СМЕХЪТ Е ЗАРАЗЕН! ЧЕТНЕТО НА ЕПИГРАМИТЕ – ЗАДЪЛЖИТЕЛНО С МАСКА!!!