Етикети

, ,

Един силен и емоционален текст на г-жа Марияна Димитрова. Текст, който задава много въпроси, отговорът на които сякаш води – през фунията на здравните политики – в системата, „сееща смърт и ивалидност, защото се лекува по протокол и наръчници„.

С новите разпоредби на касата се слага край на опазаряването на здравеопазването. То вече е пазар, а здравето е стока. Фабриката е задействана. А Човекът? Човекът вече е на опашка за „вечна хоспитализация, която е естествения „РАЗХОДОСЪОБРАЗЕН” завършек на клиничната пътека“, както пише М. Димитрова.

доц. д-р Божидар Ивков

Разходосъобразно