СТАРЕЕНЕ, СТАРОСТ И УМИРАНЕ НА ХОРАТА С ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ

Етикети

, , , , , , ,

Parchomiuk (2019) Starzenie się, starość i umieranie osób z niepełnosprawnością intelektualną. Oficyna Wydawnicza, Kraków. ISBN: 978-83-8095-725-1

„Монографията на Моника Пархомюк е интересно и актуално предложение, както от гл.т. на обсъжданата проблематика […], така и от гл.т. на направения метаанализ на данни от количествени и качествени изследвания, основно от англоезичния кръг […]. Това е необходимо четиво, което в Полша може да бъде основа за търсене на практически решения, необходими в сферата на подкрепа на хора с интелектуални затруднения в напреднала възраст или за разработване на собствени изследвания, позволяващи по-добро проучване на важни познавателни и практически въпроси, обсъждани от авторката. Книгата представлява ценна придобивка за съвременната специална педагогика, написана е на прекрасен полски език и се отличава с високо професионално ниво“. (От рецензията на проф. Агниешка Жити).

„Целта на тази разработка, която има обзорен характер, е да представи най-важните тенденции, свързани с остаряването и старостта на хората с интелектуални затруднения, да систематизира натрупаното досега знание и да идентифицира областите, в които то трябва да бъде задълбочено. Отделните глави на книгата се отнасят до различни аспекти на остаряването и старостта; като основа е прието отделното разглеждане на биологическия и психологическия аспекти. […] Книгата може да заинтересова много читатели, интересуващи се от проблемите на старостта на хората с интелектуални затруднения и да съдейства за повишаване на изследователската активност в тази сфера. Тя е предназначена за педагози и социални педагози, психолози, социолози и представители на медицинските науки, които биха искали да задълбочат своето знание в предметната област на книгата или ще се заинтересуват да го проучат като част от собствените си изследвания“. (фрагмент от увода)

В първия раздел са описани и анализирани въпросите, свързани с продължителността на живота на хората с интелектуални затруднения, както и нейните детерминанти, а също така и избрани, най-често наблюдавани в старческата възраст, здравни проблеми във физическата (напр. диабет, проблеми със сърдечно-съдовата система, новообразувания) и с психичната сфери (напр. деменция). Разгледани са промените в когнитивните възможности, личността и темперамента на хората с интелектуални затруднения. Анализирано е здравното им поведение и техните екологични и лични детерминанти. Акцентирано е върху проблема с множествената дискриминация при достъпа до здравни грижи.

Във втория раздел се разискват проблемите, свързани с преживяването на остаряването и старостта, в т.ч. отношението на хората с интелектуални затруднения към тази фаза от живота – наблюдавана при другите или преживявана от самите тях, психо-социалните потребности на възрастните хора с посочване на условията за тяхното удовлетворяване, положителните тенденции, представящи своеобразен разцвет (растеж) при хората с интелектуални затруднения, достигащи по-напреднала възраст. Подчертана е ролята на житейския опит в изграждането на идентичността и поддържането на личния интегритет.

Третият раздел е посветен на семейната грижа. В него се анализират преживяванията на родителите на дете с увреждания, тяхната динамика и многоизмерност, както и взаимоотношенията, изразени в реципрочна помощ и подкрепа от възрастни с интелектуални затруднения. Анализирани са проблемите, които съпътстват семейството при планирането на сигурността на бъдещето на хората с интелектуални затруднения. Особен интерес представляват въпросите, свързани с релациите между братята и сестрите със и без интелектуални затруднения, техния характер и значение. Внимание е отделено и на поемането на грижите за тези хора от страна на здравите им братя и сестри.

В четвърти раздел се проблематизира отношението на лицата с интелектуални затруднения към смъртта, техния опит, свързан с нея и начините на преодоляване на скръбта. Описани са проблемите, които имат тези хора в ситуацията, когато самите те са болни, в т.ч. са в терминален стадий. Внимание е отделено на трудните аспекти в грижата, както и на морално-етичните въпроси, отнасящи се до действията в края на живота. Анализирана е подкрепата за хората с интелектуални затруднения в процеса на преживяване на болестта и смъртта и възможностите за нейното преодоляване.

