Етикети

, , , , ,

Замърсяването с азотен диоксид (NO2) може да бъде един от най-важните фактори, допринасящи за смъртността, причинявана от COVID-19, съобщи в понеделник, 20 април сервизът worldometers.info.

 На 11 април са публикувани данни от изследване, чиято цел е била да оцени равнищата на азотен диоксид (NO 2) като фактор за смъртността при хора, заразени с коронавирус. Това позволява да се проследи пространствената променливост на смъртните случаи в 66 административни региона в 4 европейски страни.

„Резултатите показват, че от 4443 смъртни случая 3487 (78 proc.) са се случили в 5 региона, разположени в Северна Италия и средна Испания. В допълнение, същите пет области показват най-високи концентрации на NO2 във въздуха, комбинирани с низходящ въздушен поток, което предотвратява ефективното прочистване въздуха. Тези резултати сочат, че дългосрочното излагане на това замърсяване може да бъде един от най-важните фактори за смъртността от COVID-19 в тези региони и вероятно по целия свят“, се казва в материала, публикуван в worldometers.info

Изследванията разкриват, че при споменатия брой смъртни случаи, цели 83% от всички жертви (3701 случаи), са живеели в региони, в които максималната концентрация NO2 е била над 100 μmol/m2; 15,5% (691 случая) от смъртните случи са настъпили в региони, в които концентрацията на NO2 е била между 50 и 100 μmol/m2; a 1,5% от всички починали (51 случая) са живеели в региони, в които максималната концентрация на NO2 е била под 50 μmol/m2.

Експертите обръщат внимание на това, че съществуват и други фактори, като например по-висока гъстота на населението или по-високи нива на международни пътувания, които също са типични характеристики на градските зони, в допълнение към прекомерното замърсяване на въздуха.

Източници: MSX/RZ (2020) Zanieczyszczenie powietrza dwutlenkiem azotu wpływa na większą śmiertelność z powodu COVID-19?. W: Rynek Zdrowia z 20 kwietnia. https://www.rynekzdrowia.pl/badania-i-rozwoj/zanieczyszczenie-powietrza-dwutlenkiem-azotu-wplywa-na-wieksza-smiertelnosc-z-powodu-covid-19,206429,11.html

https://www.worldometers.info/coronavirus/#news – 20.04.2020.

доц. д.с.н. Божидар Ивков

Реклама