Етикети

, , , , , , , , , ,

Статията на проф. Януш Морбитцер: „Интернет в образованието – между мъдростта и глупостта“ е кратка, но поставя по един високо ерудиран и едновременно с това разбираем начин множество важни проблеми на нашето технологизирано съвремие. Тя е и добро начало, чудесен и полезен „провокатор“ да се замислим, как ползваме интернет и какво ни дава той – мъдрост или интелектуална деградация?

Изказвам своята огромна благодарност на проф. Морбитцер за съгласието и съдействието статията да бъде преведена на български език и да бъде публикувана в блога ми.

Приятно четене!

доц. дсн Божидар Ивков

ИНТЕРНЕТ И ОБРАЗОВАНИЕ

Реклама