Етикети

, , , , , , ,

Настоящата публикация е съвместна инициатива на блога „bojidarivkov – Социология на инвалидността“ и сайта „Предизвикай правото“. Текстът на И. Илич е от 1983 г. и представлява негово изказване, направено през 1982 година в Япония по време на форум, посветен на Науката и Човека. „Предложената тема: „Общество, управлявано от Компютри“, буди тревога – казва И. Илич. Предполагате, че машините, които човек е внедрил във всички сфери на своя живот сега, го принуждават да действа като машина. Новите електронни устройства притежават власт, която им позволява да диктуват на хората начините на общуване по между си с термините на междукомпютърното взаимодействие. Това, което не се вмества в машинната логика успешно се филтрира от културата, в която властват машините“.

Текстът не само не е загубил с времето своята актуалност, но е и все така важно предупреждение за опасностите, които крият новите технологии за човека, за неговото чувство за общност, за общото достояние на естествените общностни блага – нещо, което е важен фактор за оцеляването ни като вид.

доц. д-р Божидар Ивков

Иллич-компютри

Реклама