Етикети

, , , , , , , ,

Фирмата „Амген“ (Аmgen) е оповестила резултатите от изследване, проведено в седем европейски страни. Данните показват негативното влияние на острия коронарен синдром (инфаркт на миокарда и нестабилна ангина) и инсулт върху работоспособността на пациента и човека, който се грижи за него, а също и непреките разходи, свързани с това.

Изследването е публикувано в списанието на европейското кардиологично дружество „European Journal of Preventive Cardiology“. То показва, че хората, които са преживели инфаркт на миокарда или инсулт, през първата година от диагнозата са пропуснали 25% от работното време. На свой ред близките хора, полагащи грижи за тях, са загубили средно 5% от годишното си работно време.

В съответствие с резултатите от изследването, хората в Полша, преживели инфаркт, са загубили средно 75 работни дни, а обгрижващите ги – 16 работни дни. Пациентите с инсулт са изгубили съответно (средно) 70 i 19 работни дни. Над 38% от тези загуби или отсъствия от работа са свързани с престой в болница и с болнични.

Нещо повече, работоспособността на хората също се е влошила след завръщане на работа: хората, прекарали инфаркт и инсулт за загубили средно съответно 10 и 8 работни дни (когато човек е на работа, но няма пълна работоспособност поради здравословното си състояние). Непреките разходи за поляците, свързани с намаляването на продуктивността им, са били в размер на 12 834 евро за лицата, прекарали инфаркт и 12 459 евро за тези с инсулт, което е сравнимо с т.нар. преки разходи за лечение на тези болести и едновременно с това удвоява икономическото натоварване за полското обществото.

Загубите от сърдечно-съдови инциденти са големи и засягат не само самия човек. Изследването показва, че когато се вземе предвид загубата на работно време за пациентите и хората, които се грижат за тях, при тези две заболявания, то непреките разходи се оказват два пъти по-големи от преките разходи за лечението. Това е тенденция при всички хронични заболявания.

Поне в съобщението за резултатите от изследването, публикувано в „Rynek Zdrowia“, не се споменава нищо за загубите и непреките разходи във връзка с потенциалната инвалидизация на част от респондентите.

Подробности за изследването могат да се видят на адреса на списанието, посочен по-долу – статията е със свободен достъп.

Тук само искам да кажа, че в България общо взето не се обръща почти никакво внимание на непреките разходи при поява на хронична болест. А при хората с инфаркт и инсулт не рядко не се стига до необходимостта от подобни изчисления, поради това, че у нас преживяемостта на тези инциденти е по-ниска в сравнение с мнозинството страни, членки на ЕС. Публична тайна е, че във всяка една област на медицината много от смъртните случаи, в т.ч. и при децата, могат да бъдат намалени при по-добра организация и по-адекватно оказване на първа помощ на пациента.

Може би най-голямата беда е в това, че здравето от ценност сама по себе си, се превърна в стока, а ценността на човека все повече девалвира. И основата на всичко това са публичните политики и законодателството, на което те са основани.

Източници:

  1. MAK/RZ (2019) Badanie: koszty pośrednie OZW i udaru podwajają wydatki na leczenie. W: Rynek Zdrowia z 15 kwietnia 2019. http://www.rynekzdrowia.pl/badania-i-rozwoj/badanie-koszty-posrednie-ozw-i-udaru-podwajaja-wydatki-na-leczenie,193888,11.html
  2. Kotseva, K., L. Gerlier, E. Sidelnikov, L. Kutikova, M. Lamotte, P. Amarenco, L.Annemans (2019) Patient and caregiver productivity loss and indirect costs associated with cardiovascular events in Europe. In: European Journal of Preventive Cardiology, DOI: 10.1177/2047487319834770. https://journals.sagepub.com/action/doSearch?AllField=iPCQ (статията е със свободен достъп).

доц. д-р Божидар Ивков

Реклама