***

Обзорният и метааналитичен характер на книгата я прави ценно помагало за всеки изследовател, който започва изследвания в тази сфера. Представям тази книга само по една причина: тя е поредното доказателство колко напред и колко далеч са стигнали полските школи в сферата на специалната педагогика и социологията на инвалидността. Представените в книгата проблеми са чужди на българското общество, на политиците и социалната политика в страната в сферата на инвалидността. Ние просто сме забравили, какво е това различие, да не говорим за различие, породено от интелектуални затруднения. Обществото ни „анихилира“ подобни хора. Единствено отделни специалисти и близките на хората с интелектуални затруднения им оказват помощ и подкрепа.

Не бива да се забравя, че всеки има право на достоен живот. Има право, но как и доколко го реализира, е тема на друг разговор, който най-често започва от кофите за боклук и измъчените лица на бедните стари хора. Започва от бездушието и безразличието…

доц. дсн Божидар Ивков

БОЯДИСВАНЕТО И ИЗПРАВЯНЕТО НА КОСАТА ПОВИШАВАТ РИСКА ОТ РАК НА ГЪРДАТА?

Етикети

, , ,

Оказва се, че жените, които продължително време използват трайни бои и химически продукти за изправяне на косата, са по-застрашени да развият рак на гърдата. За това алармират учени от Националните здравни институти (National Institutes of Health) на САЩ. Установена е зависимостта, че колкото по-често се използват тези средства, толкова по-висок е риска от разболяване.

Американски учени, основавайки се на данните от изследване на повече от 46 000 жени, са установили, че при дамите, които в годината преди изследването са използвали регулярно трайни бои за коса, вероятността от развитие на рак на гърдата, е била 9% по-висока от останалите участници в изследването.

Постоянното оцветяване на косата се оказало особено опасно за афроамериканките, при които боядисването на косата на всеки 5 до 8 седмици повишавало риска от заболяване чак до 60%. При белите жени този риск бил само 8%.

Не е установен подобен ефект при използването на друг вид бои за коса. „Изследователите отдавна проверяват потенциалната връзка между боите за коса и рака, но получавали противоречиви данни. В нашето изследване виждаме, че използването на бои за коса се свързва с повишен риск от рак на гърдата, а ефектът е по-силен сред афроамериканките, които са по-чести ползватели“ – казва д-р Александра Уайт (Alexandra White), един от авторите на работата.

Специалистите показали също така, че използването на продукти за химическо изправяне на косата също допринасят за развитието на рак на гърдата. При жените, използващи химически процедури за изправяне на косата на всеки 5-8 седмици, рискът от поява на болестта се повишава с 30%. Този риск в еднаква степен се отнася до всички участнички в изследването, макар че е установено, че по-често афроамериканките се подлагат на такива процедури.

„И макар все още да е твърде рано за формулирането на някакви препоръки, то на жените няма да им навреди избягването на този тип процедури с химични субстанции с цел редуциране на риска от поява на рака“ – споделя д-р Дейл Сандлър, друг участник в изследователския екип.

***

Пълен профан съм по отношение на женските козметични и фризьорски трикове за поддържане на субективна „добра“ визия. Не съм сигурен в стойността на това изследване. В едно обаче, съм сигурен. Колкото повече химия в живота ни, толкова повече болести и по-кратък живот. А иначе всеки сам решава за себе си. Аз лично винаги съм бил поклонник на естествената женска красота, независимо какви поразии нанася върху нея времето. Истинността и аристократизма на жената са природна даденост, подходящо шлифована в процеса на социалния й живот, а не химично произведение.

Би ми било интересно да разбера, какво влияние оказва върху мъжете боядисването на косата. Това явление се наблюдава все по-често през последните години. Суетата явно не е чужда и на мъжете.

Кой каквото ще да казва, но за мен няма нищо по-величествено и по-красиво от творенията на природата. Повече естественост, дами и господа, повече естественост. Повече здраве и по-щастлив живот.

