Етикети

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Настоящият сборник представя актуалните резултати от планов изследователски проект „Знаци и значения в теоретична интерпретация и прагматичната комуникация“, разработен през периода януари, 2016 г. – декември, 2018 г. в Института за изследване на обществата и знанието – БАН. Проектът се състои от девет индивидуални и един колективен модул.

Приятно четене!

доц. д-р Божидар Ивков

faber-S&M _Final_Text (1)