СВЕТОВНА ПРОГРАМА ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ООН В ПОЛЗА НА ХОРАТА С ИНВАЛИДНОСТ

Етикети

,

Това е един много ценен, но вече забравен от почти всички, документ на ООН, посветен на проблемите на хората с инвалидност и тяхното решаване. Наред с Резюмето на Световния доклад за инвалидността, Програмата съдържа важно знание и насоки за решаване на редица проблеми, за механизмите на идентификация и отстраняване на социалните бариери пред хората с инвалидност.

Макар и да съм почти изцяло сигурен, че никой от власт имащите няма да му обърне внимание, а дори и да му обърне, едва ли ще го прочете. А дори и да го прочете, едва ли ще го разбере. А дори и да го разбере, едва ли ще предприеме мерки за решаване на проблемите на хората с инвалидност, все пак се чувствам длъжен – поне пред собствената си съвест – да го публикувам отново, този път на страниците на блога ми.

Ето какво се казва в началото на този значим документ, залегнал в основата на последвалите важни документи на ООН:

„Основният резултат от Международната година на инвалидите е формулирането на Световна програма за действие по отношение на хората с увреждания, приета от Генералната асамблея през декември 1982 г. с резолюция 37/52.

Световната програма за действие е глобална стратегия за подобряване на превенцията на инвалидността, рехабилитацията на хора с увреждания и изравняване на техните възможности с цел пълно включване в социалния живот и националното развитие. Световната програма така също подчертава необходимостта да се доближат проблемите на инвалидността до перспективите за човешките права (подч.м.-Б.И.).

Нейните три части предлагат анализ на принципите, концепциите и дефинициите, свързани с инвалидността; общ поглед на положението на инвалидите в световен мащаб и препоръки за действие на национално, регионално и международно равнище.

„Изравняването на възможностите” е централна тема на Световната програма и нейната водеща философия за достигането на пълно участие на хората с увреждания във всички аспекти на социалния и икономическия живот. Важен принцип, залегнал в тази тема, е, че въпросите, свързани с инвалидите, не трябва да се разглеждат изолирано, а в контекста на обикновените обществени проблеми“.

доц. д-р Божидар Ивков

Световна програма за действие по отношение на хората с инвалидност

Advertisements

СВЕТОВЕН ДОКЛАД ЗА ИНВАЛИДНОСТТА. РЕЗЮМЕ.

Етикети

,

Не обичам да се връщам към преводи, статии и други материали, които вече съм поставил в графата „Завършени“. Но лудостта на политическите „величия“ ме принуждава да направя това.

Резюмето на настоящия доклад беше преведен още през 2012 г. и бе публикуван в списание „Бехтеревски търсения“, бр. 1. Днес се налага да го публикувам отново, за да напомня на политиците, че подготвяната от тях реформа е безкрайно далеч, както от Препоръките на СЗО, така и от Конвенцията на ООН за правата на хората с инвалидност.

Запазих понятието „инвалид“ като своеобразна протестна реакция срещу политическата имитация на грижа за човека с инвалидност и наложеното още по-стигматизиращо и медикализиращо понятие „лица с увреждания“.

Надявам се този доклад да помогне на всеки, който не е обременен с предразсъдъци и стереотипи по отношение на инвалидността.

доц. д-р Божидар Ивков

СВЕТОВЕН ДОКЛАД

„ПРИЯТЕЛСКИ“ БАКТЕРИИ МОГАТ ДА ПРЕДПАЗВАТ ОТ РАК НА КОЖАТА

Етикети

, , , , , , , , , , , ,

Според проучване някои щамове на симбиотични бактерии, които живеят върху кожата на човека, могат да я предпазват от развитие на злокачествени новообразувания. Това са данни от изследване, резултатите от които са публикувани в списанието „Science Advances“.

Според един авторите на изследването – д-р Ричард Гало от Медицинския институт на Калифорнийския Университет в Сан Диего, учените са успели да идентифицират „стафилококов щам Staphylococcus epidermidis, широко разпространен по здравата кожа на човека, който селективно потиска нарастването на някои новообразувания“ – казва д-р Р Гало в качеството му на един от участниците в изследването.