Източници: PAP/RZ (2019) Farbowanie i prostowanie włosów zwiększa ryzyko raka piersi? W: Rynek Zdrowia z 09 grudnia 2019 http://www.rynekzdrowia.pl/Badania-i-rozwoj/Badania-farbowanie-i-prostowanie-wlosow-zwieksza-ryzyko-raka-piersi,200789,11.html

Оригиналната статия за изследването може да се види на адрес: http://dx.doi.org/10.1002/ijc.32738

доц. дсн Божидар Ивков

С УСМИВКА ЗА БОЛКАТА, СТРАДАНИЕТО И… ЗОРЪТ ЧОВЕШКИ (19)

Етикети

, , , , ,

Гражданка от град „Мъжка преизподня“ задава един изключително ексзистенциално-личностен и интимен въпрос, свързан с полово-джендърни отношения и окраски:

„Отговарям на изискванията за кандидатстване за отопление, но… социалната работничка трета година се заяде с мен че имам мъж. Но в действителност наистина нямам. Как да докажа че няма и да се спре!?“

По-запознатите с българската „социална“ и „подпомагаща“ система веднага реагираха, че проблема не е в това дали въпросната гражданка има мъж или не, и ако да, какви ги вършат, че социалната работничка трета година да се уяжда с нея (най-вероятно от завист). Проблемът е, че госпожата явно живее с мъж – интимно ли, не-интимно ли, историята срамежливо мълчи, който има наглостта да притежава доходи. И социалната работничка от завист им сумира доходите и гражданката престава да отговаря на „изискванията за кандидатстване за отопление…“.

Доколко всичко това е вярно и доколко има андрешковщина в цялата удурма, историята (ма много мълчалива тая дама, бе) отново гък не продумва. Ама и това социалните са опасна работа, ей. Врат се под юргана на всеки, който кандидатства за помощ. И после били „социални“. Морам да мислам, че са „сексуални“, а не „социални“!

***

По едно време фейса така се закроти, че си казвам; „Край! Останах без хляб“. Докато днес не се „изходи“ един/една другар/другарка от село „Несвестино“. Ето какво пише:

„Здравейте някой наясно, какво се полага на човек ,с 100 процента ТЕЛК !?че някои хора не знаят какво работят!!!“

Ако питате мен, не че го правите де, на такъв човек му се полага едно голямо нищо. Не за друго, ами защото няма как да има „100 процента ТЕЛК“. Виж на човек с ЕР на ТЕЛК, в което е записано 100% трайно намалена работоспособност/степен на увреждане, има право на…

Доколкото съм чувал преди „че“ винаги се поставя запетайка, а не „!?“. Но, знае ли човек, може зад гърба ми МОН да са въвели нова българска граматика. От тях всичко и по всяко време може да се очаква.

И на края, ама ич биля не става ясно кои хора „не знаят какво работят!!!“ Социалните, интегралните, маргиналните, оригиналните… кой бе джанъм? Ами уточнявайте си питанията, та белким успеем да им отговорим.

***

Жителка на село „Беззнаково невежино“ задава един прикрито еротичен въпрос за един (чужденецки – мейби) биотерапевт, наричан вероятно Хърватина.

„Здравейте приятели.Някой пробвал ли екое биотерапевт Славчо Матанович Хърватина“

Ами сега? Как да тълкуваме това „пробване“?! То, първом, навява едни такива ентимно-еротически мисловни повеи, че чак се изчервявам. Щото и секса може да се разглежда като рехабилитационна процедура, нъл тъй! Поне така пише в дебелите книги. Па, второ, като е хърватин, да не е нещо много надарен. Биотерапевтически, де. Знам ли! Щом се е прочул човека… и щом разни другарки го търсят… За какво го търсят? Да го пробват. Ма това да не е боб чорба, та ще го пробвате! Карай да върви. Аз да декларирам: не съм пробвал Хърватина, нито активно, нито пасивно. Хайде останете си със здраве и със съмненията…

