Етикети

,

Александър Ват е роден на 1 май 1900 г. във Варшава. Известен полски писател, поет и преводач. Един от създателите на полския футуризъм. През 1953 г. А. Ват се разболява от синдром на Валенберг. В резултат на това започва да страда от силна хронична болка. Въпреки големите трудности, той се опитва да продължи да публикува. През 1963 г. решава да остане за постоянно в чужбина. Това се налага от лечението му. Поради прогресиращата си болест той все по-трудно пише и затова Александър Ват решава да запише спомените си. Поетът се самоубива на 29 юли 1967 г. в Париж.

Тук публикувам превода на едно известно стихотворение.

Сред четирите стени на моята болка

Александър Ват

По четирите стени на моята болка

няма прозорци, нито врати.

Чувам само, че там и отзад има пазач,

който върви зад стените.

Отразяват сляпата продължителност

на глухите му стъпки.

Все още ли е нощ или зазорява?

Тъмно е сред моите четири стени.

За какво се разхожда напред-назад?

Как ще достигне косата до мен,

Когата в клетката на моята болка

няма прозорци и врати?

Навярно някъде там годините летят

с огнения храст на живота.

Тук пазачът напред-назад върви –

призрак със сляпо лице.

превод от полски език

Божидар Ивков

Реклама