СВЕТОВНИ ДНИ НА РЕВМАТOИДНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ В НИГРиР – 12 ОКТОМВРИ

Етикети

, , , , , , , , , , , , , , ,

Лекции на специалисти, посветени на диагностиката и лечението на ревматоидните заболявания, индивидуални консултации с лекари и изложба-базар на рехабилитационни средства – това са основните пунктове в програмата, подготвена от Националния институт по гериатрия, ревматология и рехабилитация във Варшава по случай световните дни през октомври, посветени на различни ревматоидни болести.

Тазгодишното издание на Световните дни на ревматизма протича под мотото „Свържи се веднага, не отлагай – времето тече“. Този слоган ясно и недвусмислено подчертава особено голямата значимост на ранното обръщане към лекар специалист при ревматоидните болести. Именно ранното диагностициране на възпалителното ревматоидно заболяване е един от най-важните фактори, определящ потенциалните възможности за успешно лечение.

А най-важно, може би, е ранното включване на биологична терапия. Под ранно включване на биологично лечение разбирам започване на лечението, когато болестта още не е нанесла сериозни и невъзвратими поражения върху съединителната тъкан и ставите. Късното включване на биологични препарати в лечебния процес до голяма степен обезсмисля тяхното използване.

Специалистите от НИГРиР са подготвили множество интересни прояви, предназначени за болните, техните семейства, опекуни и за всички, които се интересуват от ревматологията.

На 12 октомври в сградата на НИГРиР от 10 до 14 часа заинтересованите ще могат да чуят интересни лекции, посветени на ревматоидните заболявания и живота с тях. Едновременно с лекциите и консултациите със специалисти, ще се проведе и изложба-базар, на която щандове ще имат пациентски организации и производители и търговци на рехабилитационни уреди, подпомагащи ежедневния живот на хората с ревматоидни заболявания.

В лекционната програма са включени доклади, посветени на:

– Проекта и световния ден за борба с ревматизма,

– Как да се „четат“ сигналите, подавани от нашето тяло и кога да се обърнем към лекар,

– Диагностични възможности и лечение на РА,

– Рискови фактори за сърдечно-съдови болести при лица с РА,

– Диетата като елемент, подпомагащ лечението и поддържането на добро здравословно състояние,

– Рехабилитация и лична физическа активност при възпалителните ревматоридни болести,

– Ако е РА, тогава какво?,

– Възпалителни спондилопатии.

Основна цел на програмата е пилотното въвеждане на здравна политика в сферата на профилактиката и ранното откриване на ревматоидното възпаление на ставите при сътрудничество с центровете за извънболнична помощ. Цели се координация при скрининга на ревматоидните болести.

*****

В България подобни инициативи за сега липсват или са оставени изцяло в ръцете на пациентските организации, като ОПРЗБ е единствената такава, която досега е успяла да реализира смислени и полезни за хората проекти.

Познавайки полската практика при организацията и провеждането на подобни форуми не съм изненадан от факта, че е организирана изложба базар на рехабилитационни уреди и помощни средства. Тази индустрия е добре развита в Полша и участието на фирмите производителки в подобни начинания е полезно и за хората, и за тях самите. Всеки посетил изложбата ще може да се запознае с наличните помощни средства и да намери своите, за да улесни ежедневието си. Тази практика също е непозната в страната.

Оставам с впечатлението, че липсва заинтересованост от страна на ревматолозите безплатно да си губят времето да обучават пациентите си, как да се справят по-добре със заболяването си. Дейността на отделни ревматолози в посока на обучение на пациентите, не променя тази моя констатация. Това безразличие до голяма степен е наложено веднъж от системата на здравеопазване и втори път от условията на живот, които са създадени в страната.

