Етикети

Очакваната продължителност на живота в света е нараснала на 73 години за жените и 68 години за мъжете. Това означава, че от 1990 година продължителността на живота се е увеличила с 6 години, според обнародвания на 15 май 2014 година в Женева доклад на СЗО.
Разликата между продължителността на живота на жените и мъжете се променя в зависимост от равнището на доходите на жителите на отделните страни. В страните с по-висок доход продължителността на живота се е увеличила с 6 години, а в страните с по-ниски доходи – с 3 години.
Япония е страната, в която хората живеят най-дълго: жените – 87 години, a мъжете – 80 години. Следват жителите на Испания, Швейцария, Сингапур и Италия с 85 години, а Франция, Австралия, Люлсембург и др. Са с 84 години.
При мъжете ситуацията е следната. В Исландия тяхната очаквана продължителност на живота е 81 години, докато в Швейцария, Австралия, Израел, Сингапур, Нова Зеландия, Италия и Швеция – 80 години.
Страните, в които средната продължителност на живота за периода 1990-2012 година е нараснала в най-голяма степен, са Либия (от42 на 62 години), Eтиопия (от 45 на 64 години), Maлдиви (от 58 на 77 години), Kaмбоджа (от 54 на 72 години) и т.н. Според специалистите на СЗО един от най-важните фактори за повишаване на средната продължителност на живота в някои от най-бедните страни на света, е намаляването на детската смъртност във възрастта под 5 години.
И все пак голямата разлика в средната продължителност на живота между богатите и бедните страни се запазва, както се отбелязва в доклада: едно дете, родено в богата страна има шанс да преживее средно 76 години, докато шансовете на дете, родено в бедна страна са несравнимо по-ниски – с цели 16 години по-малко.
Остава въпроса дали повишаването на средната продължителност на живота е свързано с подобряване на здравето или е свързано с повиаване на хроничната заболеваемост?
Целият текст на доклада може да се види на: http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736%2812%2961690-0/fulltext

Източник: Rynek Zdrowia, 16-05-2014 – http://www.rynekzdrowia.pl/Polityka-zdrowotna/Raport-WHO-srednia-dlugosc-zycia-kobiet-73-lata-mezczyzn-68-lat,141058,14.html

доц. д-р Божидар Ивков

 

Реклама