Етикети

, , , , ,

Уважаеми читатели и приятели,

Имам честта и удоволствието да ви представя един много значим и въздействащ текст на най-видния съвременен български философ – член кореспондент професор доктор на философските науки Ангел С. Стефанов, посветен на важен екзистенциален проблем, изпитван от почти всички човешки същества. Става дума за противоречието между предопределеността на човешкия живот и човешката свобода.

С този текст проф. Стефанов се опитва да покаже, че „човешката свобода би могла да надмогне дори предопределението, стига да се ръководи от вярата за спасение“. Подходът и решението, което предлага ученият, са много оригинални и евристични.

Едно от множеството достойнства на текста, е ясният и разбираем език на изразяване, който е присъщ за всички работи на проф. Стефанов.

Публикувам го с любезното съдействие и съгласие на чл. кор. проф. д.ф.н. А. Стефанов, за което най-сърдечно му благодаря.

проф. д.с.н. Божидар Ивков

ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЕ И СВОБОДА