Етикети

, , , , , , , , , , ,

Според Дагмара Самселска – председател на полския съюз на хората с псориазис и псориатичен артрит, от години хората с тези заболявания очакват решения, които ще позволят ситуацията им да се подобри. Болните трябва да бъдат лекувани и наблюдавани от екип от специалисти, да имат достъп до различни диагностични процедури и преди всичко достъп до ефективно съвременно лечение. И ако това в Полша не е така, то струва ми се в България ситуацията е още по-тежка

Псориазисът, от гл.т. на обхванатото пространство кожа и измененията й, се разделя на лек, умерен и тежък. Около 80% от пациентите са диагностицирани с лека форма на псориазис. Според данни на полската Агенция за оценка на медицинските технологии и тарифите, честотата на манифестация на умерения и тежкия псориазис е около 1000 – 1500 случая годишно. Поне аз не разполагам с данни за България.

Известно е, че псориазисът е заболяване, което много често се развива успоредно с други болести, като например метаболитни нарушения, хипертония или депресия. „Смята се – казва Д. Самселска, че около 35% от хората с псориазис боледуват и от псориатичен артрит“.

Самселска подчертава още, че „Болните трябва да бъдат под грижата на екип от специалисти, да имат достъп до различни диагностични процедури, но преди всичко да имат достъп до ефективно съвременно лечение. Координираната грижа може да повлияе върху подобряването на нашето функциониране в обществото чрез ограничаване на коморбидността и последиците от сериозните заболявания, придружаващи псориазиса“.

Създателите на модела за координирана здравна грижа за болни от плакатен псориазис (psoriasis vulgaris) посочват, че координираната здравна грижа трябва да помогне на човека с псориазис преди всичко да постигне клинична ремисия благодарение на прилаганата терапия в съответствие с препоръките на полското дерматологично дружество. Така пациентите могат да бъдат  професионално активни.

Полските специалисти посочват, че ограничения достъп до биологично лечение е един от основните проблеми на полските пациенти. Не всички центрове в Полша провеждат такова лечение, а ако все пак пациентът успее да се включи, то той трябва да отговаря на множество критерии за включване в лечебната програма. Ситуация до болка позната на българите с псориазис и псориатичен артрит.

Дългото чакане за включване в лечебна програма в Полша е свързано със строгите критерии, отнасящи се до показателите за оценка на активността на болестта PASI (Psoriasis Area Severity Index) и BSA. [За знаещите английски: на посочения линк може да се изчисли индекса: http://pasi.corti.li/. Посочен е и източник за изчисление на BSA]. За мнозинството биологични лекарства PASI трябва да бъде най-малко 18. Тези критерии не съответстват на световните стандарти. Според експертите по света достъп до лечение с биологични лекарства трябва да има човек, при който показателя PASI, е над 10.

Според проф. Витолд Овчарек прилагането на биологично лечение при умерената и тежката форми на псориазис може да се окаже необходимост. Тези лекарства водят до бързо подобряване състоянието на кожата чрез овладяване на възпалителния процес. „Биологичните лекарства въздействат върху  избрани елементи на имунологичната реакция и не допускат по-нататъшно развитие на кожните промени“ – казва проф. Овчарек. Един от най-важните позитиви от това лечение, е, че при продължителна употреба болестта на показва симптоми, а пациентът се освобождава от стигматизацията. Нещо повече, най-новите терапии като че ли дават надежда, че специалистите са близо до излекуването на болестта.

Източници: RZX/Rynek Zdrowia (2019) Czy opieka koordynowana jest odpowiedzią na potrzeby pacjentów z łuszczycą?. W: Rynek Zdrowia z 26 czerwca. http://www.rynekzdrowia.pl/uslugi-medyczne/czy-opieka-koordynowana-jest-odpowiedzia-na-potrzeby-pacjentow-z-luszczyca,195893,8.html

Body Surface Area (BSA). https://www.aad.org/faculty/handout/AM2018/accepted/FRM%20F029%20-%20Callis-Duffin%20-%2013503%2010742.pdf

доц. д.с.н. Божидар Ивков

Реклама