ФАЛШИВИТЕ НОВИНИ ЗА COVID-19 КАТО МАСОВ УБИЕЦ

На фокус

Етикети

,

Оказва се, че фалшивите новини за болестта COVID-19 вече са убили над 800 човека и това са данни само за първите четири месеца на тази година. Учени, публикували своето изследване в научното списание „American Journal of Tropical Medicine and Hygiene“, се опитват да предпазят хората от дезинформацията, която често е широко достъпна в интернет.

Според експертите една от най-големите заплахи, свързани с коронавируса, представляват фалшивите новини, широко разпространявани в социалните медии. Както показват данните, поради вяра във фалшиви новини за вируса в болници са попаднали около 5800 човека. Не малка част от тях са починали, защото са консумирали метанол или други отровни химични вещества – такива, които се използват в битовите почистващи препарати, които е трябвало да унищожат вируса според информациите.

По-рано тази година Световната здравна организация (СЗО – WHO) съобщи за опасността, че пандемията от коронавирус се придружава и от „инфодемия“, т.е. „Цунами“ от дезинформация, която залива интернет със скоростта, с която вирусът SARS-CoV-2 се разпространява по света. В известна степен тази дезинформация се катализира и от противоречивите мнения на различни медицинкси специалисти.

Между другото теориите на конспирацията приписват възникването на коронавируса на комуникационните технологии от ново поколение – 5G. Други свързват заболеваемостта от COVID-19 с етническия произход. На не по-малка популярност се радват и теориите за наличие на продукти, обещаващи възможност за достъп до „чудодейни лекове“ или „ваксини“ срещу коронавируса, които липсват на пазара и се укриват от правителствата на отделните страни.

Фалшивите новини, които са били обект на изследване на учените, носили за масовия потребител знамето на достоверността, защото напомняли със своята езикова конструкция медицинските съвети, което всъщност търсели интернавтите в мрежата. Било им препоръчвано между другото консумация на огромни количества чесън или предозиране – на практика – с витамини с цел предпазване от заразяване с вируса. Учените открили дори материали възхваляващи пиенето на… урина от крави, която защитавала организма от коронавируса.

В работата си учените са подчертали, че отговорност за борбата с фалшивите новини носят правителствата на отделните страни, интернетплатформите и международните организации. Технологичните фирми, както подчертават учените, реагират твърде свободно (или направо нехайно) спрямо появяващите се на техните платформи фалшиви новини, въпреки че декларират друго.

Последни изследвания в САЩ показват, че почти една трета (28%) от американците са сигурни, че бившия шеф на Майкрософт и един от създателите на фирмата – Бил Гейтс, иска да се възползва от ваксините срещу коронавирус, за да чипира хората. Британски лекари, с които тези резултати са консултирани от сервиза BBC, оценяват, че дезинформацията от този род е в състояние успешно да накърни сериозно полезността за обществото от въвеждането на ваксина за короновируса, когато тя стане масово достъпна.

***

Тук няма да се впускам в анализи на причините за появата и разпространението на фалшиви новини. Нито ще коментирам защо те са възможни и дали и как трябва да се борим с тях. Ще кажа само, че дезинформацията нанася твърде сериозни личностни и обществени щети и вреди, понякога дори фатални, както се разбира от коментираното тук изследване. Ще напомня, че когато четем, е задължително да ползваме материята, намираща се между и малко над двете ни уши.

Източник: PAP/RZ (2020) Naukowcy: fake newsy o COVID-19 przyczyniły się do śmierci ponad 800 osób. W: Rynek Zdrowia, z 13 sierpnia 2020. https://www.rynekzdrowia.pl/badania-i-rozwoj/naukowcy-fake-newsy-o-covid-19-przyczynily-sie-do-smierci-ponad-800-osob,211211,11.html

проф. д.с.н. Божидар Ивков

ПАК ЗА РЕДКИТЕ БОЛЕСТИ: ХАОТИЧНИ МИСЛИ НА ЕДИН ЛАИК

Етикети

, ,

Обработвам микронаративи на хора с редки заболявания. В папката с наративите откривам кратък материал за редките болести. Реших да го споделя с вас. Вие ще прецените заслужава ли си, или не. Приятно четене.

