и инвалидността/неспособността (disability) и непряко разкриват антихуманните намерения на представителите на споменатите по-горе институции.

[1] Мисля си дали няма да е по-добре тази Асоциация вместо да се занимава с проблемите на НОИ, да се заеме със създаването на някое и друго работно място за хора с инвалидност, не само за г-жа К.П., но и за други „повредени“ лица.

ЗА ИНВАЛИДНОСТТА

МИСЛИЧКИ II (№ 13 – 26.03.-01.04.2018)

Етикети

Днес да намериш момиче за секс (просто секс означава търкане на епидермиси) не е трудно. Все по-трудно обаче става да намериш човек-жена, с която да осмисляш живота си, да градиш цели и да ги постигаш. Жена, която да бъде част от живота ти, а по-възможност от целия ти живот. Никога няма да разбера защо толкова много хора – жени и мъже, си мислят, че само едно малко пространство между бедрата на индивид от женски пол, е в състояние да придаде смисъл на каквото и да било.

*****

Добротата, уважението, загрижеността, състраданието, са проява на вътрешна сила, а не на слабост. Дори и при мъжете.

*****

С времето отсях важното от маловажното, значимите за мен хора от незначимите. Е, да, остарях, но сега имам щастлива и не-претъпкана с излишни индивиди и излишества старост.

*****

Намирам се в края на есента и началото на зимата на живота си. И понякога ми става много, много студено. Не, не от времето или от годините. От хората ми става студено.

*****

Най-често, когато съм сам с книгите си и словата им, аз се чувствам заобиколен от множество светли умове, с които дебатирам, съветвам се, сверявам оценките и самооценките си. И пътувам, пътувам в многобройни социални светове. Най-рядко това преживяване изпитвам, когато съм сред моите себеподобни. Не трябва ли да е обратното? Или греша?!

*****

За любовта на жената се „воюва“ непрекъснато. Спреш ли – губиш я!

*****

В живота ми има хора, които след като опознах оставиха трайна следа в душата и ума ми. Те живеят в мен и чрез мен. Оказва се, че част от мен е съвкупността от знанието, което са успели да ми предадат. Благодаря им!

*****

Понякога е необходима титанична сила, за да превърнеш неуспехите и загубите в шега. При успех, пътят напред е по-лек.

Божидар Ивков

РАЗВИТИЕТО НА БЮРОКРАЦИЯТА НЕ УДЪЛЖАВА ЖИВОТА НА ПАЦИЕНТИТЕ

Етикети

, , , , , , , , , , , ,

„Създаваме огромно количество документи. Досието им нараства непрекъснато. Едновременно с това гледам терапевтичната ефективност и не виждам връзка. Бих искал броя на документите да намалее, а да се удължава живота на пациентите с 5 години“ – казва д-р Лешек Борковски (Leszek Borkowski), фармаколог, председател на фондация „Заедно в болестта“.

Според специалистът удължаването на живота на пациентите с 5 години не е проста работа и наливането на все повече пари в системата на здравеопазване не е единственото решение. „Ако получа пари за създаване на Аполо-4 няма да създам конкурентен Център на НАСА. Защото нямам ноу-хау – казва д-р Борковски по време на III Конгрес за здравните предизвикателства (8-10 март т.г.).

Фармакологът е призовал освен дискусията за пари да има и информация за това, „какво искаме да подобрим от гл.т. на удължаване живота на пациента. Бих искал също, независимо от терапевтичната ефективност всеки министър на здравето в края на годината да обяви, какво смята да прави през следващата година. И също така министърът да каже в края на тази година, какво е направил и какво не, и защо“. (Съвсем естествени желания, които за родното здравеопазване звучат може би като ерес).

Същевременно д-р Борковски казва, че до този момент не е видял документ, в който да се говори, какви са намеренията за следващите 5 или 10 години.

Важен въпрос е оценката на терапевтичната ефективност и бързата промяна на лекарствените програми. „Не става дума за разширяване на популацията и достъпа. Програмата трябва да бъде изградена така, че хората, които ще бъдат включени в нея да имат полза от това“.

Желанието на специалиста е осигурителния фонд да се грижи не само за събирането на здравните му осигуровки, но и да се грижи за тяхното ефективни изразходване. Необходим е достъп до информация, кои терапевтични трендове се очертават в света и върху какво си заслужава да се концентрират усилията. Именно такива прогнози трябва да влияят върху лекарствената политика. „Защото ако осъзнаем, че всяка година около 20 000 човека умират само поради това, че се лекуват в Полша, това трябва да ни принуди всички да вървим към промяна… Оставам с впечатлението, че не винаги сме наясно с посоката, в която се движим“ – казва д-р Борковски.

***

Прави ми впечатление, че полските лекари все по-смело и по-ясно защитават „честа на пагона“ си именно чрез загриженост за доброто на своите пациенти. Това засега е рядкост в България. Бюрокрацията е ужасяваща – над една трета от времето за преглед на един пациент лекарят употребява за създаване на документи. Същевременно в разходите за здраве от джоба сериозен дял заемат разходите, които не са присъщи на лечебния процес – именно административните разходи. Единствената яснота, която цари в сферата на здравеопазването е свързана с това кой, колко и от къде може да присвои – законно, полузаконно или незаконно. Любопитен съм да разбера, колко човека умират в страната ни само защото се лекуват в България? О, да, със сигурност такава статистика няма. Няма, защото никой няма да допусне да се направи.

Така или иначе ситуацията в родното ни здравеопазване е трагична: и за пациентите, и за мнозинството лекари. Ще напомня афоризма на моя колежка, специалист по организация на здравеопазването: „Когато парите застанат между лекаря и пациентът – забравете за здравеопазване“. Факт, нали?

Източник: LJ/RZ (2018) Leszek Borkowski: rozwój biurokracji nie przedłuża życia pacjentów. W: Rynek Zdrowia z 29 marca 2018. http://www.rynekzdrowia.pl/polityka-zdrowotna/leszek-borkowski-rozwoj-biurokracji-nie-przedluza-zycia-pacjentow,182680,14.html

доц. д-р Божидар Ивков