***

Знанието на мистър Гугъл е безгранично, а възможностите на неговия брат – преводачът, са направо убийствени. Видях реклама на лекарство, което прави мъжете след 50 години 15 годишни жребци с атрибути тип магаре, и ей ме на – не се стърпях. Ето какво ни казва рекламата:

„Всички жените са във възторг от своите мъжете след това!“

Неправилното членуване на съществителните може да се разглежда като рекламен ход, за да покаже, че ха си пийнал едно хапче, ха си оправил другарката си, все едно си в предказармено състояние, т.е. поправили си грешката и си преминал от „патрон“ пастет на траен шпеков салам. Но може и да си е най-обикновена неграмотност, богато гарнирана с мързел да се редактира превода. В случая обаче си мисля, че си е жива неграмотност.

В рекламата има и лека енигма. След какво настъпва възторгът на жените? Не бързайте да отговаряте с думичката „секс“, защото има другарки, които се възторгват само след посещение на скъпи магазини и не се интересуват дали ги цапа пастет или ги върти шпек салам.

И така успех на мъжете и жените… след това!

Божидар Ивков

НОВ БОЛКОВ СИНДРОМ – СМАРТФОНОВА ШИЯ

Етикети

, , , , , , , ,

Смартфонова шия – това е нов болков синдром, наблюдаван от специалистите в Клиниката за лечение на болката в Горношльонския център на детското здраве (GCZD) в Катовицe – една от най-големите педиатрични болници в Полша.

За помощ се обръщат все по-често деца със следните симптоми: главоболие, болки във врата, в плешките, раменете, с оплаквания от изтръпване на ръцете.

„На основата на разговор и изследвания разпознаваме т.нар. синдром на смартфоновата шия, макар и да няма такова заболяване в МКБ“ – казва д-р Малгожата Гола (Małgorzata Gola) от Клиниката за лечение на болката от GCZD.

„Този синдром – продължава д-р Гола, е последица от принудителната позиция на тялото по време на ползване на компютър, мобилен телефон или таблет. Това води до претоварване на една група мускули – например мускулите на раменния пояс, и до отслабване на друга група мускули – например мускулите на шията. Провежданият в такава ситуация разговор обикновено потвърждава, че детето често и дълго ползва електронни уреди. Препоръките ни да се ограничи ползването на тези уреди често се приема зле, особено от децата“ – подчертава д-р Гола.

Споменатият център за лечение на болката е един от малкото центрове в Полша, които се занимават с лечение на болката при най-младите пациенти. През тази година се навършват 20 години от създаването му.

Клиниката е започнала работа през 1999 г. Днес центърът се занимава с лечение на болката при деца, независимо от възрастта им. При новородените и бебетата обикновено това са болкови синдроми, породени от перинатални наранявания. По-големите деца и младежите оплакванията са от главоболие и болки в гръбнака, най-често на основата на промени в претоварването или свързани с дископатии. В Центъра се лекуват болкови синдроми на крайниците, големите стави, хронични болки в корема и др.

„Според мен успешно помагаме на около половината наши пациенти. На около 20%-30% помагаме частично. Има и група около 20% от пациентите, които не чувстват никакво подобрение или прекъсват лечението си. Това е резултат не само от медицински причини, но и поради различни условия, като например неприемане на начина на лечение и шанса за подобрение. Трябва да не забравяме, че тук имаме работа не само с детето, но и с неговите родители. Терапията изисква регулярни визити в Центъра, което възрастните не винаги приемат“ – казва д-р М. Гола.

Центърът извършва около 4 000 амбулаторни прегледа годишно. За 20-те години са лекувани около 3 000 деца. „Някои наши пациенти днес вече са възрастни хора и се случва да идват при нас със своите деца. Те са осъзнали, че болката може да се лекува. Чувствителни са на всякакви прояви на болката и се грижат техните деца да не страдат“ обобщава д-р Гола.

