ИЗВИСЯВАШ МЕ! (парафраза по You Raise Me Up)

Когато бях на дъното на самотата

и душата ми умираше сама,

Когато зла съдба тъпчеше сърцето ми,

Тогава ти се появи и ме възвиси,

Сега те чакам да дойдеш при мен

и да възродиш яростта да се живее.

Ти ме извисяваш, така,

че мога на върха на планината да стоя

и взрян в просторите небесни доброта да творя,

да преминавам през морета бурни,

и пристан на покоя за душите ни да бъда.

Силен съм, когато съм на рамената на душата ти,

Силен съм, когато ти си в мен

и ме упътваш в загубения ми вътрешен свят,

Ти ме извисяваш…

повече от колкото мога аз, повече от всичко на света.

Ти ме извисяваш…

***

БАВНО И ЗАВИНАГИ (парафраза по Des-pa-si-to)

Гледам те и трябва днес да танцувам с теб.

Дай ми знак, покажи ми пътя към твоето сърце и ще дойда.

Ти си магнит, а аз метал, макар и с патината на отминалото време.

Идвам към теб и сърцето ми ускорено бие.

Бавно! Много бавно искам да проуча тялото ти.

Бавно, много бавно искам да оставям следи по него от дъха на диво, опияняващо желание, дъх от старо вино.

Следи, които ще останат в теб до края.

Бавно, много бавно искам да те разпилявам и отново да те сбирам с горещи устни и треперещи ръце.

Банво, много бавно ще създавам таен ръкопис по тялото ти,

в който ще разкажа за нашата любов.

Искам да видя душата ти да танцува, с ритъма на моята душа.

Искам да покажеш на горещите ми длани и пресъхнали от нега устни тайните любими места.

Позволи ми да премина през тях като ураган и да те накарам да крещиш.

Позволи ми в паметта ти името си да издялам – символ на любов.

Позволи ми да се възхитя на океана от любов изпълващ цялото ти същество.

Позволи ми да пътувам в теб и с теб.

Позволи ми да пътувам в мен, но не без теб.

Бавно! Много бавно ще навляза в теб под благослова на вълните и небесната дъга.

Бавно, много бавно ще оставя себе си в теб като печат на времето.

Танцувай с мен.

Бавно! Стъпка по стъпка, нежно, доближавам се до теб.

Стъпка по стъпка, нежно, започвам да те рисувам.

Бавно, много бавно…

***

ТИ ЛИ СИ ЕДИНСТВЕНАТА? (парафраза по Are you the One)

Поредна дъждовна утрин, в която душата ми пее,

Не знам къде съм от щастие.

Сънувам с отворени очи,

От нищото се появи в живота ми и го освети,

И сякаш се познаваме от началото на дните…

Времето спря, тишината симфония на радостта изпълнява,

Между нас има връзка, невидима, прекрасна,

Не се учудвай, че е така,

защото Ти си единствената.

В началото на книгата на живота е записан денят на нашата среща.

Ти си единствената, която Създателят е сътворил за мен,

Ти си тази, която винаги съм търсил,

която винаги в съня ми е била,

Ти си единствената,

която ме възправи от пепелта и отново взрян напред

Издигам се и напред вървя, останал без крака…

Ти си единствената, която съм чакал от началото на дните