Етикети

, , ,

Добре е да знаем корените си. Изворите, от които е потекъл живота ни. Марко Семов е прав, когато в темелите на родна стряха турга две величави фигури – на Захари Стоянов и на Иван Хаджийски. Интересно е, колко от съвременните младежи, „удавени“ в телефоните и фалшивия смисъл на живота, който те им предлагат, знаят кои са и какво са сторили тези велики българи? Едва ли са много. Вероятно още по-малко са тези, не само сред младите българи, които познават живота и делото на възрожденеца д-р Васил х.Стоянов-Берон. Тук ви предлагам една малка частица от приносите на д-р В. Берон към родната ни култура.