проф. дсн Божидар Ивков

ЗА БИОЛОГИЧНОТО ЛЕЧЕНИЕ: ФАКТИ И МИТОВЕ

Етикети

, , , ,

В ЕС около 25%-30% от пациентите използват биологични препарати. В Полша този относителен дял е едва 1-3%. За България нямам никакви данни, а и едва ли някой има. Причините за това са много и за тях пише проф. Витолд Овчарек.

КРАТКА БЕЛЕЖКА ПО ПОВОД СМЕШНИЯ ПЛАЧ НА ЕДНА ЖЕНИЦА, КОЯТО МРАЗИ БЪЛГАРИЯ

Етикети

, , , ,

Случайно попадам на душераздирателно излияние във ФБ на моя бивша вече колежка – главен асистент д-р Миладина Монова. Освен с великите си научни открития – едно от които е колосалното откритие, че низането на тютюн е социална иновация (това откритие е направено на основата на изучаване на домакинства от македонския град Прилеп), въпросната дама е известна и с яростния си македонизъм и ненавист към България и нейния народ. Ето какъв коментар е написала под пост на друг българомразец – някой си Чавдар Маринов, на 24 или 25 юни т.г. (https://www.facebook.com/tchavdar.marinov):

„Миладина Монова

Никога не съм изпитвала по-голям срам от това, че по някакво стечение на обстоятелствата съм се родила българка. Не че няма и други исторически, социални и политически причини човек да го е срам от тази държава, но това организирано издевателство и системно насилие над съседна държава и целия й народ, упражнявано в невоенно време е таван на всичко. Такова чувство на безсилие и на самота никога не съм изпитвала. Не знам как ще отида утре в Македония, как ще гледам хората в очите, как да обясня такава колективната лудост и омраза обхаванали този народ?Много години ще трябва да минат, за да се избърше този срам, а до тогава серизоно трябва да си зададем въвпрса за какво точно сме се събрали в този ЕС“.

Д-р Монова е известна в Института по философия и социология като привърженик на едно последователно и системно оклеветяване и омраза към България, което се радва на закрилата на „мастити“ и овластени учени в ИФС: директорът проф. дфн Веселин Петров, председателката на Научния съвет – проф. дсн Пепка Бояджиева, ръководителката на секцията, в която работи д-р Монова – проф. дсн Светла Колева и някои други колеги от НС на ИФС.

Освен отявлена антибългарка, д-р Монова е известна и с твърдата си подкрепа на т.нар. ЛГБТИ общност или там каквото и да е. И в това си начинание не е сама. Подкрепят ги – нея и ЛГБТИ – доц. д-р Кристиян Енчев, проф. дсн Светла Колева и някои други колеги. В това не би имало нищо лошо, стига непрекъснато да не ми навират в очите тази своя подкрепа.

Това е чудесна среда за развитие на велики открития, като споменатото по-горе, в сферата на социологията и изобщо за нейното развитие. По същество обаче, това е par excellence създаване на псевдонаука и незнание.

проф. дсн Божидар Ивков

ЗА ЕДИН НАУЧЕН СЪВЕТ БЕЗ НАУЧНИ КРИТЕРИИ И АКАДЕМИЧНИ СТАНДАРТИ ИЛИ ЗА ТЪРЖЕСТВОТО НА ПСЕВДОНАУКАТА

Етикети

, , , ,

„Ако Ви се струва, че ме познавате добре –прави сте.

Наистина Ви се струва“.

Б. Ивков „Мислички – II“

Това е една приказва за саморазправата на 16 човека с един учен, за налагането на ненаучни критерии и липсата на академични стандарти в работата на един Научен съвет. Приказка за тържеството на псевдонауката на гърба на българския данъкоплатец.