***

Макар този материал да е повече реклама на Центъра за лечение на болката, заслужава внимание описаният в началото съвсем накратко синдром на смартфоновата шия. Оказва се, че продължителното ползване на електронни уреди влияе негативно не само върху психиката и когнитивното развитие на младите хора, но и върху тялото им, предизвиквайки физически болки, които засилват страданието на младия човек. И това ме подсеща за фразата на Карел Чапек: „Днес ме боли целият човек!“

Източник: Anna Gumułka (2019) Specjaliści: coraz częściej rozpoznajemy u dzieci tzw. zespół szyi smartfonowej. W: PAP/Rynek Zdrowia z 6.11.2019. http://www.rynekzdrowia.pl/leczenie-bolu/specjalisci-coraz-czesciej-rozpoznajemy-u-dzieci-tzw-zespol-szyi-smartfonowej,199816,1019.html

Снимка: https://bg.penzion-gallus.cz/977-6-habits-that-cause-neck-pain

доц. дсн Божидар Ивков

ИНТЕРВЮ ЗА“ФРАМАР“

Етикети

, , , , , , , ,

Наскоро ме потърси г-жа Гергана Караилиева с молба за интервю за уважавания от мен сайт „Фрамар“. Приех и не съжалявам. Интервюто се получи чудесно. Благодаря на г-жа Караилиева и на екипа на „Фрамар“. За мен е чест.

Тук Ви предоставям линка към интервюто. Всеки, който се интересува може да го прочете.

доц. дсн Божидар Ивков

https://social.framar.bg/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84-%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%80-%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B2-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE-%D0%B5-%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE-%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%89%D0%BE-%D1%82%D0%BE-%D0%B5-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE?fbclid=IwAR2BrFtgDiG05njr_AKnjhwR2S4p-JjVJTH6a_VOqQpDwrTqoOMNbBIiywY

НЕ СЕ ОТКАЗВАЙ! ЗА ЕЖЕДНЕВНИЯ ЖИВОТ С РЕВМАТОИДЕН АРТРИТ (РА)

Етикети

Световният ден за борба с ревматоидните заболявания, честван на 12 октомври, е повод да се обърне внимание на факта, че вече съществуват все повече възможности за лечение на хора, с поставена диагноза ревматоиден артрит (РА), за да могат да живеят във възможно най-малка степен ограничени в болестта. Фармакотерапията е само част от успеха. Много важен е комплексния подход към пациента.

По този повод в Полша бе публикуван специален доклад „Ежедневие с РА“, в който са представени резултати от емпирично социално изследване сред хора с РА. Тук Ви представям някои по-важни резултати.

доц. дсн Божидар Ивков

НЕ СЕ ОТКАЗВАЙ

ИНТЕРНЕТ В ОБРАЗОВАНИЕТО – МЕЖДУ МЪДРОСТТА И ГЛУПОСТТА

Етикети

, , , , , , , , , ,

Статията на проф. Януш Морбитцер: „Интернет в образованието – между мъдростта и глупостта“ е кратка, но поставя по един високо ерудиран и едновременно с това разбираем начин множество важни проблеми на нашето технологизирано съвремие. Тя е и добро начало, чудесен и полезен „провокатор“ да се замислим, как ползваме интернет и какво ни дава той – мъдрост или интелектуална деградация?

Изказвам своята огромна благодарност на проф. Морбитцер за съгласието и съдействието статията да бъде преведена на български език и да бъде публикувана в блога ми.

Приятно четене!

доц. дсн Божидар Ивков

ИНТЕРНЕТ И ОБРАЗОВАНИЕ

СМЯХ ДО ПОСИНЯВАНЕ. Смешни парафрази и не само (7)

Етикети

, ,

„Казват, че мъдростта идва заедно със старостта. Проблемите започват, когато старостта дойде сама“. Да, вярно е. Знам го от собствен опит. Ей, на! И сега Ви демонстрирам колко самотна дойде при мен старостта…

СМЯХ ДО ПОСИНЯВАНЕ-7

СТРЕСЪТ Е В ОСНОВАТА НА 70% ОТ ПОСЕЩЕНИЯТА ПРИ ЛЕКАР

Етикети

, , , , ,

Поне за най-малко 70% от всички визити при лекар, са отговорни оплаквания и болести, свързани със силен, хроничен стрес. Това твърдят специалисти, които съветват как човек може да се справи с това и да контролира честотата и нивата на стреса.

