Етикети

, , , , , ,

Медиите се погрижиха да ни информират, че от 1 юли 2019 г. пенсиите ще бъдат увеличени с колосалните 5,7%. Нека да видим, какво всъщност ще получат хората от третата възраст и лицата с инвалидност.

Към 30.9.2018 г., според данни на НОИ, в България е имало 2 160 292 пенсионери. Най-многобройна е групата на тези от тях, чиито доходи са били в интервала 250,01 лв. – 300,00 лв. – 328 237 лица, т.е. 15,2% от всички пенсионери.

Доходи до 250,00 лв., са получавали 688 336 лица, или 31,9%.

Доходи до 207,60 лв., са получавали 411 922 лица, или 19,1%.

С други думи, 1 016 573 пенсионери или почти половината (47,1%) живеят в мизерия или крайна бедност.

Доходи над 800,00 лв. са получавали 110 111 лица, или 5,1%.

Лицата с доход от пенсии в размер на 250,00 лв., след 1 юли 2019 г., с увеличението от 5,7%, ще взимат 264,25 лв., т.е. те ще получат увеличение 0т 14,25 лв.

Лицата с доход от пенсии в размер на 910,00 лв., след 1 юли 2019 г., с увеличението от 5,7%, ще взимат 961,87 лв., т.е. те ще получат увеличение от 51,87 лв., което е с 37,62 лв повече или 3,6 пъти по-високо от увеличението на пенсиите на хората с доходи от пенсии до 250,00 лв.

Така равното за всички увеличение на размера на пенсиите генерира и запазва неравенствата вътре в социалната категория „пенсионери“.

Ето това е „грижа за човека“. Това е „ефективна“ социална политика. И затова може би медиите срамежливо мълчат по тези въпроси.

Източник: Бюлетин (2018) Статистически бюлетин. Пенсии към 30.9.2018 г. София, НОИ. http://www.nssi.bg/images/bg/about/statisticsandanalysis/statistics/pensii/STATB32018.pdf

доц. дсн Божидар Ивков