Етикети

, , , , , , , ,

Още един материал за отношенията лекар-пациент в контекста на биомедицинския модел. Основната поанта на тези отношения в този модел може да се формулира така: „Пациентът започна да бъде третиран като случай на болест, като развален механизъм, с който лекарят трябва да се оправя“

ПАЦИЕНТЪТ КАТО РАЗВАЛЕН МЕХАНИЗЪМ

доц. д-р Божидар Ивков