Според полския лекар, специалист по вътрешни болести, д-р Станислав Голба над 40% от всички възрастни лица в развитите страни страдат от въздействието на стреса, a неразположенията, провокирани от него представляват 70%-80% от всички причини за посещения при лекар от страна на лицата в трудоспособна възраст.

На свой ред специалисти от Щатския университет в Канзас, САЩ, смятат, че дори 85% от визитите при лекар са провокирани от неразположения, предизвикани от стреса.

Тези данни не представляват изненада за лекарите и психолозите, според които нарастващия относителен дял на посещенията при лекар, свързани със стреса, са знак на нашето динамично време. Както смята д-р Агниешка Ярош, интернист, влиянието върху развитието на т.нар. цивилизационни заболявания, е резултат, от една страна, на бързите и всеобхватни социално-икономически промени, извършени в Полша през последните 20 години, а от друга страна, от техническата революция. Ситуацията в България е същата. Друг е въпросът какво и как виждат политиците и особено тези, които формират политиките в сферата на здравеопазването.

Сред тези неразположения и здравни проблеми трябва да се отбележат: високото кръвно налягане, синдромът на раздразненото черво или общото отслабване на организма. Но не само. Силният и хроничен стрес намалява съпротивителните сили на човешкото тяло, което води след себе си повишена податливост на инфекции. В допълнение, той може също така да засили хода на много заболявания или да предизвика повторната им поява, например астма, алергии и др.

Никак не е случайно, че руски демографи смятат, че реформите на Елцин са погубили повече хора в Русия, отколкото репресиите на Сталин. Ето какво пише в руски сайт: „Най-критична беше 1994 година, Тя е сравнима по свръхсмъртност със следвоенната 1946 година. Тогава хората буквално са умирали от глад, а през 1994 г. смърт от глад нямаше, но от общото влошаване на социално-икономическото положение загубихме за тази година 600 000 човека повече. Плюс рязкото падане на раждаемостта. Тук, в сравнение с 80-те години през 90-те години и „нулевите“ загубите представляват около 12 милиона човека. Най-силния спад в сравнение със стабилните прогнози беше през 1999 година, когато имаше 820 000 деца по-малко*“.

Днес животът ни е изпълнен с неопределеност и несигурност, което продуцира стрес. Насаждането на стремежа към конкуретноспособност, на войната за успех и лидерство, на опазаряването или маркетизацията на всеки аспект от живота ни, на влиянието на продуктите на новите технологии и въобще цялата лудост на неолибералната идеология и наличието на свободен пазар без никакви ограничения, са стабилен и непресъхващ извор на стрес и цивилизационни болести, независимо от комсомолски ведрата и делюзивна реторика на политиците.

А ние? Ние се справяме кой, както може! Но заплахата от изчезването на рода български и на България е далеч по-голяма и осезаема, отколкото е заплахата за това, например, спрямо Русия и руския народ.

Източник: limanowa.in/RZ (2019) Specjaliści: stres odpowiada za 70 proc. wizyt lekarskich. W: Rynek Zdrowia z 30 września 2019 http://www.rynekzdrowia.pl/badania-i-rozwoj/specjalisci-stres-odpowiada-za-70-proc-wizyt-lekarskich,198639,11.html

*https://zergulio.livejournal.com/4167824.html?fbclid=IwAR1AeIprYx8vhfpBabGPuJLuJaC0-YtV0yKVBORaMqrS-Odb9-xkg23VCtA

доц. дсн Божидар Ивков

СМЯХ ДО ПОСИНЯВАНЕ. Смешни парафрази и не само (6)

Етикети

, ,

Смехът е здраве! И затова нека усмивките не слизат от лицата ни.

– Ееех, винаги е много приятно вечер да си пийнеш чашка хубава ракия.

– А ако няма с кого?

– Е, тогава може две чашки.

СМЯХ ДО ПОСИНЯВАНЕ 6

Божидар Ивков