Етикети

, ,

Обработвам микронаративи на хора с редки заболявания. В папката с наративите откривам кратък материал за редките болести. Реших да го споделя с вас. Вие ще прецените заслужава ли си, или не. Приятно четене.

проф. дсн Божидар Ивков