Етикети

, , , , ,

Учени от университета в Копенхаген са установили връзка между преждевременното остаряване и влошеното материално положение, пише Medical News Today.

Изследвани са 5 000 човека на средна възраст с ниски доходи, 18% от които са живеели в абсолютна бедност в продължение на 21 години. Учените са анализирали физическите и умствените показатели на участниците. Оказало се, че възрастните, живеещи в условия на финансова нестабилност от 4 години, са показали по-слаби физически възможности и мисловни функции в сравнение с тези, които не са страдали дълги години от безпаричие. Освен това, при бедните участници в изследването се наблюдавали по-високи равнища на С-реактивен белтък и интерлевкин 6 – маркери за възпаление, които се свързват с инфекциозни и онкологични заболявания. Интересно е, че финансовите трудности в младостта, свързани с получаването на образование или търсене на работа, не са толкова стресови, както бедността в по-късния живот. Учените са стигнали до извода: нестабилното материално положение може да стане причина за преждевременно стареене. Вина за всичко това има твърде продължителния стрес, който бавно унищожава човека.

***

Тези данни потвърждават тезата, че бедността и неравенствата водят до по-висока заболеваемост и смъртност сред по-низшите слоеве на обществото. Продължителната бедност води не само до снижаване на физическите и умствените показатели на човека, но не рядко и до пълно оскотяване.

В България големи слоеве от обществото живеят в относителна и абсолютна бедност, което ги прави лесно манипулируеми и управляеми. Тези хора са със силно затруднен или липсващ достъп до здравеопазване и социални услуги. Сред тях не малка част са хора с инвалидност, а бедността и неравенствата задълбочават тежестта на инвалидността.

Източници: ИССЛЕДОВАНИЕ: КАК ФИНАНСОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ УСКОРЯЮТ СТАРЕНИЕ https://prokrasotu.info/topics/issledovanie-kak-finansovye-problemy-uskoryayut-starenie/.

Pashler, A. (2019) Financial hardship may accelerate aging. In: Medical News Today, Published Sunday 22 September 2019

Foverskov, E., G. L. Petersen, J. L. M. Pedersen, et al. (2019) Economic hardship over twenty-two consecutive years of adult life and narkers of early ageining: physical capability, cognitive function and inflannation. In: European Journal of Ageing, pp. 1-13. https://doi.org/10.1007/s10433-019-00523-z.

доц. дсн Божидар Ивков

Реклама