проф. дсн Божидар Ивков

КОНТЕКСТУАЛИЗИРАНЕ НА ОТНОШЕНИЕТО КЪМ ИСЛЯМА В БЪЛГАРИЯ – ПОГЛЕД НАЗАД

Етикети

, , , , , ,

Резюме: Историята и практиката на Балканите и у нас показват, че конфликтният потенциал на наложените сходства е много по-голям, отколкото на взаимно приетите и следвани различия. В балканското културно пространство като периферия на поне три световни империи през вековете, съжителството на различни етнически, религиозни и езикови общности постепенно е придобило измеренията на естествено състояние. Мюсюлманинът тук не е чужденец, но това не пречи отношенията между мнозинство и малцинства да са подчинени на представата за господството и властта, както и на съпротивите срещу нея, които на свой ред са определяли и продължават да доминират конфликтния потенциал на съвременното съжителство. В самата представа за „българско” равнище доминира по-скоро специфичен синтез на етнически, религиозни, културни и езикови различия, изграждащи специфичната амалгама, върху която се проектира образа на съвременния ислям. Това е принципно различно възприятие за ислям, което съществено се различава от европейското и в още по-голяма степен от проектиращото се в глобален мащаб разбиране на съвременния ислям. Отношението към исляма в България би могло да бъде определено като интегрален показател не само за промяната в отношението към религията като цяло, но и като важна съставна част от симптоматиката на посттоталитарната криза и полетата, в които се търси нейното решение.

Ключови думи: трансформация, толерантност, конфликт, идентичност, другост, търпимост,  предразсъдъци, стереотипи

CONTEXTUALIZING THE ATTITUDE TOWARDS ISLAM IN BULGARIA: A LOOK BACK IN TIME

Abstract: History and customs in the Balkans and in our country have shown that the conflictive potential of imposed similarities is much greater than that of the mutually recognized and observed differences. In the cultural space of the Balkans, a peripheral region for at least three world empires over the centuries, the coexistence of different ethnic, religious and linguistic communities has gradually acquired the characteristics of a natural state of things. Here, the Muslim is not a stranger, yet the relationships between the majority and the minority are defined by the ideas of domination and power, respectively, resistance against power; these in turn create and perpetuate the conflictive potential of coexistence today. In Bulgaria, these notions refer to a specific amalgamation of ethnic, religious, cultural, and linguistic differences, upon which is projected the image of modern Islam. The perception of Islam here is essentially different from the respective European one, and even more from the perception of this religion at world level. The attitude to Islam in Bulgaria can be defined as an integral indicator of the changed attitude to religion in general, as an important element of the post-totalitarian crisis, and as a field in which solutions to the crisis may be sought.

Keywords: transformation, tolerance, conflict, identity, otherness, toleration, prejudices, stereotypes

ВАКСИНИТЕ МОДЕРНА И ФАЙЗЕР НАЙ-ВЕРОЯТНО ОСИГУРЯВАТ ДЪЛГОТРАЕН ИМУНИНТЕТ СРЕЩУ COVID-19

Етикети

, ,

Ваксините Moderna и Pfizer срещу Covid-19 могат да осигурят имунитет срещу болестта в продължение на години и може би дори за цял живот, показват резултатите от проучване на изследователи от Вашингтонския университет.

– Резултати от изследвания на учени от Вашингтонския университет в Сейнт Луис бяха публикувани в понеделник в „Nature“

– Учените са анализирали ваксинирани лица от гл.т. на нивото на активност на т.нар В лимфоцитни репродуктивни центрове, отговорни за производството и еволюцията на антивирусни антитела

– Резултатите от изследванията предполагат не само дългосрочен имунитет, но и – поради клетъчната еволюция – устойчивост на различни мутации на вируса

Както пише „Ню Йорк Таймс“, в хода на изследването учените са анализирали 41 ваксинирани участници по отношение на нивото на активност на т.нар. В-клетъчни репродуктивни центрове, отговорни за производството и еволюцията на антивирусни антитела. Въпреки че тези елементи обикновено изчезват още един месец след ваксинацията, те все още са силно активни за всички участници в изследването 15 седмици след получаване на първата доза от ваксината. Това предполага не само дългосрочен имунитет, но и – поради клетъчната еволюция – устойчивост на различни мутации на вируса.

Допълнителни дози от ваксините не са необходими?

Изследването на учените от Св. Луис е първо по рода си, макар поредно, което предполага дългосрочен имунитет, предоставян от ваксините. Това от своя страна означава, че може да не са необходими допълнителни дози ваксини – особено за лицата, които са преодолели Covid и са се ваксинирали. Потенциалната заплаха обаче е еволюцията на вируса, която може да му позволи да „заобиколи“ антителата в бъдеще. „Всичко, което изисква втора доза, ще се основава на нов вариант, неизчезващ имунитет, е казал Deepta Bhattacharya, имунолог от университета в Аризона, пред NYT.

