Етикети

, , , , ,

Подкрепата от друг човек намалява болката. Влияние оказва не само докосването, а дори и самото присъствие на близкия човек. Това показват резултатите от изследване на международен екип учени.

Учени от Частния Университет за Науки за Здраве, Медицинска Информатика и Техника (Private Universität für Gesundheitswissenschaften, Medizinische Informatik und Technik – UMIT), съвместно колеги от Испания, са показали значимостта на подкрепящото приятелство по време на изпитване на болка.

На страниците на списанието „Scandinavian Journal of Pain“ учените са описали експеримент, в който са оценили чувствителността на предизвикана от натиск болка при 48 хетеросексуални двойки.

Всеки от участниците бил подложен на изследването в отсъствие на партньора си, както и в негово присъствие. С помощта на анкета учените оценили също емпатията, даваща подкрепа на човека.

Достатъчна е дори само присъствието на партньора, за да покажат по-голяма толерантност към болката, както изследваните жени, така и мъже. Значение имала при това емпатията на близкия човек, която помагала за по-лесното понасяне на неприятните усещания.

„Вече нееднократно е показано, че говоренето на някой или докосването, намалява болката, но нашето изследване показва, че дори пасивното присъствие на другия човек от любовна връзка, може да я намали, а емпатията на партньора помага при намаляване на стреса, свързан с болката“ – казва проф. Стефан Душек от z UMIT.

***

Не съм изненадан от този резултат. Самият аз съм изпитвал благотворното влияние на близостта на любимия човек в трудни моменти, когато болката е била почти непоносима. Докато пишех горните редове, си припомних началото на 80-те години на ХХ век, когато пишех дипломната си работа. Ето един кратък цитат от нея:

„Удивително точно наблюдение е направил в своето време Н. И. Пирогов: ранените местни жители, намирайки се в колиби, оживявали, а войниците в болниците от същите рани умирали. Това е, защото, обяснявал великият хирург, първите били обкръжени от близките си, отдаващи им топлината на сърцето си, а вторите виждали около себе си само страдание и смърт.

Близките хора, оказвайки внимание на болните, като че ли вземат върху себе си част от болката им, и им отдават заряд от своето здраве заедно с напътствието да издържат, да оздравеят“ (Бейлин, П. (1980) Поговори со мною, доктор. Киев.)

И по-нататък: „Подобен смисъл се крие и в думите на Барни Кларк (първия човек живял с изкуствено сърце в продължение на 112 дни – б.м.-Б.И.), произнесени по телефона по време на едно интервю за вестник „Медицинская газета“: „С мен винаги са жена ми Юна и дъщеря ми Карен. Те здраво ме поддържат“. (Медицинская газета, бр 20 /4257/ от 8.03.1983).

И накрая: „Според Бейлин влиянието на близките върху болестта на болния може да бъде много полезно. „Съпреживяването достига силата на преживяване“ – казва Бейлин“.

Добре е, дори е задължително, човек да има памет за някои неща. Но най-вече за това, че постиженията в науката не се подчиняват на идеология и политическа шизофрения, макар и често да се влияят по един или друг начин от тях.

Източници: PAP/RZ (2019) Międzynarodowe badania: obecność bliskiej osoby łagodzi ból. W: Rynek Zdrowia z 26.08.3019. http://www.rynekzdrowia.pl/leczenie-bolu/miedzynarodowe-badania-obecnosc-bliskiej-osoby-lagodzi-bol,197623,1019.html

Duschek, S., L. Nassauer, C. I. Montoro, A. Bair, P. Montoya (2019) Dispositional empathy is associated with experimental pain reduction during provision of social support by romantic partners.In: Scandinavian Journal of Pain, DOI: https://doi.org/10.1515/sjpain-2019-0025. https://www.degruyter.com/view/j/sjpain.ahead-of-print/sjpain-2019-0025/sjpain-2019-0025.xml

доц. дсн Божидар Ивков

Реклама