Етикети

, ,

Противно на много често срещани мнения, ИТМ (индекс на телесна маса) е по-малко важен за чувствителността към коронавирусна инфекция, докато психичното състояние и здраве на човека има по-голямо значение – смята д-р Михал Худжик от I-ва Клиника по Кардиология на Медицинския университет в Лудз, който провежда изследвания на лица, оздравели от болестта от гл.т. на дългосрочни усложнения на COVID-19.

Д-р Михал Худжик провежда уникални в световен мащаб изследвания на хора, които напълно са оздравели от COVID-19, като до този момент са обхванати 250 човека. Във връзка с динамиката на пандемията всеки месец към тях се включват още 40-50 пациенти. В изследванията си д-р Худжик се старае между другото, да даде отговор на въпроса: защо тези хора са се разболели от COVID-19 и от какви фактори може да зависи протичането на болестта?

Оздравелите хора се интересуват дали могат да се заразят повторно и отново да се разболеят от COVID-19. За съжаление, това е възможно. В продължение на няколко месеца оздравелите имат определено ниво на антитела, но с времето то спада. Остават някои клетки, в които е закодирана памет за вируса и болестта, но до каква степен те ще бъдат активни, ако това се наложи, зависи от начина на живот, здравословното състояние, т.е. от имунния потенциал. Изследователят и сътрудниците му посочват онези фактори в живота на заразените, които са направили възможно заразяването им с вируса. И за да не се стигне до повторно заразяване те препоръчват по-здравословен начин на живот.

Според д-р Худжик и противно на широко разпространеното мнение, ИТМ има по-малко значение за податливостта на зараза с вируса. По-голямо значение и влияние, оказва се, има психичната сфера. И затова в изследователския екип били включени психолози, които също подлагат на тест и оценяват състоянието на пациентите.

Специалистът обясява, че след изследването на 250 пациенти, има ясна картина за човека, който е прекарал тежко болестта COVID-19. Това е човек, който е преуморен от работа, силно стресиран, често си ляга късно или работи често нощна смяна. Това е и човек, който прекалено се притеснява за всичко, и психиката му е доминирана от негативни емоции.

„Имам пациенти прекарали COVID-19 с множество съпътстващи заболявания, при които болестта е протекла в много лека форма“ – добавя д-р Худжик.

Според мнението на експерта, за да се получат данни, близки до действителното състояние на ситуацията, официално докладваният брой хора с потвърдена инфекция със Sars-Cov-2 трябва да се умножи поне по две. Много пациенти, поради различни причини, остават извън обхвата на статистиката и остават „извън системата“ със своята инфекция.

Източник: rmf24.pl/RZ (2020) Od czego zaleźy cięźki przebieg chorobt Covid-19? W: Rynek zdrowia z 23 października 2020. https://www.rynekzdrowia.pl/badania-i-rozwoj/badania-od-czego-zalezy-ciezki-przebieg-chorony-covid-19,214136,11.html.

проф. д.с.н. Божидар Ивков