Етикети

, , , ,

Болестта и боледуването са личностно-социални феномени, които съпътстват човечеството от раждането на първия представител на homo sapiens sapiens. Според Асимов „човекът е боледувал, боледува и трябва да боледува. И е важно не от какво си болeн, а как боледуваш”. И за да можем да правим наистина информирани избори, когато боледуваме, имаме потребност от знания – много и най-различни. Тук ви предлагам една малка сбирка от мисли за болестта и боледуването, с която се надявам да ви помогна при правенето на избори, в т.ч. и как да боледувате, запазвайки себе си, запазвайки човечността си, въпреки всичко.

проф. дсн Божидар Ивков