Етикети

,

Най-голяма сила на привличане има пода в 7 часа сутринта, след официална конгресна вечеря.

***

Не разбирам как досега колегите социолози и социлингвисти не са забелязали огромната обществена сила на социалния контекст. Ето например съчетанието на две думи – „свободни радикали“, за химика означава едно, за политика съвсем друго, а за нормалният човек нищо не означава.

***

Горкият Менделеев! Били са му необходими години, за да убеди жена си, че на първо място трябва да стои водорода, а не жената и децата.

***

Отдавна съм забелязал, че не всичко, което не реагира, е злато.

***

Установих, че водата има 4 агрегатни състояния: течно, твърдо, газообразно и… динено.

***

Отдавна съм установил, че в спора се ражда всичко, за което можете да се сетите, само не и истината.

***

Докато колегите астрономи и астробиолози търсят признаци на живот на други планети, тук, на Земята, започваме все по-осезателно да губим тези признаци.

***

Спомням си в казармата имахме един старшина. Веднъж ни изведе уж на учение, но като ни строи ни каза: „Така, днес всички ще копаете! Има ли хора с математически наклонности? Вие ли Губизнайкин? Добре, Ще вадите корени“.

***

Колегите химици са изобретили универсален разтворител. И сега работят върху откриването на материя, в която да бъде съхраняван.

***

Със съжаление установявам, че съм женен за детектор на лъжата.

***

Колегите психолози са установили, че ако Ви е студено, трябва да се държите по-топло. Интересна връзка, нали?

***

Философията е велика наука. Ето днес сутринта установих, че всичко, което приемам спокойно – например капризите на жена си, не може да ме управлява.

Божидар Ивков