Учените са забелязали, че стафилококовия щам Staphylococcus epidermidis създава 6-N-хидроксиаминопурин (съкратено 6-HAP). Това потиска активността на ензима, наречен ДНК- полимераза, който е необходим за дублиране на генетичния материал на клетките преди тяхното делене или по време на създаване на ДНК. От гл.т. на синтеза на ДНК, 6-N-хидроксиаминопурина може да блокира деленето на клетките и като последица да предотврати нарастването на новообразуванието.

При експерименти върху клетъчни култури учените са доказали, че 6-HAP селективно потиска деленето на клетките на новообразуванието, но не оказва влияние върху здравите епителни клетки (кератиноцити).

При мишки, на които са инжектирани клетки от агресивната меланома от линията B16F10, интравенозното подаване на 6-HAP е довело до потискане на нарастването на туморите с 50%. Не е установена токсичност за организмите на гризачите.

Нещо повече, колонизацията на кожата на мишките със стафилокока S. epidermidis от щама, произвеждащ 6-HAP, е ограничило възникването на рак на кожата под влиянието на UV лъчение. Същевременно при мишките, които са имали по кожата стафилококов щам, който не произвежда 6-HAP, е наблюдавана появата на значително повече тумори.

Според мнението на учените тези резултати насочват към това, че в микрофлората на кожата на някои хора се намират бактерии, които могат да предпазват от развитие злокачествени кожни тумори. Както напомнят изследователите, генетичните проучвания са показали, че щамът S. Epidermidis, произвеждащ 6-HAP, населява кожата на много здрави хора.

„Нарастващият брой доказателства показва, че микрофлората на кожата е важен елемент, отговарящ за човешкото здраве“ – подчертава д-р Гало.

Ученият напомня, че изследователският екип по-рано е показал, че някои бактерии, живеещи върху кожата ни, произвеждат пептиди, влияещи върху предпазването от болестотворни микроорганизми, например Staphylococcus aureus.

Необходими са следващи изследвания, за да може да се разбере дали 6-HAP може да бъде използван при превенция на новобразувания по кожата при хора, а също дали липсата на този щам, произвеждащ 6-HAP, не повишава риска от развитие на тумори.

Трябва да се има предвид, че според СЗО 2-3 мил. човека в света страдат от рак на кожата, а над 130 000 от меланом. И особено важно, прекомерното излагане на кожата на UV лъчение, в т.ч. и в солариумите, се смята за основната фактор на риска от появата на кожни тумори.

Източници: PAP/RZ (2018) Przyjazne bakterie mogą chronić przed rakiem skóry. W: Rynek Zdrowia z 07 marca. http://www.rynekzdrowia.pl/badania-i-rozwoj/badania-przyjazne-bakterie-moga-chronic-przed-rakiem-skory,181935,11.html

Nakatsuji, T., T. H. Chen,  A. M. Butcher, L. L. Trzoss, S.-J. Nam, K. T. Shirakawa, W. Zhou, J. Oh, M. Otto, W. Fenical, R. L. Gallo (2018) A commensal strain of Staphylococcus epidermidis protects against skin neoplasia. In: Science Advances, Vol. 4, no. 2, DOI: 10.1126/sciadv.aao4502

превод и преразказ: доц. д-р Божидар Ивков

Advertisements

МИСЛИЧКИ II (№ 10 – 5.03.-11.03.2018)

Етикети

, , ,

Пред самооценката на човека и боговете мълчат!

*****

Колкото по-дълго и безсмислено потискаме едно или друго свое разумно желание, толкова по-тежко е отравянето на душата.

*****

Трудно ни е да кажем на някого „Обичам те!“ не защото сме стеснителни или срамежливи, а защото се страхуваме от отхвърляне на чувствата ни. Липсата на перспектива за споделяне на чувствата и емоциите ни поражда трудно преодолима психологическа болка.

*****

След „после“, всяко „ако“ е безсмислено, дори мазохистично.

*****

Стремежът да се предвиждат събитията и да се действа спрямо прогнозите е за предпочитане пред анализа на причините за провала. Ако не се учим и не можем да правим първото, то всеки анализ ще бъде повърхностен и лишен от поука.

*****

Когато човек иска, трябва да бъде готов да дава. Когато дава, трябва да е готов да получи всичко… дори неблагодарността на обдарените.

Божидар Ивков

Advertisements

ЛЕГЕНДА ЗА КРАСОТАТА ИЛИ ЕДНА ПРЕКРАСНА ФАНТАЗИЯ

Етикети

,

Вечерта на 10 март 2018 година ще остане за мен незабравима. Имах щастието да посетя кино „Арена-Запад“ и да гледам филма „Легенда за красотата“.

