Етикети

, , , ,

Краткият текст по-долу е писан на 30 септември 2017 г. Публикувам го отново и то тук, тъй като – макар днес да е по-прикрит – психичният тормоз върху хората с инвалидност продължава. Тормоз от различни институции на държавата. Най-странното е, че този тормоз вече не предизвиква нито изненада, нито каквато и да било друга реакция от страна на обществото като цяло или отделни негови сегменти. Каквото обществото, такава и държавата. Всеки обаче, рано или късно, си плаща сметката „живот“. Ето и текста.

***

Вече трета или четвърта година хората с инвалидност са подложени на психически тормоз, изнудване и гавра от страна на политици и работодатели, сиреч от страна на хора, които нямат ни най-малка представа, какво представлява сложния социален феномен „инвалидност”, още по-малко имат представа, какви проблеми поражда и как трябва да се решават.

Нещо повече, политици и работодатели си позволяват най-безцеремонно да етикетират, стигматизират и да настройват останалата част от обществото срещу хората в инвалидност. С това си поведение те цинично демонстрират безсилието и правната си неграмотност и нежелание да предприемат реални мерки за пресичане на единичните случаи на злоупотреба от здрави хора с правата на хората с инвалидност. По-лесно е да се върви по пътя на най-малкото съпротивление – отнемане. В случая пенсията на работещия човек с инвалидност.

Няма да коментирам подобно варварство – не мога да класифицирам по друг начин целенасочен и осъзнат опит за бавно и мъчително унищожение на десетки хиляди хора (има и друг термин – геноцид, който все още се въздържам да употребявам).

Искам само да напомня на тези варвари, че работещият човек с инвалидност, освен че получава пенсия за инвалидност, внася осигуровки в НОИ, начислявани върху заплатата, която получава. Осигуровки, които заплаща самият той и неговият работодател. Така че, реалния разход на НОИ е приблизително половината, често и по-малко, от размера на получаваната пенсия. И още нещо. Колкото е по-висок дохода на човека с инвалидност, толкова повече данъци плаща и пряко или косвено подпомага икономиката на страната.

Ако една държава не е в състояние да се погрижи за своите граждани с инвалидност, тя просто е за закриване. Тя е във фактически фалит. Фалит, предизвикан именно от варварите, за които става дума.

проф. дсн Божидар Ивков