Етикети

Скъпи читателю!

Поднасям ти поредната порция епиграми на доц. Босаков. И както винаги това порция на много усмивки и смях.

Този път си харесах една епиграма, която непрекъснато ме кара да се усмихвам.

В Института пейзажа е ожълтен,
а атмосферата – задушлива!
Ръководството обяснява
с нетърпящ възражение тон,
че причина за това е цъфтеж на планктон!

Приятно четене!

СЪОТНАСЯНИЯ СЪС ЗАНАСЯНИЯ

Реклама