Етикети

, ,

Информацията е странна и капризна „птица“. Нейните основни характеристики са достоверност (истинност) и информативност. Когато информацията е непълна или фрагментарна, тя обикновено губи тези свои характеристики и се превръща в информация с други характеристики: от подвеждаща до дезинформация. Ето защо всеки, който пише даден текст за широка публика не трябва да бърка разбираемостта на информацията с нейната достатъчност, пълно, изчерпателност. И това е особено валидно в сферата на медицината, здравето, хроничното заболяване, хроничната физическа болка.

Ще ви дам един пример. В материал, публикуван в един сайт, се казва: „Анкилозиращият спондилит, известен още като болест на Бехтерев, е хронично възпаление на гръбначния стълб и сакроилиачните стави“. Сама по себе си тази информация е вярна. Същевременно е непълна и в крайна сметка подвеждаща. Защото АС или болестта на Бехтерев е:

– ревматоидно,

– автоимунно,

– системно,

– възпалително,

– прогресиращо,

– хронично,

– лечимо, но неизлечимо заболяване.

То обхваща предимно ставите на гръбначния стълб, сакроилиачните стави, тазобедрените стави и по-рядко (но все пак доста често) коленните и раменните стави. Може да обхване и по-малки стави с различна локализация, в т.ч. и ставите на челюстта, макар това да се случва доста рядко.

Болестта на Бехтерев засяга и вътрешни органи – сърце, бял дроб, черен дроб, очи и др.

Възпалителните процеси атакуват съединителната тъкан, което води до обездвижване (анкилоза) на ставите.

Всеки сам може да направи разлика между двата вида информация.

Освен това важни изисквания към информацията, предназначена за пациенти, в т.ч. хора с болест на Бехтерев, са тя да бъде:

  • своевременна,
  • достъпна,
  • поднесена на разбираем език
  • изчерпателна.

И тъй като много хора се опитват да пишат за АС, позовавайки се на само и единствено на собствените си преживявания и натрупан опит от живота им с АС – това не е лошо, напротив чудесно е, стига да бъде поднесено като разказ за личния опит и преживявания, а не като общовалидна информация, то ще си позволя тук да публикувам една книга, която е писана за хора с болестта на Бехтерев от човек с болест на Бехтерев, и която се е превърнала в класика. Става дума за книгата на Е. Фелдкелер „Болест на Бехтерев. Пътеводител за пациенти“.

По мое скромно мнение всеки човек с АС, който разбира руски език, трябва да прочете тази книга.

Пожелавам Ви ползотворно четене.

доц. д-р Божидар Ивков

asguidebook