Етикети

, , ,

Дори Аристотел не винаги е Аристотел, т.е. всеки може да сгреши.
***
Благоразумието е онази духовна и ментална везна, която във всяка ситуация успява да претегли необходимата доза своеволие и безчувствие.
***
Всеки греши, но само тъпакът се вживява в ролята на магаре.
***
Всяка зле платена работа обсебва и разваля ума.
***
Във всички творения на природата има нещо за възхищение. Само този, който не умее да се възхищава, рядко притежава качества достойни за възхищение.
***
Голото човешко тяло не е причина за срам. Срамни са мислите ни за него.
***
Губим цялото си време, в търсене на начини да пестим време. А времето е да се живее.
***
Добрият човек не винаги е добър гражданин и обратното – добрият гражданин не винаги е добър човек.
***
Ако човек започне добре една работа, то тя вече наполовина е свършена.
***
Силата на достойнството е в простотата, достойнството на силата е в яснотата.
***
Законът е ред в хаоса.
***
Не можеш да бъдеш харесван от всички.
***
Не мъдростта сама по себе си е цел. А стремежът към мъдрост е най-точната наука.
***
Да търсиш във всичко смешното е признак за повърхностност, защото смешното винаги е на повърхността.
***
За съжаление не радостта, а нещастието сплотява хората.
***
Нищо така не разрушава човека, както вродената тъпота.
***
Образованието е най-добрата и най-трайната осигуровка живот.
***
Остроумието е добре направена смес от наглост, цинизъм и нахалство, богато гарнирани с ум и знания.
***
От нас и само от нас зависи да бъдем това, което искаме да бъдем.
***
По природа всички хора се стремят към пари и власт.
***
Истинското знание започва от и свършва с почудата.
***
Свободата е вградена в основата на демократичната държава. Сигурността и свободата са две страни на една и съща монета. Всеки опит да се заличи една страна на монетата за сметка на другата, я обезценява.
***
Не е достатъчно да знаеш, трябва да можеш да приложиш това, което знаеш. Знание заради самото знание затваря възможности.
***
Човекът е обществено животно, но все пак животно.

Божидар Ивков

Реклама