Етикети

, ,

Въпреки, че на 17. ноември 2020 г. в блога на проф. Божидар Ивков излезе материал под горното заглавие (https://bojidarivkov.wordpress.com/2020/11/17/%d0%bf%d1%80%d0%be-%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%b0-%d0%b1%d1%8a%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%b8%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%b7%d0%b0/, в който се изобличаваше антибългарската позиция на гл. ас. Миладина Монова от Института по философия и социология (ИФС) при БАН, въпросната дама не само, че не престана с отявлено антибългарските си изяви, но ги изведе до ново, по-високо равнище – участвайки в качеството си на „изследовател от БАН“ в скандално по характер интервю за северномакедонския телевизионен канал ТV21:

В него Монова „компетентно“ твърди например, че „доминантната ни историография е много националистическа“, че „не е имало българска държава във Вардарска Македония – кога е имало, никога!“, че Смесената българомакедонска историческа комисия всъщност не е легитимна, а за да стане такава, в нея трябва да се включат представители на всички балкански държави, и т.н. в същия дух.

Скандализирани от подобна нагла антибългарска изява от името на БАН, трима учени от ИФС изпратихме Отворено писмо (приложено като отделен файл) до ръководството на Академията и до директорите на Института за исторически изследвания и Института за български език. Както винаги досега обаче, НЕ ПОСЛЕДВА НИКАКВА АДЕКВАТНА РЕАКЦИЯ, освен учтиво напомняне от страна на директора на института, че „когато правите изказвания в средствата за масова комуникация и тези изяви не са възложени от ръководството на ИФС или Академията, изразявате само личното си мнение, което не може да ангажира по никакъв начин официалната позиция на Института или на БАН. При тези изяви Вие се изказвате не като учени или служители на БАН, а в качеството си на частно лице“. Смятаме, че по-нататъшен коментар е просто излишен.

проф. дсн Людмила Иванчева

проф. дсн Божидар Ивков

доц. д-р Юлия Васева-Дикова