Етикети

, , ,

Делириумът, заедно с високата температура, може да са ранни симптоми за наличие на COVID-19. Това показва каталунско проучване. Статия по този въпрос е публикувана в Journal of Clinical Immunology and Immunotherapy.

Учените Diego Redolar Ripoll и Javier C. Vazquez от Universitat Oberta de Catalunya в Барселона в своя обзорна разработка, са се съсредоточили върху влиянието на COVID-19 върху централната нервна система и по-специално върху мозъка.

Както посочват в увода на статията си, при висок относителен дял на хората с COVID-19 се наблюдават неврологични симптоми, от главоболие, загуба на обоняние и вкус, та чак до такива, както проблеми със съсредоточаването на вниманието, с мисленето, нарушения на съзнанието, в т.ч. и делириум.

От данните, които изследователите представят излиза, че в три медицински центъра в Ухан в Китай. Където са лекувани болни от COVID-19, при над 36% (т.е. повече от една трета) от хоспитализираните пациенти са потвърдени нарушения в съзнанието. При изследване, проведено във Великобритания, при 31% от лицата (т.е. почти една трета), при които се е развила COVID-19, са се манифестирали нарушения на съзнанието, в т.ч. и при психично болни, при които се е стигнало до нови епизоди на психоза.

Според каталунските изследователи делириумът е чест симптом при инфекция с вируса SARS-CoV-2 и той се проявява преди симптомите, показващи, че са засегнати белите дробове, заедно със загубата на обоняние, вкус и главоболие. Ето защо ако делириумът се проявява заедно с високата температура, то той може да бъде признат за ранен симптом за развитие на COVID-19, особено при възрастните хора.

Нещо повече, изследователите подчертават, че все още не се знае, какви могат да бъдат дълготрайните последици от COVID-19 за когнитивните възможности на засегнатите от болестта.

Ripoll и Vazquez подчертават, че както показват научните изследвания, делириумът може да се появява при заразените със SARS-CoV-2 в резултат на въздействието няколко фактора, включително хипоксия на нервната тъкан в мозъка (такива увреждания са наблюдавани по време на аутопсии на починали от COVID-19), възпаление на нервната тъкан във връзка с цитокиновата буря в организма, както и непосредствената инвазия на вируса в централната нервна система, която е резултат от неговата способност да преодолява бариерите кръв-мозък.

Според Vazquez всеки един от тези три фактора е в състояние да предизвика делириум в заразения.

„Трябва да бъдем бдителни, особено в условията на епидемиологичната ситуация, в която се намираме, защото симптомите на объркване на пациента могат да бъдат индикатор за инфекция“ – заключава изследователят.

Източници: Morga, J. (2020) Naukowcy: majaczenie może być wczesnym objawem choroby COVID-19? W: Rynek Zdrowia 11 listopada 2020 16:22 https://www.rynekzdrowia.pl/badania-i-rozwoj/naukowcy-majaczenie-moze-byc-wczesnym-objawem-choroby-covid-19,215019,11.html

Vázquez, Javier C., Diego Redolar-Ripoll (2020) Delirium in Severe Acute Respiratory Syndrome-Coronavirus-2 Infection: A Point of View. In: Journal of Clinical Immunology and Immunotherapy, Vol. 6, Iss. 4, DOI:10.24966/CIIT-8844/1000039

проф. д.с.н. Божидар Ивков