Етикети

,

Странностите на Интернет

Съобщение на болнична регистратура: „Уважаеми пациенти, от… записването за травматолог по интернет се осъществява на регистратурата – гише 2, от… до…“

Мозъкът е полезен за Вашето здраве

Обяснение за пациенти и родители в поликлиника: „Развитието на главния мозък не предизвиква алергии“.

Важно съобщение

„Уважаеми пациенти,

Градската клинична болница „Утоли моята печал“, се намира на площад „Болничен“, № 5“.

Медицински садизъм

Стая в края на болничен коридор. На вратата табела: „Клизмена манипулационна“. Под табелата надпис на ръка с главни букви: „Вазелинът трябва да се заслужи!“.

Силата на информацията

Информационна табела: „Тоалетната за лица с инвалидност се намира на 4-я етаж“.

Шегите на лаборантите

На вратата на лаборатория стои табела: „Прием на анализи“. С ръка е добавено важно уточнение: „Ежедневно (не повече от 10 кг.)“.

Търпението е майка на успеха

Съобщение на болнична регистратура: „Записванетo за лекар-специалист по интернет става само чрез браузера Internet Explorer”.

На родителите с любов

Съобщение от ръководството на родилен дом за бащите и майките на новородени: „Децата, получени от нашия родилен дом, не подлежат на замяна или връщане“.

Война на световете

Съобщение на вратата на приемно отделение в болница: „Внимание! Молим болните, чакащи за прием в болницата, да не обменят един с друг информация за симптомите си. Това затруднява диагностичния процес. Благодарим Ви за разбирането“.

Твърди мерки срещу тютюнопушенето

Заплашително съобщение в болница: „За пушене, ще бъдат отнемани патериците и бастуните до края на престоя в стационара“.

Добър апетит

Табела с два надписа в болница. Отгоре: „Отделение за трансплантация на органи“. Отдолу: „Бюфет“.

Винаги съм знаел, че водката е полезна

Важно съобщение в болница. На табела е изписано: „След вливанията, водка може да се пие!“.

Регистратурата е всичко!

„За влизащите в и излизащите от царството на регистратурата: Затваряйте вратите!“ – предупреждение от ръководството на болничната регистратура.

Ех, сложен е този медицински език…

Кабинет по фиброезофагогастродуоденоскопия.

Неочаквани болнични обрати

Надпис на вход на поликлиника: „Входът за поликлиниката е през поликлиниката!“

Източник: по https://jumornoj.temaretik.com/1686942536598030449/25-perlov-ot-nashih-vrachej/

Божидар Ивков

Реклама