Етикети

, , , , , , , ,

Малчуганите, превозвани в детски колички, са изложени на поемане на 60% замърсен въздух в сравнение с родителите си. Това може да увреди техните фронтални лобове и да повлия негативно върху познавателните способности и на развитието на мозъка – алармират изследователи в списанието „Environment International“.

Учени от Global Centre for Clean Air Research (GCARE) на британския университет в Съри са анализирали 160 научни източника, за да открият факторите, свързани с излагането на деца в детски колички на замърсен въздух и методите за редуциране на неговото вредно влияние.

Те разгледали различни типове детски колички в зависимост от тяхната височина, широчина и дали в тях сядали едно или две деца, като проверявали влиянието на тези фактори върху нивото на излагане на замърсения въздух. Оказало се, че децата с колички вдишват повече смог, когато са возени на височина от 0,55 m до 0,85 m над повърхността на земята. Това означава, че те се намират доста по-близо до ауспусите на автомобилите и автобусите в сравнение с техните родители.

Изследователите представят серия от методи за предпазване на това негативно влияние, като ги групират в „активни“ методи, като например контрол над емисиите, генерирани от превозните средства и „пасивни“, като засаждане на жив плет между улиците и пешеходните зони. Предлагат и прилагане на технологии, които ще помогнат за създаването на по-чиста зона около детето.Те напомнят, също така, превозните средства да се ползват от повече хора, както да се ползва по-масово градския транспорт, което може да намали нивото на трафика.

В съответствие з данните на УНИЦЕФ 17 милиона деца по света на възраст под една година, живеят в райони, в които равнището на замърсяване на въздуха превишава пределно допустимите норми и препоръките на СЗО. В най-голяма опасност са децата, които живеят бедни райони поради по-лошото хранене, липса на достъп до медицински услуги и излагането им на цигарен дим.

„Знаем, че децата вдишват по-голямо количество частици, които се намират във въздуха в сравнение с големината на техните бели дробове и височината им в сравнение с техните родители. Доказахме, че височината, на която повечето деца се движат в детски колички, увеличава повече вероятността от негативни ефекти на замърсителите на въздуха в сравнение с възрастните. Като се вземе предвид тяхната податливост, поради състоянието на тъканите им, имунната система и развитието на мозъка в този ранен период от живота им, е силно обезпокоително, че те са изложени на такива опасни нива на замърсяване на въздуха“ – отбелязва проф. Prashant Kumar от GCARE.

Изследването мотивирало учените да създадат проекта „MAPE“, който цели да развие стратегии за намаляване на негативното влияние на замърсения въздух върху малките деца.

Твърде интересно е, каква е ситуацията в големите градове на страната и какво е влиянието на замърсения въздух върху появата и развитието на хронични заболявания сред най-малките деца. Такава информация едва ли има, а може би греша?

Източници: PAP/RZ (2018) Dzieci w wózkach narażone na więcej zanieczyszczeń niż dorośli. W: Rynek Zdrowia z 17 sierpnia 2018 http://www.rynekzdrowia.pl/badania-i-rozwoj/dzieci-w-wozkach-narazone-na-wiecej-zanieczyszczen-niz-dorosli,186731,11.html

Sharma, A., P. Kumar (2018) A review of factors surrounding the air pollution exposure to in-pram babies and mitigation strategies. In: Environment International, Vol. 120, pp. 262-278

доц. д-р Божидар Ивков