Етикети

, , , , ,

Резюме: Ако финансовите сътресения разделиха ЕС на кредитори и длъжници, създавайки разрив между Севера и Юга, то бежанската вълна върна разрива между Изток и Запад. Брюксел описва това като липса на солидарност, но става въпрос по-скоро за сблъсък на солидарностите: националните, етническите и религиозните лоялности са в конфликт с дълга ни на човешки същества. Редица страни в Европа днес са белязани от социално неравенство, бедност, разпадащи се общности и въздигащ се национализъм и ксенофобия. Страх от непредвидимото бъдеще, загуба на споделени ценности и визия за бъдещето доминират обществения климат.

Ключови думи: страх, ценности, криза, имиграция, идентичност, популизъм

доц. д-р Веселин Босаков