Етикети

, , , , , , , , , , ,

С нарастване на възрастта на бащата много ясно се повишава риска от ранна поява, а това означава и по-трудна за лечение, шизофрения в потомството. Допълнителен риск от по-високата възраст на бащата има дори при родители без генетични проблеми.

От известно време се знае, че съществува връзка между възрастта на бащата и честотата на манифестация на шизофрения в потомството. Но не е било известно дали става дума за самата възраст на родителя, или главно за наследствени предразположения. Това би могло да бъде така, защото мъжете, генетично застрашени от шизофрения, се решават по-късно да стават бащи.

Учени от Националния университет на Тайланд са решили тази загадка благодарение на анализа на геномите на родители на повече от 1600 лица с шизофрения. Оказало се, че в действителност генетично обременените мъже статистически имат деца на по-късна възраст. Това, обаче, не е всичко.

„След като се вземе предвид полигенетичния риск при родителите, се оказа, че на всеки допълнителни 10 години във възрастта на бащата риска от ранна поява на шизофрения в детето се увеличава с 30%“ – обяснява Shi-Heng Wang, един от авторите на изследването, резултатите от което са публикувани в списанието „Biological Psychiatry“.

Интересно е, че възрастта на майката не повлиява риска. Това означава, че възрастта на бащите влияе самостоятелно върху опасността от поява на болестта в потомството. Нито един от родителите на изследваните лица не е бил болен, а в семействата им отсъствала по-ранна история на шизофрения.

Авторите дефинират ранното появяване на шизофрения като болест, появяваща се преди 18 годишна възраст. Обикновено тя е трудна за лечение и едновременно с това се свързва с по-голям брой генетични отклонения.

„Вероятно по-високата възраст на бащите повишава риска от ранна поява на шизофрения, защото по-високата възраст благоприятства натрупването на мутации. Свързаните с възрастта мутации изглежда са различни в сравнение с тези, които обикновено придружават риска от развитие на шизофрения. Важни са също така, неврологичните механизми, чрез посредничеството на които по-високата възраст на бащите влияе върху заплахата от поява на болестта“ – обръща внимание редакторът на „Biological Psychiatry“, д-р Гжон Кристъл (John Krystal).

Тези и евентуално следващи открития имат важно значение днес, когато възрастта на бащите се повишава.

Източници: PAP/RZ (2019) Starszy ojciec to większe ryzyko schizofrenii u dziecka. W: Rynek Zdrowia 27 marca 2019. http://www.rynekzdrowia.pl/badania-i-rozwoj/starszy-ojciec-to-wieksze-ryzyko-schizofrenii-u-dziecka,193322,11.html

Shi-Heng Wang, Po-Chang Hsiao, Ling-Ling Yeh. Chih-Min Liu et al. (2019) Advanced Paternal Age and Early Onset of Schizophrenia in Sporadic Cases: Not Confounded by Parental Polygenic Risk for Schizophrenia. In: Biological Psychiatry, DOI: https://doi.org/10.1016/j.biopsych.2019.01.023

доц. д-р Божидар Ивков

Реклама