Етикети

, , , , , , ,

Във варшавския Университет е открито химично съединение, което показва много добри аналгетични свойства. Учените смятат, че ако поредните етапи на клинични тестове преминат успешно, то на пазара ще се появи ново болкоуспокояващ лекарство, което е 5000 пъти по ефективно от най-силните болкоуспокояващи препарати.

Според информацията, идваща от Университета, това лекарство би могло да се прилага при овладяване на болка с невропатична основа, при остри травматични състояния или при палиативно лечение, т.е. в ситуации, когато и най-силните лекарства от семейството на опиоидите не действат.

Новата субстанция е от семейството на пептидомиметиците (изкуствени аналози на клетъчните пептиди) и показва силни противоболкови свойства. Тя е разработена от колектив с ръководител проф. Александър Мишицки-Кеншик в сътрудничество с проф. Барбара Пжевлоцка от Института по фармакология към ПАН. Потенциалното лекарство е предмет на заявка за получаване на патент в Полша и в избрани страни по света. Едновременно с това тече работата по започване на първата фаза от клиничните тестове, след като субстанцията е показала много добри резултати при опитите с животни.

„Планираме да изследваме колко бързо лекарството се усвоява от организма на човека, какви са оптималните дози, какви са потенциалните странични ефекти, както и дали се манифестира някаква токсичност“ – казва д-р Рафал Виечорек, член на изследователската група.

Откритата частица е от семейството на пептидомимиците, или химични съединения, които имитират съществуващите в клетките живи пептиди, като например хормоните. В човешкия организъм има множество пептиди, а тяхната ниска концентрация е подложена на непрекъсната регулация. Химиците, като работят върху нови пептидомимици, се стремят да създадат частици, имитиращи хормоните, които ще могат да се усвояват от клетъчните ензими, благодарение на което ще е възможно прилагането на различно лечение, основаващо се например върху регулиране на хормоналния баланс на организма.

Според д-р Рафал Виечурек изследователите са успели да създадат бифункционална връзка. Една част от откритата частица въздейства върху опиоидните рецептори, т.е. снижава или тушира болковите реакции, а другата част въздейства върху четвъртия меланокортилов рецептор, който е отговорен за изпращането на сигнал, иницииращ болка. „С други думи, осигуряването на едно съединение води до там, че организмът едновременно изпраща сигнал за съвместното инхибиране и облекчаване на съществуващата болка, а вторият сигнал е за инхибиране на източника, който я предизвиква. Това е огромно предимство пред досегашните известни болкоуспокояващи средства, защото те действат по единия или по другия начин, но нито едно от тях не използва едновременно и двата начина“ – казва д-р Виечурек.

Опитите и изследванията върху животни показват 5000 пъти по-голяма ефективност в сравнение с ефективността на всички достъпни на пазара болкоуспокояващи средства.

***

Тази информация поражда множество надежди. Ако всичко се окаже добре то много е вероятно след 5-10 години наистина да има ефикасно лекарство срещу болката.

Източник: KG/RZ (2019) Odkryta na UW substancja jest 5000-krotnie skuteczniejsza od obecnych opioidów. W: Rynek Zdrowia z 07 lipca 2019 http://www.rynekzdrowia.pl/badania-i-rozwoj/odkryta-na-uw-substancja-jest-5000-krotnie-skuteczniejsza-od-obecnych-opioidow,196201,11.html

доц. дсн Божидар Ивков