Етикети

, , , , , , , , , , ,

Наистина, какво се случва след приемането на измененията в Наредбата за медицинска експертиза в сила от 3 август 2018 година. Засега няма окончателен и категоричен отговор, но явленията и процесите започват да се проявяват.

Предлагам Ви първа по рода си информация в тази област, макар и тя да е непълна и да не дава възможности за генерализирани изводи.

доц. д-р Божидар Ивков

МЕДИЦИНСКА ЕКСПЕРТИЗА СЛЕД 3 АВГУСТ 2018 Г.