Един филм-спектакъл заснет по време на неговото директно реализиране на легендарната сцена „Арена ди Верона“, Италия. Едно невероятно шоу, съчетаващо в себе си уж „невъзможна“, като самата любов, среща между опера, поп музика, фигурното пързаляне и мода. Едно пълнокръвно, дишащо изпълнение, филм, изпълнен с красота и душевност, филм, след който си тръгваш не само обогатен, но и мъничко по-добър.

Спектакълът съчетава в себе си емблематични оперни арии и теми и поп музика, фигурно пързаляне от най-висока класа с изключителни костюми, светлинно и лазерно шоу, благодарение на които ледът непрекъснато оживява и се превръща в пълноправен актьор. Дори екстравагантността, която лъха почти от всеки кадър, е поднесена с мяра и вкус, а изпълненията на едни от най-добрите фигуристи в света Евгени Плюшенко, Стефан Ламбьол и Шизука Аракава, са тържество на красотата, излъчвана от движението на човешкото тяло в скоростта и танца.

Спектакълът пресъздава чрез танц, музика и пеене древногръцки легенди и митове, в които водеща роля имат жената и красотата. Това са герои, които можем да срещнем и днес – героите на вечната и неизменна, но винаги различна и красива любов и трагедия, които правят живота пъстър калейдоскоп. Митове, сплели и пренесли в себе си през вековете красотата на Венера, на Елена от Троя, грозотата на Медуза, вълшебствата на Церцея, легендарната любов на Орфей и Евридика и др.

Изключителна наслада носят и изпълнения на великия тенор Андреа Бочели и руската певица Зара.

Режисьор на постановката е Дамяно Микиелето – известен оперен и театрален режисьор; художествен ръководител – Марко Балич; хореография – Натан Кларк; костюми – Кяра Ферани; Музика Джон Меткаф; Диригент Алесандро Канарио.

Това е спектакъл, който не може да се разкаже с думи. Може само да се види, преживее и почувства с дълбините на интелекта и душевността на човека. Спектакъл, благодарение на който човек за броени минути преминава през хилядолетията, през портите на времето и пространството, загърбвайки днес и сега, но оставайки дълбоко потопен в него чрез любовта и красотата, които носи в себе си. Преживяване-възторг от тържеството на красотата.

Дължа благодарност на служителите на кино „Арена-Запад“, които ми осигуриха допълнително удобен стол, за да изживея без мъка и болка радостта от мистерията на изкуството и науката, вплели себе си в служба на Човека.

Огромна, неизразима благодарност дължа на човека, който повярва в мен, че мога да посетя киното и да се справя с негова помощ с архитектурните бариери и който ми подари незабравими мигове. За всичко това поклон и

БЛАГОДАРЯ!

Божидар Ивков

https://www.youtube.com/watch?v=EOeKlqdB3E4

https://www.youtube.com/watch?v=EOeKlqdB3E4

https://www.youtube.com/watch?v=yY5D6piJdO4

Advertisements

НОВА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ДИАБЕТА

Етикети

, , , ,

Учени от Лундския университет в Швеция са създали и предложили нова класификация на захарния диабет при възрасни хора. Това става ясно от публикувана статия в реномирането медицинско списание The Lancet Diabetes & Endocrinology.

Вместо традиционната класификация на диабета като диабет тип 1 и тип 2, учените са предложили нова класификация, разделяйки видовете диабет на 5 групи, които са съобразени с уникалното прогресиране на заболяването, както и с риска от съответните усложнения. Шведските учени предлагат следнита класификация:

– Тежък автоимунен диабет (SAID);

– Тежък инсулинодефицитен диабет (SIDD);

– Тежък инсулинорезистентен диабет (SIRD);

– Диабет лека форма, свързан със затлъстяване (MOD);

– Диабет, свързан с възрастта (старчески диабет) (MARD).

Тази класификация е създадена на основата на анализ на данни за 8980 възрастни лица от шведския регистър, за първи път са били диагностицирани с диабет. Резултатите са били потвърдени при анализ на данни за 5795 лица от три други бази данни в Швеция и Финландия.