Източник: pwx/RZ (2018) Światowe Dni Reumatyzmu w NIGRiR – 12 października. W: Rynek Zdrowia z 06 października 2018. http://www.rynekzdrowia.pl/serwis-reumatologia/swiatowe-dni-reumatyzmu-w-nigrir-12-pazdziernika,188271,1011.html

доц. д-р Божидар Ивков

Advertisements

МИСЛИЧКИ II (№ 33 -10.09.-10.10.2018)

Етикети

Днес всеки индивид, който се е превърнал в личност и отстоява адекватно и нормално (колкото и неопределени да са тези понятия) своята личностна идентичност, е изправен пред пастта на едно безсъзнаващо и безразлично чудовище – масата. Безличната маса, раждаща безумие след безумие в изначално обречените си опити да бъде органична съвкупност от различности, а всъщност оставайки си механичен сбор от телесно или инструментално белязани индивиди, истерично демонстриращи принадлежността си към нея. Посредством т.нар. средства за масова информация масата се впива в снага на обществото и пропълзява в умовете и психиката на хората и ги превръща в хора с комплекси, които се изживяват или като богове, или страдат от своята мнима незначителност. Безличната маса – еднакво разнородна и разнородно еднаква – убива преди всичко психиката и социалните светове на лабилните хора.

*****

Съберете на едно място повече от десет умни човека и се подгответе за множество глупости и идиотии. Както е казал народът: „Туй учените сте много прости хора“.

*****

В съвременната епоха оцеляването на човека като вид е в пряка зависимост от най-страшната заплаха за изчезването му – разрушаването на психиката от съвременните технологии.

*****

Никой от нас не може да си купи живот, но всеки от нас може и трябва да се грижи за здравето си.

*****

Отиваме на лекар, като подсъзнателно очакваме от лекаря не просто да ни лекува, а да ни лекува, за да ни излекува. И когато това излекуване се оказва невъзможно или прекалено скъпо, обхванати от безсилие, започваме да се заканваме и да правим негативни оценки. Често прикриваме безсилието си зад вербална агресия, която внася дисбаланс между емоции, поведение и мислене. Колкото по-бързо осъзнаем този дисбаланс, толкова по-бързо възстановяваме равновесието вътре в нас и започваме да търсим изход и решение за овладяване на дадената ситуация и за минимизиране на реалните и/или потенциалните загуби.

*****

„По-добре е да бъдеш нещастен Сократ, отколкото щастлива свиня“ – казва Дж. С. Мил. Прав е! В щастливата свиня винаги надделява свинщината.

Божидар Ивков

ЗА И ПРОТИВ ЛЕЧЕНИЕТО С КОРТИКОСТЕРОИДИ ПРИ РЕВМАТОИДЕН АРТРИТ (РА)

Етикети

, , , , , , , , , , , , ,

Почти 30% от хората с РА са лекувани с кортикостероиди, като две пети от тях в продължение на повече от 5 години. Това са резултати от изследване, проведено в Полша сред лица с РА. Според световните стандарти кортикостероидите трябва да се използват при лечението на РА само за кратко време.

Анкетното проучване е проведено през май тази година от Общополското сдружение на младите хора с възпалителни заболявания на съединителната тъкан „3majmy się razem”. Анкетирани са 812 лица с РА, като 95% от тях са жени, основно на средна възраст (30-50 години). Според експертите един от най-обезпокоителните резултати, получени от проучването е свързан с факта, че кортикостероидните лекарства се прилагат при 28% от лицата с РА, като почти при 40% от тях (т.е. две пети) по-дълго от 5 години.

Едно от най-големите предимства на кортикостероидите е, че действат много бързо и позволяват в кратки срокове да се овладее силна атака на РА. Същевременно трябва да се помни, че те не лекуват болестта и не предотвратяват уврежданията на ставите в хода на протичане на РА.

Важно е, че пациентите са се лекували основно (67%) в клиники по ревматология, следователно при специалисти, а не при общопрактикуващи лекари. „В съответствие с препоръките, които ни задължават – т.е. препоръките на EULAR и Американския Колеж по Ревматология (ACR) – кортикостероидите трябва да се използват при РА за кратко време. Прието е, че те не трябва да се използват по-дълго от 3 до 6 месеца и то главно след откриване на РА и евентуално при обостряне на болестта” – коментира резултатите от проучването д-р Мариуш Вударски от Националния институт по гериатрия, ревматология и рехабилитация.

Сред най-познатите нежелани странични ефекти от продължителното прилагане на кортикостероиди са:

– остеопороза,

– високо кръвно налягане,

– липидни разстройства,

– катаракт.

Според полския специалист предимството на кортикостероидите е, че действат много бързо – противовъзпалителния ефект настъпва броени дни след включването им в лечението. Те обаче не лекуват болестта и не предпазват ставите от увреждания в процеса на протичане на РА. „Използваме ги, за да спечелим време до момента, когато ще започнат да действат болестмодифициращите лекарства” – изяснява ревматологът.

