Етикети

, , , , ,

Знанието е едно от нещата в живота на човека, което не може и не трябва да се оценява от гл.т. на конкретните ползи, които би могло да донесе на конкретен човек. Няма безполезно знание, има вредно незнание.

Днес младите хора избягват да учат наизуст всичко онова, което смятат, че утре, в живота им, няма да им бъде потребно. Вместо това те търсят информация по даден въпрос чрез мобилните си устройства в интернет. Но ако им се отнемат тези устройства или изчезне интернета, пред нас ще се изправят млади хора с почти празни глави, които няма да бъдат в състояние да се справят с множество житейски проблеми, да не говорим за професионалните такива. Когато се оценява знанието само от гл. т. на конкретни ползи в бъдеще винаги се сещам за една мисъл на Бърнард Шоу (цитирам по памет): „Тясната специализация в широк смисъл на думата, води до широка идиотизация в тесен смисъл на думата“.

Като ученик, а и като студент правех тази грешка и не спирах да мърморя защо изучавам един или друг предмет. Така пропуските в моето образование ми костваха по-късно много усилия за редуциране на незнанието ми, което все пак остана повече от знанията ми. Дълго време мислех върху въпроса, изведен в заглавието на този материал, за да стигна до следните изводи, които искам да ги споделя с вас. Можете да се съгласите с тях или да ги отхвърлите. Въпрос на личен избор. И така, защо трябва да учим?

(1) Ученето и запаметяването на знания укрепва паметта ни.

(2) Създава известна дисциплина и последователност в процеса на усвояване на новости.

(3) Действа като профилактика срещу деменция, слабоумие и болест на Алцхаймер.

(4) Изучаването на различни предмети кара мозъка ни да мисли по различни начини и на практика развива мисленето.

(5) Разширява кръгозора ни, обогатява ценностната ни система и ни прави „по-широко скроени“ хора.

(6) Разширява и обогатява общата ни култура.

(7) Ученето може да се окаже път към усвояване на енциклопедични знания и развитие на енциклопедичен ум.

(8) Колкото повече знания притежаваме толкова по-малка е опасността да бъдем манипулирани и безкритично да приемаме „новини“.

(9) Предотвратява наличието на проблеми с начина на изразяване.

***

Ако днес децата ни правят грешката да оценяват знанието само и единствено от гл.т. на неговата потенциална бъдеща полза, то ние, родителите, бабите и дядовците, трябва да направим всичко възможно те да поправят тази грешка и то колкото се може по-рано. Хората с житейски опит много добре знаят, че в живота няма невъзможни неща и затова няма и безполезно знание.

Не забравяйте: Знам, следователно мога!

проф. дсн Божидар Ивков