Етикети

, , , , ,

Днес едва ли има човек, който да не е виждал и да не знае, какво е това инвалидна количка! Именно тя е основен, стилизиран елемент от международния символ на хората с инвалидност. Тя е и един от онези външни, видими белези и/или характеристики, които задействат отношението – негативно или позитивно – на човека или обществото към инвалидността и човека с инвалидност.

Но – най-вероятно – малцина са тези, които познават дългата история на това средство за придвижване. Тук ще се опитам да проследя накратко тази история.

проф. д.с.н. Божидар Ивков

КРАТКА ИСТОРИЯ НА ИНВАЛИДНАТА КОЛИЧКА