Болестмодифициращите лекарства, според специалистите (например metotreksat или leflunomid), не само възпират възпалението в ставите, но допълнително могат да предпазят тяхната деструкция и по-късни изменения, както и да предотвратят или сериозно да забавят увреждането на вътрешните органи. Има случаи, когато тези лекарства водят до ремисия или до сериозно редуциране на активността на болестта. А това може да предпази човекът от инвалидизация, което всъщност е и основна цел на лечението. Важно условие за постигане на такъв резултат е ранно откриване на заболяването и бързо включване на подходяща терапия.

В Полша съществува проблем с достъпа до опитни ревматолози. В България също има подобен проблем, но в по-малка степен.

Според мнението на д-р Вударски най-новите изследвания потвърждават, че с кортикостероидите се злоупотребява при хората с РА. Една от причините за това е свързана с недостатъчното обучение на лекарите, които се страхуват да предприемат по-агресивно лечение с прилагане на болестмодифициращи лекарства. „Днес в лечението на РА се приема стратегия на агресивни действия. Това означава, че болестмодифициращите лекарства трябва да се използват от самото начало на болестта и да се приемат в големи дози, за да се овладее прогреса на заболяването“ – казва полския специалист. А това изисква лечение, прилагано и следено от опитен ревматолог, до който често хората нямат достъп.

Дългото прилагане на кортикостероиди може да доведе до вторична надбъбречна недостатъчност. Продължителното лечение с кортизонови препарати води до специфична зависимост и често за хората с РА е много трудно да спрат употребата им.

Много често хората с РА не се информират – по различни причини – за съвременните методи на лечение, прилагани при РА. Над 60% от изследваните лица с РА не са получили от лекаря си изчерпателна информация за болестта си, схемата на лечение, целта и продължителността му. За съвременните методи на лечение лекарите не са съобщили на почти половината (49%) от хората с РА.

Според председателката на полското сдружение „3majmy się razem” това представлява нарушение на закона за лекарската и зъболекарската професия, както и на закона за правата на пациента, Етичния кодекс на лекаря.

От проучването се разбира също така, че едва 1% до 2% от поляците с РА получават съвременно биологично лечение, независимо от всички международни препоръки. Ситуацията в България е подобна и непрекъснато се влошава. Най-малки шансове да получат този вид терапия имат хората на възраст над 50 години. Нещо повече, при над 53% от пациентите при които е било приложено такова лечение, то е било включено твърде късно.

Биологичните лекарства показват голяма ефективност в лечението и достигането на ремисия при множество ревматоидни заболявания. За съжаление в България този метод на лечение се определя не толкова от лекари-ревматолози, колкото от администратори, за които е важен само един принцип – икономическата ефективност.

Източник: PM (2018) Zbyt wielu chorych na RZS jest leczonych steroidami. W: Puls Medycyny z 4.10.2018. https://pulsmedycyny.pl/zbyt-wielu-chorych-na-rzs-jest-leczonych-steroidami-941766

доц. д-р Божидар Ивков

МЕДИЦИНСКА ЕТИКА: ПОРОЧНИЯТ КРЪГ НА ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕТО И БЕЗРАЗЛИЧИЕТО. ЗА ОТНОШЕНИЯТА ЛЕКАР-ПАЦИЕНТ

Етикети

, , , , , , , , , , , , ,

Въпросите, свързани с медицинската етика, са въпроси и за качеството на оказваната медицинска помощ. И тази констатация е валидна за всяка една система на здравеопазване по света.

Днес отношенията лекар-пациент са „минирани“ най-малко от два важни социални феномена: от една страна лекарите просто не знаят как да общуват с пациентите, а от друга страна, много пациенти навлизат в т.нар. потребителски екстремизъм…

доц. д-р Божидар Ивков

ПОРОЧНИЯТ КРЪГ НА ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕТО И БЕЗРАЗЛИЧИЕТО

ОБРАЗОВАНИЕ, ТРАДИЦИИ, СЪВРЕМЕННИ ТЕХНОЛОГИИ

Етикети

, , , , ,

Последен писък на модата е овчият възторг от ученето с таблети, както и възхищението от чужбинското училище Х, където изобщо нямало тетрадки, всичко пишели на лаптопи – директно.