„Резултатите от нашето изследване показват, че тази нова кластеризация на пациентите с диабет в зряла възраст превъзхожда класическата класификация на диабета, доколкото тя идентифицира пациентите с висок риск от диабетни усложнения при диагностика и предоставя информация за лежащите в основата механизми на заболяването, като едновременно с това насочва към избора на лечение“ – отбелязват изследователите.

Те смятат, че уточнената класификация може да се превърне в силен инструмент за индивидуализирани схеми на лечение и определяне на лицата с повишен риск от усложнения при поставяне на диагнозата.

Източници: Хамзина, Н. (2018) Шведские ученые предложили новую классификацию сахарного диабета. Медвестник. Портал российского врача. https://medvestnik.ru/content/news/Shvedskie-uchenye-predlojili-novuu-klassifikaciu-saharnogo-diabeta.html?utm_campaign=letternews_2018.03.07&utm_content=%5B%5Bfirstname%

Ahlqvist, E., P. Storm, A. Käräjämäki, M. Martinell, M. Dorkhan еt.al. (2018) Novel subgroups of adult-onset diabetes and their association with outcomes: a data-driven cluster analysis of six variables. In: The Lancet Diabetes & Endocrinology, 1 march, DOI: https://doi.org/10.1016/S2213-8587(18)30051-2

доц. д-р Божидар Ивков

Advertisements

ФАРМАЦЕВТИЧЕН БИЗНЕС СРЕЩУ ЗАЛЯЗВАЩО (?) ЛЕКАРСКО ДОСТОЙНСТВО

Етикети

, , , , , , , , , , , , , , ,

„Разбрах, че като лекари в отношенията си с фармацевтичните фирми сме притеснително слаби етично, лесно е да бъдем манипулирани, а същевременно имаме много високо мнение за себе си“ – казва д-р Яцек Буйко, съсобственик на клиниката в Шчечин. Той е против всякакъв маркетинг на фармацевтичните фирми в своята клиника. Подобно изказване и мислене е почти революционно, особено ако го поставим в контекста на българските здравеопазни реалии.

„Не искам по никакъв начин да бъда манипулиран или подкупван. Интересува ме информацията, която предоставям на пациента да е възможно най-силно подкрепена с надеждно, актуално състояние на медицинското знание, а не от реклама, която ме насочва към някакво лекарство, или просто ще доведе до запомняне на едно конкретно име“ – казва Яцек Буйки, специалист по семейна медицина.

„За мен най-важен е друг аспект: не съм кола, марка „McLaren“, някакъв състезателен автомобил, за да ме облепят с лепенки. Лого на хладилника, лого на бюрото, лого на стената, лого на химикалката – не съм съгласен. За пациента в кабинета това би било ясна информация, че някой е мой спонсор, щом има логото му на писалката ми и на листовете за бележки, дори на тези от конференции“ – разказва в интервю за д-р Марта Марковска, която се занимава между другото и с темата за лобирането в света на фармацията и проблемите, свързани с конфликти на интереси.

И добавя още нещо, струва ми се изключително важно: „И абсолютно не съм съгласен някой да се опитва да повлияе върху това, какво предписвам и как го предписвам (к.м.-Б.И.). Имах такъв случай, при нас се беше записал пациент, който е представител на компания. В мое отсъствие оставил в клиниката три торби с рекламни материали (химикалки, тефтери, чаши, ключодържатели и др.п. – бел.м.-Б.И.). Всичко изхвърлих на боклука в присъствието на целия персонал“.

Според д-р Буйко тази радикалност се е породила в резултат на личните му преживявания и опит: „Мога да посоча два отключващи момента. Първият от тях се случи по време на моя стаж в едно болнично отделение. Понякога там презентиращите представители на фармацевтичните фирми са идвали в отделението с някаква почерпка. Веднъж се случи тази почерпка да е от пилешко бутче от известно заведение за бързо хранене. Когато видях, как специалисти от много висока класа, мнозинството от тях с докторати, се нахвърлиха върху толкова обикновен подарък, който нормално най-вероятно самите те не биха купили, започна силно да ме човърка мисълта, че нещо не е както трябва с нашето лекарско достойнство.

