Етикети

,

Дори три месеца след COVID-19, при някои пациенти е потвърдено наличието на вириони на SARS-CoV-2 върху лигавицата. Това са установили учени от университета Рокфелер. Възниква въпросът: Означава ли това, че COVID-19 е хронично заболяване?

Според СЗО като хронично заболяване може да бъде определено: всякакво нарушение или отклонение от нормата, което имат поне една от следните характеристики: (1) постоянно е, (2) води до увреждане/ия, (3) причинено е от необратими патологични промени, (4) изисква специални рехабилитационни процедури или (5) изисква дълъг период на надзор, наблюдение или грижи. Оъ изследването, за което между другото е писал и испанския специализиран портал „Redaccion Medica“, излиза, че „в някои случаи може да се наблюдава продължителност на COVID-19 в организма по хроничен или латентен начин“.

В процеса на изследването, което е проведено от международен екип учени, е установено, че дори 3 месеца след прекарване на COVID-19 в някои пациенти е потвърдено наличието на вириони на SARS-CoV-2 върху лигавицата, или частици от вируса, които са способни да преживяват извън клетката и да я заразят.

При 14 (16,1%) от 87 лица, които са били изследвани, е потвърдено, че вирусът SARS-CoV-2 се е намирал в материала, взет за анализ от тънките черва след няколко седмици от момента, в който те са били признати оздравели.

Изследването е проведено в периода 1-6 месеца след излизане на пациента от болницата. Авторите на изследването отбелязват, че хората с коронавирус, открит в тялото им, не показват симптоми на COVID-19 след напускане на лечебното заведение.

Заключенията на екипа от американския университет са били потвърдени и от учени от Испанското общество по вътрешни болести (SEMI). Представителят на тази институция Иван Морено е посочил, че наблюденията на учените водят до заключението, че това заболяване може да доведе до трайни промени в имунната система.

Остава да се отговори на въпроса: какви точно са тези промени и в каква посока са? За хората с ревматоидни заболявания, както и за лицата с други хронични болести, се появява още една неяснота: как ще „съжителстват“ COVID-19 и основното ревматоидно заболяване? Какви ще бъдат взаимните влияния между двете заболявания и др.?

Източник: Zatyka, М.-РАР (2020) Badanie: naukowcy nie wykluczają, że COVID-19 może być chorobą przewlekłą. W: Rynek Zdrowia z 18 grudnia https://www.rynekzdrowia.pl/badania-i-rozwoj/badanie-naukowcy-nie-wykluczaja-ze-covid-19-moze-byc-choroba-przewlekla,216634,11.html

проф. дсн Божидар Ивков