Етикети

, , , , , ,

Днес лекарите знаят, че в много заболявания, лекувани индивидуално от различни специалисти, участват едни и същи имунологични разстройства. Според полската ревматоложка проф. Бригида Квиатковска в тези случаи безусловно е необходимо интердисциплинарно сътрудничество.

Проф. Квиатковска отбелязва, че при хора с имунологично медиирани заболявания, могат да се появят едновременно няколко болести. Именно това налага разпознаването на всички и насочването на лечебния процес към най-важните здравни проблеми на човека.

Тази ситуация е присъща и при ревматоидните заболявания, които се диагностицират от ревматолози, но могат и трябва да бъдат подозирани от други специалисти, защото, както са показали изследванията, при много заболявания, лекувани индивидуално, вземат участие едни и същи имунологични разстройства.

Именно на сътрудничеството между лекарите при наличие на имунологично медиирани заболявания и тяхното лечение, ще бъде посветена една от сесиите на предстоящия четвърти конгрес в Полша „Здравни предизвикателства“, който ще се състои в Катовице на 7 и 8 март 2019 г.

Проф. Квиатковска дава пример с човек, при който се наблюдава псориатичен артрит. При него първоначално може да се манифестира псориазис, който се лекува от дерматолог. Такива хора най-често попадат първо именно при дерматолога, защото псориазиса обикновено изпреварва ставните проблеми и изменения. Но когато се появят последните, в лечебния процес трябва да се включи и ревматолог.

Даден човек, който е лекуван от ревматолог, е възможно да страда и от някакво стомашно-чревно възпалително заболяване и тогава той е лекуван от гастроентеролог. Възможно е да се налага да посещава невролог, офталмолог и т.н.

Според проф. Квиатковска специалистите познават лекарствата, които в едни случаи действат върху всички имунологично медиирани заболявания, манифестиращи се в даден човек, като част от тези лекарства трябва да се избират в зависимост от доминиращото заболяване. Има и лекарства, които се оказват неефективни.

„Това води до там, че сме длъжни да гледаме на пациента абсолютно цялостно. Тук безусловно е необходимо интердисциплинарно сътрудничество. Пациентите често остават години наред на лечение при един специалист, защото той не знае, че болестта на пациента може да се лекува заедно с другите му заболявания“ – подчертава Квиатковска.

В България, доколкото аз имам наблюдения, се реализира подобно сътрудничество, което обаче е подчинено на изискванията на НЗОК, а не на потребностите на човека и на експертната оценка на лекарите.

По мое скромно мнение, колкото една здравеопазна система е по-опазарена, толкова тя е по-неефективна, а от това страдат т.нар. пациенти.

Източник: PWX/RZ (2019) Pacjenci ze schorzeniami mediowanymi immunologicznie potrzebują współpracy specjalistów. W: Rynek Zdrowia z 29 stycznia 2019. http://www.rynekzdrowia.pl/serwis-reumatologia/pacjenci-ze-schorzeniami-mediowanymi-immunologicznie-potrzebuja-wspolpracy-specjalistow,191585,1011.html

доц. д-р Божидар Ивков