Вторият случай беше няколко години по-късно, вече като лекар: погледнах в конферентната зала и разбира се, масата е подготвена, проекторът е готов и представителят с красива усмивка се приготвяше за презентацията. Реших, че не искам да участвам в това и уведомих медицинския екип и се върнах в лекарския кабинет. След малко при мен дойде ординаторът и ми каза нещо, което вероятно ще помня до края на живота си: „Моля те отиди на тази презентация, това е служебно задължение“. Разбрах, че като лекари в отношенията си с фармацевтичните фирми сме притеснително слаби етично, не сме единни в отношението към тях, изключително лесно е да бъдем манипулирани…, а същевременно имаме много високо мнение за себе си и искаме да бъдем третирани като супер специалисти“ – казва д-р Буйко.

*****

Разглежданият проблем в този кратък материал, който представих почти изцяло без моя намеса, е твърде сериозен и е публична тайна за нравите по нашите географски ширини. Хронично болните пряко или индиректно често се сблъскват с този и подобни нему етични проблеми сред лекарското съсловие. Трябва обаче, да се признае и факта, че самите болни не са чужди на тези „съблазни“, дори понякога се самопочерпват с различни рекламни материали стига да им се отдаде възможност за това. За съжаление съм виждал „кражба“, извършена от хора, които иначе са страстни радетели за прозрачност и честност.

Понякога човекът, колкото и образован да е, колкото и голям специалист да е в дадена област, не може да избяга от дълбоко вкоренения в личността му стремеж към келепир. Жалко е, но е факт.

Онова, което за мен е най-важното в този материал, е казаното от д-р Буйко: „И абсолютно не съм съгласен някой да се опитва да повлияе върху това, какво предписвам и как го предписвам“. Не личният финансов интерес на лекаря, не поетите към дадена фирма ангажименти, трябва да се водещите мотиви при предписването на определени лекарства, а интересите на пациента и сигурността на научните резултати за качествата на даден препарат. Има една отколешна простичка истина: приемащият даден дар се поставя в зависимост от даряващия. Всяко действие на даряване на публично лице носи вътре в себе си и елементи на поставяне в зависимо положение обдарявания.

Източник: nofreelunchpolska.wordpress.com/rynekaptek.pl. (2018) „Coś jest nie tak z naszą lekarską godnością własną“. http://www.rynekaptek.pl/marketing-i-zarzadzanie/cos-jest-nie-tak-z-nasza-lekarska-godnoscia-wlasna,24809.html

доц. д-р Божидар Ивков

Advertisements

МИСЛИЧКИ II (№ 9 – 26.02.-4.03.2018)

Етикети

, ,

Когато гордостта надделее над всичко, хората се губят един друг, губят дори себе си. (по С. Есенин)

*****

Нашето общество е в такава степен инвалидизирано, че е престанало да вижда духовното уродство на управляващите.

*****

Ако чакате нещо прекалено дълго, има опасност, когато го получите да Ви се стори ненужно.

*****

В мигът, в който престанах да се страхувам и срамувам да бъда различен, започнах да се освобождавам от комплексите си.

*****

Има книги, които ако ги прочетеш много рано, няма да ти харесат, защото няма да ги разбереш. Има книги, които ако ги прочетеш много късно, също може да не ти харесат, защото ще си надраснал идеите им. Най-хубавите книги са тези, които са прочетени навреме.

*****

Съвременното адекватно отношение към хроничната физическа болка изисква признаването на нейния амбивалентен характер и същност. От една страна тя се изявява като симптом за или на някакво хронично заболяване. От друга страна, самата хронична физическа болка се превръща в заболяване, което се конкурира за доминиращата позиция в тялото на човека, със заболяването, което я е породило.

*****

Хроничната физическа болка инвалидизира човекът, който я изпитва, пораждайки различни по сила, обхват и въздействие функционални дефицити и ограничения във възможностите за извършване на основни ежедневни дейности и социални ограничения в изпълнението на присъщите и приписани на този човек социални роли. Хроничната физическа болка винаги е свързана и с някаква психична хронична болка.

*****

И днес ме боля целия човек. И тялото боли, и душата боли… Но най-вече ме боли от тоталната патологизация на социума, от тоталните социални абсурди в обществото ни, ако човешките индивид, останали в България могат да се нарекат общество. А най-страшно боли безсилието да промениш нещо към по-добро.

Божидар Ивков

Advertisements

СПОРЕД ПОЛСКИ ЕКСПЕРТИ БИОПОДОБНИТЕ ЛЕКАРСТВА СА СЪЩО БЕЗОПАСНИ И ЕФЕКТИВНИ

Етикети

, , , , , , , , , , , ,

Биоподобните лекарства са също безопасни и ефективни, както и оригиналните. Ето защо хората с автоимунни заболявания не трябва да се страхуват от тях. Това са съобщили на пресконференция във Варшава на 27 февруари полски специалисти.

