Етикети

, , , , ,

Предлаганият кратък речник на някои основни термини, свързани с т.нар. биологична терапия, ще даде възможност за обогатяване на общата и здравната Ви култура. Той е много полезен особено за хора, на които предстои да започнат биологична терапия, защото предоставя първоначално знание за биологичните и биоподобните лечебни продукти, както и за основни понятия, свързани с тях.

„Блаженството на тялото е в здравето, а блаженството на ума в знанието“ – казвал древногръцкия философ Талес.

Божидар Ивков

kratak-rechnik