Етикети

, ,

Утре, нов ден – нова битка, нови възможности!

*****

 Житейски парадокс:колкото повече неуспехи калкулирате в живота си, толкова повече нараства вероятността за успех.

*****

Преди да започнете да правите и най-беглите опити да промените другите, променете себе си.

*****

Съдбата не е резултат от действието на висши сили или някакъв природен и/или социален хаос.Съдбата е резултата от нашите избори и нашите действия.

*****

Ако не сме в състояние непрекъснато да градим бъдещето си, ще ни се наложи да му робуваме.

*****

Където и да попаднем ние виждаме само това, което можем да видим през призмата на онова,което носим вътре в себе си и със себе си.

*****

Корените на всички въпроси и отговори са в нас самите.

*****

Във всеки проблем е заложено зърното на новите възможности. Открийте ги, засейте ги, грижете се за тях и утре може би ще жънете нещо по-добро. Ако няма какво да жънете значи сте сбъркали зърното с плявата.

*****

Невъзможните мечти раждат невероятните постижения.

*****

Колкото духовността на човека е по-богата, толкова повече социални светове обитава.

*****

Жената е най-красивото творение на Вселената.

*****

Новото в социалната тъкан на обществото често е добре забравеното старо – почистено и представено с нови средства.

*****

Яростта да се живее въпреки всичко – това е моята философия на живота.

Божидар Ивков

Реклама