Етикети

, , ,

На граничната полоса между два от първите дни на 2021 г. получих невероятен подарък. В руското научно списание „Медицинская антропология и биоэтика„, бр. 1 (19) за 2020 г. е публикувана рецензия за моята книга „Социология на инвалидността„. Автор на рецензията е MD, PhD, к.м.н; доцент Илияна Янева-Балабанска от Националния център по здравеопазване и анализи.

Искам да изкажа своята огромна благодарност към доц. Янева за прецизната и положителна рецензия на моя скромен труд, както и на главния редактор на списанието проф. Валентина И. Харитонова за проявения голям интерес към монографията.

За мен е изключително важна обобщената оценка на доц. Янева, която ще си позволя да цитирам тук: „Трябва да се отбележи, че монографията на Б. С. Ивков „Социология на инвалидността“ вече зае своята ниша в българската социология. Тя представлява първи опит (к.м.-Б.И.) за описание и характеристика на научното направление социология на инвалидността, различно, както от социология на медицината и нейните дъщерни дисциплини, така и от Disability Studies. Авторът доказателствено и аргументирано обосновава правото на съществуване на социология на инвалидността като относително самостоятелна социологическа дисциплина.

Монографията „Социология на инвалидността“ внася свой оригинален принос в българската и световната социологическа наука. Тя представлява интерес за специалистите в областта на социологията, медицината, антропологията и за всички други специалисти, интересуващи се от проблемите на инвалидността като цяло“ (Янева-Балабанска, И. (2020) Социология инвалидности как научное направление. Медицинская антропология и биоэтика, 1(19).

Ето и линк към цялата рецензия на доц. Янева, за тези, които биха се заинтересовали.

http://www.medanthro.ru/?page_id=4767

проф. дсн Божидар Ивков

Реклама