Ще си позволя да не споделя процвилващия възторг от този тип използване на технологиите.

Писането на ръка, докосването до учебника и неговото използване развиват цяла гама от умения, като, което е особено важно, стимулират сетивата. А сетивата, вярвайте ми, не се стимулират с пиене на фанта.

Днес е въпрос на престиж, че едно училище е въвело информационните технологии в нещо си. Но престижът далеч не винаги е еквивалент на разум (срв. модата през вековете, десетилетията, та вкл. Последните години и месеци).

Нещо повече, в най-скъпите училища по света (а май че вече и у нас) не само не учат с таблети, ами и нямат достъп до телефони в учебно време.

Да, знам, че от 2016 г. във Финландия в първи клас започват обучението си деца, които изобщо няма да могат да пишат с ръцете си, както и че Финландия е наша пътеводна светлина в областта на образованието – но ще напомня, че резултатите от образованието се виждат поне след 2 десетилетия.

Ще изброя обаче поне няколко причини, да държим на писането на ръка.

Първо. Когато пишем на ръка, се активират тези участъци на мозъка, които участват във формирането на речта и в интерпретацията на сензорните усещания. При хората, при които този навик не е задействан, дадените участъци се включват по-трудно и по-късно. При писане на ръка се включва и т. нар. център на Брок – това ще рече, че който пише по-добре на ръка, по-добре чете.

Второ. Писането на ръка развива окомера. Не случайно в Китай и Япония най-добрите стрелци (нещо като сапьори с лъкове) били КАЛИГРАФИ.

Трето. Всъщност по-зле разбираме писмен текст. Тези ученици, които събират знания само скролирайки из пространството, но не пишейки, по принцип по-зле разбират написаното.

Четвърто. На практика не се усвоява граматиката и пунктуацията – защото червената вълнообразна линия ни кара да коригираме. Впрочем не винаги предложената корекция е адекватна.

Пето. Без писане по-лошо се формулират собствените мисли. Причината е, че писането е висша форма на абстрактно мислене.

Шесто. Парадоксално – но не се развива въображението, не се изграждат мозъчните връзки, които стъпват на преосмисляне на чутото. Когато конспектираме на ръка това, което чуваме, ние перифразираме, за да успеем да запишем. Това гради умение за светкавично преосмисляне на чутото.

Седмо. По принцип запомняме по-лошо.

Сега е моментът да се противопоставим на самоцелното превъзнасяне на тема – учене с ИТ. Тези технологии са невероятни и аз лично живея във виртуалното пространство. Но при мене, при моето поколение виртуалното пространство е трета сигнална система, след като втората вече е изградена достатъчно добре…

Ангелина Иванова

Публикувам този текст с любезното съгласие на авторката.

БОЛКАТА. ПРОФ. Д-Р КИРИЛ ЧОЛАКОВ

Етикети

, , , , , , ,

Наскоро на своята фейсбук стена публикувах снимка от корицата на книгата на д-р Кирил Чолаков „Болката“, издадена през 1945.

Първоначално мислех да прочета книгата и след това да я представя, но още с първите редове разбрах, че тя не се нуждае от подобен род представяне. Самият текст „плаче“ сам да говори за себе си, сам да се представи. И затова реших, в знак на уважение, а и като своеобразно „пробуждане“ на паметта за този голям български учен, да оставя книгата сама да заговори на читателя. И това, струва ми се е най-правилно, заради самия й език – чист, кристално чист, ясен, на отделни места може би малко странен или смешноват от позицията на днешния състояние на българския език, но въпреки това разбираем и приятен като ромона на пролетен ручей.

Книгата отразява равнището на знанията за болката през 40-те години на ХХ век. Не съм медик и не се наемам да обяснявам кое и доколко е остаряло като разбиране, кое е отхвърлено и кое се е запазило до ден днешен. Това е работа на историците на медицината.

Моята задача тук е далеч по-скромна. Да напомня за един велик и забравен българин и „да дам думата“ на една негова книга – „Болката“, което в някаква степен може да се разглежда и като нейно ново „раждане“.

