Етикети

, , , , ,

Днес едва ли има човек, който да не е виждал и да не знае, какво е това инвалидна количка! Именно тя е основен, стилизиран елемент от международния символ на хората с инвалидност. Тя е и един от онези външни, видими белези и/или характеристики, които задействат отношението – негативно или позитивно – на човека или обществото към инвалидността и човека с инвалидност.

Но – най-вероятно – малцина са тези, които познават дългата история на това средство за придвижване. Тук ще се опитам да проследя накратко тази история.

проф. д.с.н. Божидар Ивков

КРАТКА ИСТОРИЯ НА ИНВАЛИДНАТА КОЛИЧКА

 

Реклама