Етикети

,

БОЛКА

Scarry, Elaine (2019) Ból. Konstruowanie i dekonstruowanie świata w obliczu cierpenia. PWN, Warszawa.

Вероятно има хора, които помнят, че не веднъж, когато е ставало дума за физическа болка, съм споменавал името на Илейн Скари и нейния уникален труд „Тялото в болка“ (The Body in Pain. The Making and Unmaking of the World). От няколко дни държа в ръцете си преводът на тази уникална книга на полски език – „Болка. Конструиране и деконструиране на света пред лицето на страданието“.

Книгата излиза за първи път в Полша. В България не знам дали ще излезе – по-скоро не. Това е класическо изследване на културното и политическото значение на физическата болка като явление, което е почти невъзможно да се изрази с езика, а същевременно изискващо голямо внимание и висока социална чувствителност. Като горещо препоръчвам тази книга, особено на лекарите, които често са пред лицето на болката, искам да кажа, че това не е някакъв абстрактен трактат, който е „несмилаем“. Напротив, това е работа, наситена с морална чувствителност и е основана от една страна на „богат емпиричен материал, включително свидетелства на страдащи хора, медицински данни, документи за войни и изтезания“, а от друга страна, на „текстове в областта на литературата, философията, медицината или военната стратегия“, в които Скари проследява болката като основен, често поставян на втори плам проблем.

„И до днес работата на Илейн Скарри си остава най-доброто изследване на значението на болката. Преди всичко културно и политическо. Болката тук не се третира като топос на културата или като литературен мотив, а като феномен, екзистенциално явление, правилното описание на което изисква да се вземе предвид връзката между това, което е най-интимно за предмета и сферата на езика, свързваща хората. Ето защо специфичната „феноменология на болката“ играе огромна роля в тази работа“ – казва проф. Анджей Ледер.

Този път ще се проявя като скъперник и ще Ви предложа само един единствен цитат от книгата. Той говори много за нея.

проф. д.с.н. Божидар Ивков

„Медицината, подобно на другите измерения на човешкия опит, предоставя примери за споменатото по-рано обезпокоително явление: да изпитваш болка, значи да си сигурен; да чуеш, че друг човек изпитва болка, значи да имаш съмнения (а съмненията на другите, както в този, така и в други контексти, повишава страданието на тези, които изпитват болка)“. (Scarry 2019: 15)