доц. д-р Божидар Ивков

КИРИЛ ЧОЛАКОВ-БОЛКАТА

ИНВАЛИДНОСТТА КАТО ФАКТОР, ФОРМИРАЩ ПОЛОЖЕНИЕТО НА ЛИЧНОСТТА В ЖИВОТА НА ОБЩЕСТВОТО

Етикети

, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Един от основните изводи на Кр. Блешинска е свързан с това, че „здравословното състояние и равнището на възможностите на личността по съществен начин определят нейното ситуиране в живота на социалната общност, което от своя страна води до по-ниските социален статус и социална позиция на инвалидите.

Намерих този превод в архива си. Вероятно съм го правил в края на 90-те години на ХХ век. И макар оригиналния текст да е публикуван преди повече от 20 години, струва ми се, че би могъл да бъде полезен на всички, които се интересуват от социология и по-специално от социология на инвалидността.

Приятно четене.

доц. д-р Божидар Ивков

БЛЕШИНСКА-ИНВАЛИДНОСТТА КАТО ФАКТОР, ФОРМИРАЩ ПОЛОЖЕНИЕТО НА ЛИЧНОСТТА В ЖИВОТА НА ОБЩЕСТВОТО

БЕЗДАРНИ СТИХЧЕТА ОТ БЕЗДАРЕН ПОЕТ, ЗА ДАРОВИТИ ЧИТАТЕЛИ

Етикети

,

Не съм поет. Но във върхови моменти от живота си ме „напъва“ нещо от вътре и изливам емоциите и чувствата си в слова. Обикновено го правя само за себе си, но тази нощ искам да пусна да отлетят в забравата три мои отрочета. Щастлив съм и може би затова съм толкова щедър към бездарието си.

Няма значение. Това са слова от мен за определен човек. Те са си наши. Само наши и въпреки, че ще се разголят пред теб читателю, който и да си, те пак ще си останат наше тайнство. Мое и на моето приказно момиче.

*****

История за любов ще ти разкажа, За нашата любов.

Помня онзи мрачен ден

Изпълнен с влага и надвиснала тъга

Видях те отдалеч, в тълпата – малка светлинка,

Крехка и сама, понесла гордо своята душа.

Пресече булеварда измит от сълзите небесни и пред мен застана.

Плаха и засмяна, сякаш дивна самодива

От приказка вълшебна оживяла.

Онемях. Изгубих дъх. Потънах в две бездънни езера.

Поех ръката ти без памет,

Живота върна ми с твоята топлина.

И после… и после пред тебе бях

Плах, не смел, щастлив и омагьосан

Нямах сили за храна, изпивах те с очи

И тръпнех от наслада.

История за любов ще ти разкажа, За нашата любов

Изгряла на брега на мъничък площад

И тръпките след скорошна раздяла

Душите ни в едно събрала.

Ще ти говоря за любов, за нашата любов…

*****

Стар рефрен поражда нови чувства,

От спомените кратки се раждат нови спомени,

За знойни нощи, за очи изпълнени с блясък,

За треперещи ръце и тръпнещи тела.

Цигулка плаче в нощта и разказва за мечти.

Звезди танцуват в небосвода, пленили страст и пориви горещи,

А на брега самотна сянка поема по лунната пътека

На среща с любовта.

*****

Когато се събуждам и усещам топлото ти тяло

Притихнало, с доверие сгушено в мен

Когато се събуждам и усещам прегръдката на нежната ръка

И палава усмивка лицето ти огрява

Душата ми разцъфва в мелодия на радост и любов.

Обръщам се към теб с жажда неутолима

Със страст притискам устни до твоите очи

Душата ми ликува от обич запленена

И тишината във възторг крещи.

Когато се събуждам до топлото ти тяло

Сърцето лудешки тупти

И жар изпълва ме и пламък в очите ми гори.

И как такава обич да изкажеш

Освен с целувка, с ласка нежна

И как с такава радост да възторгнеш

Светът облян от самота

Освен с пееща душа и нежност свята

Освен с малко думи и пламнало сърце.

Добро утро, обич моя. Обичам те.

Когато се събуждам до топлото ти тяло

Аз знам, че днес отново ще живея…

Божидар Ивков

С КАКВО СЕ СВЪРЗВА БОЛКАТА В ГЪРБА ПРИ ТИНЕЙДЖЪРИТЕ?

