Етикети

, , ,

Световната здравна организация (СЗО) въвежда първата позиция за оптимизиране на здравето на мозъка през целия живот. Тя е публикувана на 9 август и може да се прочете или да се изтегли в края на материала.

● Смята се, че 1 на всеки 3 души в даден момент от живота си ще развие неврологично разтройство;

● Здравето на мозъка е развиваща се концепция, която привлича все по-голямо внимание не само в здравния сектор, но и сред по-широката общественост;

● Новата позиция на СЗО, публикувана на 9 август 2022 г., представя рамка за разбиране на здравето на мозъка и значението на оптимизирането му за всички.

Днес се смята, че 1 от 3 души ще развие неврологично разстройство в даден момент от живота си, което прави неврологичните разстройства водещата причина за инвалидност и втората причина за настъпване на смърт. Освен това се смята, че 43% от децата под петгодишна възраст в страните с ниски и средни доходи губят своя потенциал за развитие поради крайна бедност и забавяне на растежа, което води до финансови загуби. Прогнозата е, че те ще имат около 26% по-ниски годишни доходи в зряла възраст.

„Мозъкът и централната нервна система са командният център на човешкото тяло, контролиращ, както съзнателните, така и несъзнателните функции на тялото, като по този начин се засяга всеки аспект от живота. Ако мозъците ни са изложени на риск от заболяване или други фактори, това представлява сериозна заплаха не само за цялостното здраве и благополучие на индивида, но и за глобалното развитие и продуктивност“, казват експертите на СЗО.

Новата позиция на СЗО, публикувана на 9 август 2022 г., предоставя рамка за разбиране на здравето на мозъка и значението на оптимизирането му за всички. Това е техническо допълнение към наскоро приетия междусекторен глобален план за действие за епилепсията и други неврологични разстройства за 2022-2031 г.

Според СЗО здравето на мозъка може да се определи като състояние на функциониране на мозъка в когнитивната, сетивната, социално-емоционалната, поведенческата и двигателната област, което позволява на човек да използва пълния си потенциал през целия си живот, независимо от наличието или липсата на разстройства.

Много детерминанти влияят върху здравето на мозъка и непрекъснатите взаимодействия между тези детерминанти и контекста на индивида водят до адаптиране през целия живот на мозъчната структура и функции. Позицията дава представа за следните определящи детерминанти:

● физическо здраве,

● здравословна среда,

● безопасност и сигурност,

● наука, образование и социални връзки,

● достъп до високо качество на услугите.

В позицията на СЗО се казва, че оптимизирането на здравето на мозъка чрез справяне с тези детерминанти води до много ползи, включително по-ниски нива на много хронични заболявания – неврологични, психични, употреба на психотропни и физически вещества, както и подобрено качество на живот и много социални и икономически ползи. Всички те разбира се, допринасят за по-доброто здраве и спомагат за развитието на обществото.

Документът, публикуван от СЗО, представя значението на оптимизирането на мозъчното здраве в по-широкия контекст на общественото здраве и на обществото и предлага практически политически решения и бъдещи насоки в тази област, включително конкретни действия относно детерминантите на мозъчното здраве, настоящите приоритети в изследванията му и операционализирането и измерването на здравето на мозъка.

Източник: ML (2022) WHO: opublikowano pierwsze stanowisko organizacji dot. optymalizacji zdrowia mózgu. W: Rynek Zdrowia/WHO z 09 sierpnia. https://www.rynekzdrowia.pl/polityka-zdrowotna/who-opublikowano-pierwsze-stanowisko-organizacji-dot-optymalizacji-zdrowia-mozgu,235562,14.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=rynekzdrowia.pl

проф. дсн Божидар Ивков

Реклама