Етикети

, , , ,

Има хора, които още от първата среща оставят светла диря в душата ви със своята вселенска широта на духа и мисълта, с мускетарския дух на поведението си, с благородството и готовността да споделят с вас знанията си, да обсъждат научни въпроси и да търсят отговори. Независимо, че те са рядкост сред вида хомо сапиенс сапиенс, все пак съществуват. И аз съм горд и моята радост няма граници, като си наумя (по Хр. Ботев), че моята молитва се сбъдва, да срещам по пътя си житейски подобни люде. Човеци.

Такъв човек е чл.-кор. Ангел Стефанов. Човек с висок морал и научна честност и достойнство. Човек, който откри непознат труд на акад. Д. Михалчев, „реставрира“ го почти сам повече от година и издаде неговата „Метафизика“ със собствени средства, само и само този труд да заеме своето достойно място в българската култура и философия.

Ето защо тук ви представям четири мисли на чл.-кор. Ангел Стефанов, които казват много. Толкова много, че аз се съгласявам с всичко, изразено с и чрез тях.

проф. дсн Божидар Ивков

* * *

Ако правата на хомосексуалистите са висша европейска ценност, то аз не съм европеец, а българин християнин.

***

„Левите“ убеждения са в подкрепа на справедливостта в нейните социални и морални измерения, но не бива да зачеркват жизнеутвърждаващия консерватизъм.

***

Множеството на широко скроените хора е твърде тясно.

***

Завистта, злобата и клюката твърде често побеждават таланта, принципността и скромността, защото не вървят ръка за ръка с извинението, а с наглостта.

***

чл.-кор. проф. дфн Ангел Стефанов