Етикети

, , , , , , , , , , , ,

Болката в гърба при тинейджърите има връзка с психични проблеми, както и с рисково поведение, в т.ч. употреба на алкохол и тютюнопушене, информира научното списание „Journal of Public Health”.

В периода на съзряване често е възможно да се появят мускулно-скелетни болки, засягащи, костите, ставите или мускулите на тялото и по-специално болки в гърба. Макар обикновено те да биват пренебрегвани, те се причина за една значителна част от посещенията при лекар, отсъствие от училище и могат да затрудняват ежедневните дейности на младежите.

Екип от учени под ръководството на проф. Steven Kamper от Университета в Сидни, Австралия, искали да проверят дали болките в гърба имат връзка с други проблеми при юношите и анализирали данни, събрани от 6500 тинейджъри. Относителния дял на участниците в изследването, които съобщавали за пушене, употреба на алкохол или напускане на занятия в училище нараствал заедно с честотата на проява на болката. Например 14-15-годишните, които усещали болка по-често от един път седмично, 2-3 пъти по-често са употребявали алкохол или са пушили през месеца, предхождащ изследването в сравнение с тези, които са чувствали болка по-рядко или никога не са я изпитвали. По същия начин ученици, които са изпитвали болка по-често от веднъж седмично, два пъти по-чести са напускали занятията в училище. По-малко ясна е била връзката между болките в гърба и страха и депресията.

Болките в гърба и нездравословното поведение могат да влияят негативно и след достигне на зрелостта, като повлияват здравословното състояние на хората, при които са се проявявали. Болките в гърба могат да подсказват или показват общо недобро здравословно състояние или наличие на повишен риск от поява и развитие на хронични болести, като например ревматоидни заболявания. Мозъкът на юношите, който е в процес на развитие, е твърде податлив на въздействието на токсични субстанции – тяхното използване в ранния период на съзряването може да повиши риска от развитие на зависимост и поява на психични проблеми в по-късните етапи на живота.

Според мнението на проф. Kamper тези въпроси изискват по-нататъшни изследвания, за да се разберат по-добре причините за и последиците от болките в гърба при тинейджърите.

Източници: PAP/RZ (2018) Ból pleców u nastolatków ma związek z innymi problemami. W: Rynek Zdrowia z 11 września 2018 16:39 http://www.rynekzdrowia.pl/badania-i-rozwoj/bol-plecow-u-nastolatkow-ma-zwiazek-z-innymi-problemami,187440,11.html

Kamper, S. J., Z. A. Michaleff, P. Campbell, K. M. Dunn, T. P. Yamato (2018) Back pain, mental health and substance use are associated in adolescents. In: Journal of Public Health, fdy129, https://doi.org/10.1093/pubmed/fdy129

доц. д-р Божидар Ивков

МИСЛИЧКИ II (№ 32 -27.08.-09.09.2018)

Етикети

,

Провеждането на два монолога, макар едновременно и последователно, не е водене на диалог.

*****

Истинското злато е в мъдрите слова.

*****

Има жени, които яростно се съпротивляват срещу циничния език на мъжете, бидейки подвластни на викториански предразсъдъци. Възможно е да са прави. Само не мога да разбера, защо същите тези жени не спират ежедневно да правят публичен духовен стриптийз, без да се съобразяват, че отблъскват със сивотата и еднообразието на пустинния си духовен пейзаж, в който не можеш да откриеш дори една обикновена вагина.

*****

Отдавна спрях да търся щастието. Научих се сам да си го създавам.

*****

Мислете, за какво мислите и внимавайте, какво пожелавате, когато оценявате, защото мисълта е могъщо оръжие.

*****

Няма невъзможни неща. Те просто изискват повече време.

*****

Винаги се старая да си легна по-умен, отколкото съм станал. Дори само защото съм прочел мъдра фраза, или съм провел разговор с умен човек. Усвояването на знания е усвояване на живот и това го прави по-дълъг и смислен.

*****

Всеки проблем е носител на много възможности. От нас зависи, кои ще изберем и как ще ги използваме.

*****

Ако искаш да си – бъди! Ако не искаш не казвай не мога и не обвинявай другите за своето нежелание.

*****

Безразличието към Другия се превърна в пандемия.

*****

Нищо не убива така болезнено, както безразличието.

*****

Няма нещастни идиоти.

Божидар Ивков