Етикети

,

Изгубените битки са най-добрият учител в живота.

***

Помнете една изключително проста житейска истина: колкото и каквито мъдри мисли да четете, ако нищо не правите, а само чакате, нищо няма да постигнете.

***

Звездното небе е възможно само в тъмнината на нощта.

***

В свое писмо до Айнщайн, Макс Борн пише, че всеки има право да бъде толкова глупав, колкото пожелае. Вярно е. Но и всеки има право да се бори с глупостта си, колкото може и когато може.

***

По-добре е най-напред да се опитаме да построим мост между нас. Стените ще ги съградим лесно и бързо, и по всяко време. Но през стената не се виждат нито сълзите, нито искрите в очите на другия, нито се чува гласа му.

***

Колкото по-високо се извисяват духът и душата ни, толкова по-красиви са духовните пейзажи, които виждаме.

***

През целия си живот съм те чакал, обич моя. Страдал съм, за да може един твой поглед да изтрие всички рани. Преситен и разбит от житейските бури, сега съм склонил глава в лоното на твоята спокойна любов и оздравявам. Живея!

***

Понякога може и да не ми достигат думи, но никога не губя мисълта си.

***

Единственото ни истинско притежание е това, което е вътре в нас.

***

Напоследък все по-рядко срещам здрав разсъдък. И то само в хора, които умеят да контролират отношенията си със съвременните технологии.

***

Нашите мисли създават качеството на живота ни.

***

Докато ме обичаш, обич моя, няма значение колко боли и как изглеждам!

***

Истинската любов никога не може да бъде постижение или резултат от някакви усилия. Тя просто е Дар.

***

Вселената пее и тържествува, когато едно дете се смее.

***

Любящата усмивка удвоява възможностите ни!

***

Когато имам потребност от теб – просто затварям очи. И започвам да те живея. Усещам в себе си аромата и кадифената мекота на кожата ти. Добротата и обичта в очите ти. Осезавам подкрепата ти! Живея със затворени очи, танцувайки Вселената.

Божидар Ивков