Известно е, че хората с автоимунни заболявания често имат сериозни притеснения, че ще бъдат лекувани с по-лоши медикаменти, защото биподобните лекарства са заместители на т.нар. биологични лекарства, или още референтни (оригинални) лекарства. В ЕС биоподобните лекарства, както е известно, могат да влязат в употреба едва след като изтече срока на патентните права на оригиналното биологично лекарство и след разрешение на Европейската Агенция по Лекарствата (EMA).

„Няма основания за такива притеснения, защото биоподобните лекарства съдържат същия, клинично съществен фрагмент (частица – ПАП)“ – е подчертал фармакологът на една от варшавските болници д-р Лешек Борковски (Leszek Borkowski). Той е признал, че съществуват известни различия между референтните и биоподобните биологични лекарства, които имат подобно действие, но тези различия нямат „съществено клинично значение“. С други думи те не влияят сериозно върху терапевтичния ефект.

Тези разлики са резултат от самия производствен цикъл, който никога не е един и същ, защото в него се използва биологичен материал, т.е. клетки и бактерии. „Поради тази причини дори днес създаваното биологично лекарство не е такова, каквото е било произвеждано преди 15 години“ – казва д-р Борковски.

При почти всички прилагани биологични лекарства от момента на допускането им за употреба са се случвали незначителни модификации в структурата им в процеса на производство, което е имало пренебрежимо малки промени в терапевтичната активност.

Известно е, че отделните серии на един и същ биологичен или биоподобен препарат могат да показват незначителни разлики. В случаите с такива лекарства като infliksymab или rytuksymab са въведени или регистрирани от 100 до около 200 промени в периода 1998 до 2018 г. Ето защо всеки човек, лекуван с тези лекарства е получавал повече от една версия от един и същ препарат – добавил д-р Борковски.

Имуногенността, или способността на препарата да предизвиква желаната реакция в имунната система на човека, също така се отнася в еднаква степен до биологичното и биоподобното лекарство. „Не познавам нито един случай за последните 11 години на спиране на биоподобно лекарство поради неговата имуногенност“, е подчертал д-р Борковски.

Специалистите са признали, че все още много дискусии предизвиква това, по какъв начин трябва да се заменят биологичните лекарства с биподобни. Европейското дружество по клинична онкология (ESMO) смята, че решението за смяна на лекарството трябва да бъде вземано от лекаря в зависимост от състоянието на пациента.

Друг специалист от Варшава е изяснил, че в скандинавските страни – например в Дания и Норвегия, решението за смяна на лекарствата се взима на централно равнище. Подобен подход е продиктуван от подхода на ЕС към биоподобните лекарства за най-доброто им използване. „Полското министерство на здравето, в съответствие със становището на експертите на ЕС, смята, че тези два типа лекарства са взаимозаменяеми.

В практиката изборът на лекарство за лечение се диктува от резултатите от търга (търговската оферта), a лекарят има ограничено влияние върху това – подчертал проф. Павел Хрицай (Paweł Hrycaj) от Медицинския университет в Познан. Само ще добавя, че според мен лекарят няма почти никакво влияние тук. Точно тази ситуация е ярка илюстрация за опазаряването на здравеопазването в цял свят и за това, че печалбата стои над здравето на човека.

Пациентът трябва да изрази съгласие за всяка промяна в лечението, в т.ч. и смяната на едно лекарство с друго. Нещо, което в България се случва по начини, които едва ли биха могли да бъдат наречени осъзнато, информирано, доброволно съгласие за промяна в терапията.

Според проф. Хрицай има болни, които се безпокоят от подобна замяна, тъй като смятат, че по-евтиното лекарство е по-лошо. Но според полския специалист при мнозинството болни това няма да повлияе на ефективността и толерантността на лечението. Внимание: „при мнозинството“, а не „при всички“. Въпрос: какъв е относителния дял на това малцинство? И какво следва за него при влошаване на ситуацията. Особено в България.

„За лекарят смяната на лекарството също е проблем, но все пак той трябва да има предвид интереса на всички болни, а по-евтиното биоподобно лекарство позволява да се лекува по-голяма група пациенти“ – подчертал специалистът. Това е абсолютно вярно и в това се заключава една от големите морални дилеми, пред които се изправят истинските лекари. Но всичко това трябва да се обяснява на хората, а не просто да се взима решение, което да им се натрапва по други пътища.