Според ръководителя на екипа Алего Елебеда (Alego Ellebedy), при тези, които не са имали коронавирусна инфекция, но са ваксинирани, втората доза може да има същия или по-добър ефект от прекарана предишна инфекция, осигурявайки дългосрочен имунитет и за други варианти на вируса. Ellebedy е добавил, че въпреки че хората, ваксинирани с еднодозовия препарат Johnson & Johnson не са участвали в проучването, той подозира, че ваксината не предизвиква толкова силен отговор на имунната система както mRNA препаратите.

***

Като цяло данните от това проучване са доста обнадеждаващи, ако наистина се окажат достоверни. Моите лични притеснения и умерена доза скепсис към резултатите от това изследване, са свързани преди всичко с малкия брой изследвани лица. Подобна извадка едва ли позволява резултатите да се екстраполират върху цялата човешка популация, отговаряща на изброените по-горе критерии. Освен това една ваксина едва ли е в състояние да предпази човека от всички мутационни форми на вируса, още повече, че в съобщението ясно се казва, че има вероятност еволюцията на вируса да му позволи „да „заобиколи“ антителата в бъдеще“. Сигурен съм в едно: една здравословна доза скептицизъм в случая е повече от полезна, независимо – ще повторя, че това изследване дава нови надежди.

Източник: PAP/RZ (2021) Szczepionki Moderny i Pfizera mogą chronić przed Covid-19 przez długie lata. W: Rynek zdrowia z 29 czerwca. https://www.rynekzdrowia.pl/Badania-i-rozwoj/Badania-szczepionki-Moderny-i-Pfizera-moga-chronic-przed-Covid-19-przez-dlugie-lata,222770,11.html

проф. дсн Божидар Ивков

ТРАДИЦИОННО И МОДЕРНО: ИСЛЯМЪТ В СЕКУЛАРЕН КОНТЕКСТ / TRADITIONAL AND MODERN: ISLAM IN A SECULAR CONTEXT

Етикети

, , , , , , , , , , , ,

Резюме: Реалният проблем за демокрацията се намира в Европа и е неин вътрешен въпрос. Той е свързан с необходимостта да се интегрира все по-голям брой разярени млади мюсюлмани и то така, че да не се провокира още по-яростна реакция на крайнодесните европейски популисти. За това обаче са необходими две неща. На първо място, някои европейски страни трябва да преразгледат досегашната си мултикултуралистка политика,  представляваща по същество убежище на радикализма. На второ място, те следва да преформулират и собствените си определения за национална идентичност, така че в тях да има повече място и за хора от неевропейски произход. Модернизацията в съвременния мюсюлмански свят едва ли е възможна без под една или друга форма ислямът да бъде интегриран в обществения живот. Не само религията, но и самата традиция, с която тя е свързана, се намират в много сложни и комплексни взаимоотношения с развитието и демокрацията, а поставянето на резки разделителни линии между тях често е подвеждащо и опростява анализа, като го прави твърде схематичен. За съжаление една пълноценна демокрация, при която мюсюлманският глас може да бъде само един сред много други и при която ще е налице морално равенство между исляма и други перспективи,  все още се възприема като опасност не само за състоянието на мюсюлманската общност, но и за секуларния жизнен свят на модерния европеец.  

Ключови думи: ислям, модерност, традиция, идентичност, съседство, демокрация, ценности

Abstract: The genuine problem concerning democracy is located in Europe, where it is an internal problem. The problem consists in the necessity of integrating an increasingly large number of angry young Muslims in a way that would not provoke an even more angry response on the part of extreme right-wing European populists. Two things must be done for this purpose. Firstly, some European countries should reconsider the multiculturalist policy they have been conducting until now, which essentially represents a haven for radicalism. Secondly, these countries must reformulate their own definitions of national identity in terms that will provide room for people of non-European origin as well. Modernization in the contemporary Muslim world would hardly be possible without integrating Islam, in one form or another, into social life. Not only the religion itself but also the traditions linked to Islam stand in very complex mutual relationships with development and democracy; drawing sharp dividing lines between them is often misleading: it simplifies analysis and leads to schematic conclusions. Regretfully, a full-bodied democracy, in which the Muslim voice will be just one of many voices, and where a moral equality exists between Islam and other perspectives, is till perceived as dangerous for the Muslim community but also for the secular lifeworld of the modern European .

Keywords: Islam, modernity, tradition, identity, neighbourhood, democracy, values