Етикети

, ,

За мен 24 май е свещен ден. Това е ден на:

а) българската просвета – според тълковния речник на българския език просвета означава просвещаване, образование, обучение. Всичко това се осъществява от една от най-просветената и образована част на всяко общество – учителите. С други думи, българска просвета означава българско образование;

б) българската култура – в това понятие си дават среща и се вплитат по своеобразен начин знания, усет, емоции и чувства за изкуствата и хуманитарните науки, както и знания, поведение, вярвания, традиции, способности за символно мислене, създаване и поддържане на социални общности и, накрая, но не на последно място – ценности, цели, практики, технологии (в т.ч. и социални) и др.;

в) българска писменост – подчертавам, българска писменост. Защото и глаголицата и кирилицата са си наши, български писмена, създадени за нашия си, български говор и език.

На този ден от векове българското общество се прекланя пред светите братя Кирил и Методий, пред техните ученици и пред милионите български учители, чиято работа е свещена. Така и трябва.

Проблем има, когато се забравят другите съзидатели на културата – творците на изкуствата и хората на науката, които създават знанията и красотата, създават духовните ценности, които после учителите ще разпространяват в и сред обществото.

Има една много проста, условно-разделителна линия между образование и наука. Образованието е процес на разпространение на знания. Науката е процес на създаване на знания. Образованието и науката са две страни на една монета и нито едното, нито другото може да съществува и има смисъл да съществува едно без друго. За да има образование, трябва да има наука, а за да има наука, трябва да има образование.

На 24 май винаги пожелавам най-хубавите български пожелания за здраве, берекет, благоденствие и успехи в професионалните дейности. Пожелавам ги на учители, учени, художници, писатели, композитори, изпълнители и още много други дейци на културата. За да ни има, за да бъдем – вчера, днес и утре.

Честит празник български люде на духа, знанието и красотата!

доц. д-р Божидар Ивков