Етикети

,

Публикуваната тук Декларация за хроничната болка е ценна поне в четири направления.

(1) Признава хроничната болка като самостоятелен здравен проблем, разглежда хроничната болка сама по себе си като болест;

(2) Посочва основните проблеми, с които се сблъска човекът, изпитващ хронична физическа болка;

(3) Разкрива основните измерения на социалната цена за човека с хронична болка и за цялото общество;

(4) Показва епидемиологията, т.е. широкото разпространение на хроничната болка в света.

И макар за остатъците от българското здравеопазване, както и за много ревматолози, болката да си остава само и единствено със своите характеристики на предупредителен сигнал за проблеми в тялото на човека, хроничната болка трябва да се възприема като болест, като самостоятелен здравен проблем.

Не случайно В САЩ и много други страни се говори и се развива т.нар. медицина на болката.

Текстът е интересен най-вече от гл.т. на общата култура на човека с хронична физическа болка.

доц. д-р Божидар Ивков

painasadisease