РА е хронична, възпалителна ревматоидна болест, с автоимунен характер. Хората, които са наскоро диагностицирани с това заболяване или има съмнения за него, е добре да знаят следните, описани по-долу, факти.

1. РА представлява автоимунно възпаление на ставите.

РА е възпаление на ставите, предизвикано от неправилното функциониране на имунната система. Основно се атакуват ставите, но все пак е възможно да се засегнат и някои вътрешни органи (например системниболести).

2. Хората с РА са или серопозитивни, или серонегативни.

Ревма факторът е имуноглоболинът (антитяло),което може да се свързва с други антитела (обикновено белтък, откриван в кръвта, функциониращ в имунната система). За да се открие наличието на ревма фактора се прави изследване на кръвта. При около 80% от възрастните, които са с РА резултата от това изследване е положителен (т.е. серопозитивен РА). Около 20%от лицата с РА имат негативен резултат (т.е. серонегативен РА).

3. Съществуват физически симптоми, които могат да подсказват, че става дума на РА.

Прегледът на ревматолога, специалист по РА,може да покаже наличието на някои знаци и симптоми за наличие на РА. Това могат да бъдат:

– чувството за топлина, подуване и болка често започват в малките стави на пръстите, китките и краката;

– ставите се ангажират обикновено симетрично (едни и същи стави от двете страни на тялото);

– сутрешната скованост е с продължителност около един час или повече;

– могат да се появят ревматоидни възли (подутини под кожата) около засегнатите стави;

– могат да се манифестират деформации на ставите, предизвикани от увреждане на хрущяли, сухожилия или връзки;

– наличие на умора, липса на апетит, лекате мпература.

4. За да се постави диагнозата РА се използват: рентгенографско изследване, изследване на кръвта и преглед от специалист – в случая ревматолог.

Няма два напълно еднакви случая на РА, а протичането на болестта е непредвидимо. При някои хора болката е много силна,независимо, че няма рентгенова находка за сериозно увредени стави. И обратното,има хора, при които има видимо увреждане на ставите, а те не изпитват болка. Разликите,които се наблюдават при лицата с РА изискват индивидуален подход при лечението на всеки човек.

5. Увреждането на ставите може да настъпи скоро след появата на симптомите на РА.

Много често се случва, че още през първите две години от започването на РА се стига до увреждане на засегнатите стави.Тази възможност налага много ясно и безусловно ранното откриване на заболяването и започването на неговото адекватно лечение. Това е толкова важно за човека с РА, че лекарите много често започват и прилагат агресивно, а не консервативно лечение.

6. В САЩ живеят 1,5 милиона човека с РА.

РА е най-често срещаното ревматоидно заболяване. Възпаленията на костите и ставите обаче, оказват влияние върху живота на 27 милиона американци. РА обикновено се появява и развива между 30 и50 годишна възраст, въпреки, че е възможно да се появи на всяка възраст.

7.Хората с РА имат повишен коефициент на смъртност или по-висок риск от смърт в сравнение с общата популация.

В по-старата медицинска литература се откриват мнения, че хората с РА живеят с 10-15 години по-кратко в сравнение със здравите хора. Днес е известно, че върху продължителността на живота оказват влияние множество фактори, като история на семейството, общо състояние на здравето, начин на живот и много други. Благодарение на най-новите лекарства за лечение на РА прогнозата за продължителността на живота при хората с РА е значително по-добра.

8. При хората с РА съществува много висок риск от инвалидизация.

Според Центъра за контрол и превенция на болестите (CDC – Centers for Disease Control and Prevention) възпалението на ставите или другите ревматоидни заболявания, са най-честата причина за инвалидност в САЩ. В България те заемат трето място сред причините за инвалидизация. Над 30% от възрастните с възпаления на ставите (всички видове),диагностицирани от лекар, са съобщили за ограничения в работата си, породени от болестта. Според John Hopkins инвалидността сред хората с РА е значително по-висока в сравнение с други популации. До 60% от тях в рамките на 10 години след откриване на болестта, не са в състояние да работят. А според мен още по-голям процент от лицата с РА имат едни или други затруднения и ограничения и в ежедневния си живот.

9. РА се проявява 3 пъти по-често при жените, отколкото при мъжете.

Тази ситуация насочва учените към предположението, че генетиката и хормоните може би имат важна роля за появата на болестта. Има възпаления на ставите, които се проявяват по-често при мъжете,като например подагра или болест на Бехтерев, макар че през последните години при болестта на Бехтерев се наблюдава известна „еманципация“ – нараства броя на жените, а съотношение мъже-жени с болест на Бехтерев намалява. Според CDC в САЩ28,3 милиона жени и 18,2 милиона мъже са диагностицирани от гл.т. на възпаление на ставите (всички видове), т.е.съотношение 1:1,5.

10.Хората с РА могат да имат добро качество на живот въпреки физическите ограничения.

Физическите ограничения при лицата с РА могат да бъдат много неприятни. Болестта може да повлияе в някаква степен психиката на човека, както и неговото финансово състояние поради невъзможността да работи. Смята се обаче, че въпреки това при позитивна настройка е възможно човек да се справи със ситуацията.

***

Струва ми се, че макар и поднесена на едно по-елементарно ниво, тази информация е много важна за хората с РА, особено за тези, които са наскоро диагностицирани. Тя дава възможност за по-адекватно управление не на болестта, а на собственото им поведение в условия на живот с РА. А това е от изключително важно значение.

Особено важно е също така, човек да наблюдава и правилно да разбира поведението и езика на тялото си и на болестта, да се опитва да намери най-правилното решение във всяка една ситуация. С други думи, да трупа опит за живот с РА.

В процеса на самообучение как да се живее с РА е много важно да се внимава от какви източници в интернет се черпи информация за болестта и за начина на живот с нея. В това отношение незаменим помощник са пациентските организации, като ОПРЗБ и пациентските фейсбук групи (https://www.facebook.com/groups/revmatologia/).

Източник: Reumatoidalne zapalenie stawów – 10 rzeczy, które warto wiedzieć. https://fizjoterapeuty.pl/artykuly/reumatoidalne-zapalenie-stawow-10-rzeczy-ktore-warto-wiedziec.html, 2015.

доц. д-р Божидар Ивков

Реклама