Етикети

, , , , ,

Получи се добър материал, който може да бъде полезен. Особено на хората, които са били диагностицирани наскоро с рематоидно заболяване и все още са в процес на адаптация към него и наложените им промени.

доц. дсн Божидар Ивков

РЕВМАТОИДНА БОЛЕСТ В СЕМЕЙСТВОТО

Реклама