И ето още едно важно мнение на проф. Войчех Юрчак (Wojciech Jurczak) от Катедрата и клиниката по хематология Collegium Medicum на Ягелонския университет. Според него биоподобните лекарства, поради значително по-ниската си цена, са особено важни за Полша, защото липсват средства за много съвременни терапии. „За това говорим за тези лекарства, че те са безопасни за използване и могат да заменят оригиналните биологични лекарства, а в допълнение пестят средства“. Той е подчертал, че в близките 10 години мнозинството достъпни биологични лекарства ще бъдат биоподобните лекарства.

Достойна за уважение истинност и прямота, което ме подсеща за едно изключително важно изказване на Айвън Илич, имащо пряка връзка с разглеждания проблем. Цитирам:

„При това, както отбелязва Илич, като говори за здравеопазването като цяло, медицината разходва огромни средства за множество безполезни по своята същност методи за лечение: „Внушаващата благоговеен ужас медицинска технология, в съчетание с егалитаристка риторика създава впечатление, че съвременната медицина е изключително ефективна. Без съмнения през последните десетилетия се появиха известен брой специфични и доста ефективни процедури. Но тези от тях, които не са монополизирани от професионалистите като търговски инструменти и са приложими за лечение на широк кръг заболявания, обикновено не са скъпи и изискват минимални навици за правилно използване. Междувременно лавинообразното нарастване на медицинските разходи отива за диагностични и лечебни процедури, ефективността на които най-малко е съмнителна“ [1].

И в пряка връзка с икономическата страна на биологичните и биоподобните лекарства ще цитирам още един важен факт. „Действително, анализът на новите лекарствени средства, излезли на пазара от 80-е години на ХХ век, направен от Агенцията по контрол на качеството лекарствените и хранителните продукти на САЩ (FDA), показва, че 53% от новите лекарства не са имали никакво лечебно преимущество пред вече съществуващите и само 16% се отнасяли към групата на препаратите, имащи сериозни терапевтични преимущества пред вече съществуващите на пазара [2]. Между другото, да кажем, че под натиска на фармацевтичните корпорации Агенцията за контрол на качеството на лекарствените и хранителните продукти на САЩ била принудена да се откаже от класификацията на новите лекарствени средства на класи по терапевтична значимост и, затова, по-нови данни от такъв вид липсват“[3].

***

Представеният тук материал не казва нищо ново на хората, които вече ползват биологични лекарства. Той е слабо информативен за тях, но за тези, на които им предстои да взимат решения за своето лечение, е възможно и да има някаква стойност. За мен по-важно е друго.

Когато редактирах този материал, а и по време на писането му, се улових, че влизам в дебат с неизвестен/ни субекти. Не, не с полските специалисти или с автора на статията, която преразказах тук. А с нашата медицинска бюрокрация, с печалбарските манталитет и щения на част от ревматолозите ни, с тяхното безхаберие, а и с фарма бизнеса. В мен възникнаха поне следните три въпроса:

(1) Възможно ли е, независимо колко нищожни са измененията в структурата на дадено биологично лекарство, именно това изменение да предизвиква сериозни нежелани странични ефекти? Ако да, с каква честота?

(2) Има ли сравнителни изследвания за честотата на изява на страничните ефекти при двата типа лекарства? При биоподобните тя същата ли е, по-малка ли е или е по-висока?

(3) Известно е, че биологичните лекарства – поне при тези, прилагани в ревматологията – не спират болестния процес, но премахват успешно болката при една трета от хората, при една трета това е частично, а при една трета просто не действат. Тази тенденция валидна ли е и за биоподобните лекарства?

Възможно е да не съм прав. Възможно е да допускам грешка. И в тази връзка ще цитирам големия съвременен белгийски писател Ерих-Емануел Шмит, който казва:

„Възможно е да греша, но това не означава, че ти си права“. И още: „Броят… само показва, че никое не е достатъчно“[4].

