Етикети

,

Предлагам още един материал в помощ на хората с Бехтерев. Струва ми се, че той е важно и полезно допълнение към книгата на Фелдкелер, посветена на това заболяване.

Ценността на това издание произтича от факта, че половината от текста представлява набор от упражнения – лечебна физкултура, които са групирани в два основни раздела: общ (например облекчен и усилен комплекс упражнения) и по локализация (например упражнения за шийния отдел на гръбнака, упражнения за периферните стави и др.).

Помагалото е на руски език. Имам и съответните информационни и помощни материали на полски и английски език, но доколкото имам наблюдения те ще бъдат разбрани от далеч по-малко хора, затова и не ги публикувам.

Приятно четене и успех в борбата с болестта.

доц. д-р Божидар Ивков

posobie

Реклама