И накрая, защо ни е необходима изчерпателна и точна информация, за да вземем адекватно решение за здравето си, за начина ни на лечение? Споделям отново мнението на Шмит: „Умът, който се бои от непознатото, както тялото от празнотата, измисля непрекъснато разни истории, за да преодолее усещането за самота и безпомощност. Да предположиш нещо е по-добре, отколкото да не знаеш. Дори непълноценно, едно възможно обяснение е по-добро от отсъствието на такова. Нуждата да разбереш не се свежда до апетита за рационалност, тя е нужда да се успокоиш, като дадеш име на мрака, като внесеш ред в хаоса. Всъщност всички обяснения се свеждат до една причина: страха от липса на такава“[4].

Източник: PAP/RZ (2018) Eksperci: leki biopodobne są bezpieczne i skuteczne, pacjenci nie powinni się ich obawiać. W: Rynek Zdrowia, z 27 lutego 2018. http://www.rynekzdrowia.pl/farmacja/eksperci-leki-biopodobne-sa-bezpieczne-i-skuteczne-pacjenci-nie-powinni-sie-ich-obawiac,181704,6.html

Снимка: http://www.rynekzdrowia.pl/farmacja/eksperci-leki-biopodobne-sa-bezpieczne-i-skuteczne-pacjenci-nie-powinni-sie-ich-obawiac,181704,6.html

Бележки:

[1] Illich, I. (1976) Limits to medicine. Medical Nemesis: The Expropriation of Health. London: Penguin Books.

[2] Drake, D., M. Ulman (1993) Making Medicine, Making Money. Kansas City, Missouri, Andrews and McMeelm.

[3] Плавинский, С. (2006) Осознала ли медицина свои пределы? К 30-летию „Медицинской немезиды” Айвана Иллича. В: Отечественные записки, № 1 (28).

[4] Шмит, Е.-Е. (2017) Нощта на огъня. ИК „Леге Артис“, София.

доц. д-р Божидар Ивков

Advertisements

ЧЕСТО ИЗПОЛЗВАНИТЕ НСПВС ИМАТ АНАЛОГИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ СЪРДЕЧНО-СЪДОВИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ

Етикети

, , , , ,

Често използваните в практиката нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС) имат сходни показатели за риск от инфаркт и инсулт при прием в ниска и умерена дозировка за краткосрочен период на лечение. За това се съобщава в British Journal of Clinical Pharmacology, в който са публикувани резултатите от изследване по проблема.

Учените са провели кохортно изследване с участието на пациенти с хипертензия, които са приемали селективни инхибитори COX-2 (2749 пациенти) и неселективни НСПВС (52 880 пациенти).

В продължение на 4 седмици наблюдение изследователите не открили явно различие в сърдечно-съдовия риск за пациентите, които се лекували със селективни инхибитори COX-2, например целекоксиб (целебрекс), в сравнение с пациентите, които приемали неселективни НСПВС, такива като диклофенак, ибупрофен и напроксен.

Значително повишаване на риска се наблюдавало при използването на целекоксиб в сравнение с мефенамовата киселина. Изследователите подчертават, че последния препарат обикновено се ползва при дисменорея (болезнена менструация) и зъбобол, а не в качеството му на терапия при артрит в клинични условия.

„Получените резултати са важна информация за сравнителната безопасност на алтернативното прилагане на НСПВС при пациенти с хипертензия в реални условия“, смятат изследователите от Националната Тайванска Университетска Клиника. „При ниска и умерено висока дневна доза и краткосрочно лечение най-често използваните НСПВС имат аналогични показатели за безопасност за сърдечно-съдовата система“ – заключават авторите.

Източници: Нелли Хамзина (2018) Часто применяемые НПВП имеют аналогичные показатели сердечно-сосудистой безопасности. https://medvestnik.ru/content/news/Chasto-primenyaemye-NPVP-imeut-analogichnye-pokazateli-serdechno-sosudistoi-bezopasnosti.html?utm_campaign=letternews_2018.03.01&utm_content=%

Yaa‐Hui Dong, Chia‐Hsuin Chang, Li‐Chiu Wu, Jing‐Shiang Hwang, Sengwee Toh (2018) Comparative cardiovascular safety of non-steroidal  anti-inflammatory drugs in patients with hypertension: a population-based cohort study. In: British Journal of Clinical Pharmacology, doi: 10.1111/bcp.13536

Снимка: https://medvestnik.ru/content/news/Chasto-primenyaemye-NPVP-imeut-analogichnye-pokazateli-serdechno-sosudistoi-bezopasnosti.html?utm_campaign=letternews_2018.03.01&utm_content=%

доц. д-р Божидар Ивков

Advertisements